Työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellsten. Kuva: Markus Sommers.
16.4.2020 klo 12:28
Uutinen

Työttömyysturvan hankala hakuprosessi turhauttaa yrittäjiä: ”TE-toimiston lomake sisältää epäoleellisia kysymyksiä”

Suomen Yrittäjien asiantuntija moittii TE-palveluiden monimutkaista hakemuskäytäntöä liittyen yrittäjän määräaikaiseen työttömyysturvaan.

Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén on pettynyt TE-toimistojen toimintaan liittyen työnhakijaksi ilmoittautumiseen. Tämä on edellytys yrittäjän työttömyysturvan saamiseksi.

– On hienoa, että yrittäjien toimeentulon avuksi saatiin kohtalaisen nopealla tahdilla säädettyä määräaikainen työmarkkinatuki. Hyvä ajatus on nyt vaarassa vesittyä prosessiin. Tarkoitus oli tehdä työttömyysturvan hakemisesta nopeaa ja sujuvaa, jotta yrittäjät saavat vaikeassa tilanteessa jonkinlaisen perustoimeentulon välittömästi. Tässä TE-palvelut on epäonnistunut. Nyt yrittäjät ilmoittautuvat työnhakijaksi lomakkeella, joka sisältää täysin epäolennaisia kysymyksiä, Hellstén sanoo.

TE-palvelut laati hakuprosessia varten monisivuisen ohjeistuksen, jossa kerrotaan, miten lomakkeen kysymyksiin tulee vastata. Hellsténin mukaan tämä ohje ei ollut käytössä henkilöillä, jotka ilmoittautuivat TE-toimistojen kehotuksesta työnhakijaksi jo ennen määräaikaisen lain voimaantuloa, eivätkä kaikki ilmoittautujat ole löytäneet sitä voimaantulon jälkeenkään.

Yrittäjiltä tulleiden tietojen mukaan TE-toimistot ovat pyytäneet työttömyysturvaa hakeneita yrittäjiä täyttämään erilaisia lisälomakkeita, jotka eivät Hellsténin mukaan ole tässä tilanteessa tarpeellisia määräaikaisen oikeuden työttömyysturvaan ratkaisemiseksi.

Yrittäjiltä on vaadittu muun muassa tekemään suunnitelma työnhausta, vaikka määräaikaisen etuuden edellytyksenä ei ole kokoaikatyön hakeminen.

– Määräaikaista työttömyysturvaa hakevat yrittäjät eivät ilmoittaudu työttömiksi vaan työnhakijoiksi. Heillä ei myöskään ole mitään velvollisuutta hakea yrittäjyyden rinnalla kokoaikaista työtä. Työnhakusuunnitelman tekeminen liittyy tapauksiin, joissa henkilö jää työttömäksi ja hänellä on velvollisuus hakea aktiivisesti työtä, Hellstén painottaa.

”Keskitetty johtaminen puuttuu”

TE-palvelut toimivat Työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa. Hellstén ihmettelee, millaiset ohjeet ministeriöstä on TE-toimistoille annettu.

– Nyt on tarkoitus turvata yrittäjän toimeentulo epidemiatilanteessa. Tilanteeseen sopimattomat lomakkeet hämmentävät entisestään muutenkin kokemattomia hakijoita ja aiheuttavat ylimääräistä työtä yrittäjille ja virkamiehille. Tarkoituksena oli tehdä yksinkertainen ja nopea hakuprosessi.

Tilanteen seurauksena moni yrittäjä on hämmentynyt.

– Jos TE-palvelut olisi halunnut tehdä tämän hakemusmenettelyn sujuvaksi, se olisi tehnyt yksinkertaisen lomakkeen, jossa kysymykset olisivat liittyneet vain määräaikaiseen työmarkkinatukeen. Nyt vaikuttaa lisäksi siltä, että jokainen TE-toimisto toimii itsenäisesti vaatien erilaisia selvityksiä tai ohjeistaa eri tavalla. Keskitetty ohjaus ja johtaminen puuttuu. Yrittäjät jakavat vilkkaasti saamiaan puutteellisia tai virheellisiä ohjeistuksia sosiaalisessa mediassa.

Hellstén pelkää, että osa yrittäjistä luopuu hankalan hakemusmenettelyn takia koko prosessista.

– Pelkona on, että osa yrittäjistä vastaa lomakkeiden kysymyksiin ”väärin”, eikä heille myönnetä työttömyysturvaa. Monelle yrittäjälle on ylipäätään hankalaa joutua pohtimaan työttömyysturvan hakemista.

Moni yrittäjä on kertomansa mukaan ollut epäselvyyksien vuoksi yhteydessä puhelimitse tai viestitse TE-palveluihin, koska haluaa saada varmistettua, että lomakkeet on täytetty oikein ja että työnhaku on voimassa. Tämä kuormittaa Hellsténin mukaan entisestään jo valmiiksi ylityöllistettyjä virkamiehiä.

Kuva: Suomen Yrittäjät

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi