27.6.2018 klo 07:30
Uutinen

Työterveyshuoltoon uhkaa syntyä monopoli – Riskinä myös eläkevarojen väärinkäyttö

Keva on vuoden alusta asti selvittänyt mahdollisuutta perustaa kuntien, maakuntien ja Kevan omistama yhtiöryhmä, joka tuottaisi työterveyspalveluja omistajilleen. Tarkoituksena on ohittaa kilpailutukset hankintalain sidosyksikkösääntelyn turvin.

Näin perustettava yhtiö tuottaisi työterveyshuoltopalvelut ns. in-house -statuksella. Julkisalojen eläkevakuuttaja Keva on viestinyt kunnille ja maakunnille olevansa valmis pääomittamaan yhtiöryhmää.

– Mikäli Keva sijoittaa perustettavaan yhtiöön tai pääomittaa sitä, kyse olisi todennäköisesti kielletystä valtiontuesta, Hyvinvointialan liitto toteaa tiedotteessaan.

Kevan johdolla valmisteltava julkisomisteinen työterveyshuoltokonserni voi sisältää vakavia juridisia ongelmia, muistuttaa Suomen Yrittäjät ja Hyvinvointialan liitto. Näitä ovat muun muassa kielletty valtiontuki ja eläkevarojen väärinkäyttö.

– Fiksu kunta ei suostu Kevan suunnittelemaan työterveyshuolto -inhouse-yhtiön osakkuuteen. Se on laillisuusriski. Uhkana on paitsi bisneksen vieminen muilta terveydenhuoltoyrityksiltä, myös se, että yritysten työntekijöiden mahdollisuudet saada työterveyshuoltoa heikkenevät, Suomen Yrittäjien kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin korostaa.

– Suunniteltu yhtiö tavoittelee kaikki kuntia ja kuntakonserniin kuuluvia yhtiöitä. On mielestämme moitittavaa, koska monopoli, ja ei ehkä laillistakaan.

SY ei toivo kuntien menevän osakkaaksi Kevan yhtiöön, sillä laillisuusriski

Kilpailutuksen ohittaminen hankintalain sidosyksikkösääntelyn turvin on arveluttavaa.

– Kilpailutuksen pitäisi aina olla pääsääntö julkisin varoin tehdyissä ostoksissa, sillä kilpailuttamalla turvataan avoimuutta ja tavoitellaan kustannustehokkuutta.

Kuntien tytäryhtiöt eivät aina edes täytä sidosyksikön omistajalle asetettuja lain edellytyksiä.

– Yrittäjien näkökulmasta on olennaisinta muistaa, että pienten yritysten suurin ongelma työterveyshuollossa on, ettei palveluita saada ostetuksi, vaikka yritys haluaisikin. Terveysyritysten tarjoama palvelu isoille yrityksille onkin pienille liian raskas ja kallis paketti, Satu Grekin muistuttaa.

Jos työnantaja ei muualta saa hankituksi työterveyshuoltoa, kunnan on velvollisuus tarjota ennaltaehkäisevä työterveyshuolto kaikille alueensa työnantajille.

– Nykytilaa kuvastaa, että vaikka kunnan kanssa olisi tehty sopimus työterveyshuollosta, aikojen saaminen on kiven alla.

SY:n Grekinin mukaan Kevan suunnittelema yhtiö olisi todennäköisesti nihkeä tarjoamaan palveluitaan pienille työnantajayrityksille, sillä se haluaa pitää kiinni asemastaan sidosyksikkönä. Asema katoaa, jos muita, kuin kunta-asiakkaita on liikaa.

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi