22.4.2021 klo 10:01
Uutinen

Tyrskyten kohti ammatillisen koulutuksen ja työelämän toimivaa yhteistyötä

Pirkanmaan Yrittäjät on mukana SASKY koulutuskuntayhtymän koordinoimassa TYRSKY-hankkeessa. Hankkeen avulla kehitetään ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyöhön liittyviä palveluita sekä prosesseja Pirkanmaalla.

Muutamia vuosia sitten toteutunut ammatillisen koulutuksen uudistus toi opiskelijoille aikaisempaa monipuolisemmat mahdollisuudet hyödyntää työpaikalla tapahtuvaa oppimista osana koulutustaan. Uudistuksen myötä myös oppilaitokset pystyvät reagoimaan työelämän tarpeisiin entistä ketterämmin.

”Pirkanmaan Yrittäjien vaikuttamistyön yksi tavoite on turvata oikeanlaisella osaamisella varustetun työvoiman saatavuus kautta maakunnan myös tulevaisuudessa. Sujuva yhteistyö pirkanmaalaisten oppilaitosten kanssa on aivan keskeistä tämän tavoitteen toteutumisessa ja TYRSKY-hanke tarjoaa siihen erinomaisen mahdollisuuden,” sanoo Pirkanmaan Yrittäjien elinkeinoasioiden päällikkö Maria Virtanen.

Nykyisellään yritysten on joskus hankalaa löytää itselleen sopivaa koulutusyhteistyökumppania, sillä Pirkanmaalla tuntuu olevan paljon ja osin päällekkäistä tarjontaa.

”Uskon TYRSKY-hankkeen lisäävän niin oppilaitosten keskinäistä kuin oppilaitosten ja elinkeinoelämän välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä, ja sitä kautta selkeyttävän yrityksille suunnattua palveluvalikoimaa. Työelämän muutos on jatkuvaa, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ammatteja katoaa ja uusia syntyy. Olemassa olevan henkilöstön osaamista on kehitettävä ja uutta työvoimaa on koulutettava. TYRSKY-hanke pureutuu juuri tähän koulutushaasteeseen ja vahvistaa osaltaan yritystemme kilpailukykyä,” Virtanen muistuttaa.

Yrityksiltä toivotaan aktiivista osallistumista

TYRSKY-hankkeen tärkeimpiä tehtäviä on levittää tietoa uudistuneen ammatillisen koulutuksen tarjoamista mahdollisuuksista yrityksille.

”Oppilaitosyhteistyö hyödyttää yrityksiä monin tavoin: uusien osaajien täsmäkoulutuksen lisäksi apua voi saada esimerkiksi nykyisen henkilöstön täydennyskoulutukseen tai vaikkapa tuotekehitykseen. Toimivien palveluiden kehittämiseksi tarvitsemme luonnollisesti mahdollisimman paljon tietoa yritysten todellisista tarpeista,” projektipäällikkö Jaana Koivisto SASKY koulutuskuntayhtymästä sanoo.

Koivisto kannustaa pirkanmaalaisia yrityksiä osallistumaan hankkeen tapahtumiin ja sitä kautta verkostoitumaan niin oppilaitosten kuin muiden yritysten kanssa.

”Hankkeen myötä yrityksillä on mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi ammatillisen koulutuksen neuvontapalveluiden sisältöihin ja muotoihin sekä tyoelamanrajapinta.fi-verkkosivuston kehittämiseen. Verkostossa toimien pystymme parhaiten vastaamaan muuttuvan työelämän ammatilliselle koulutukselle tuomiin kehittymishaasteisiin ja myös yrityksille monipuolinen kumppaniverkosto tuo kilpailuetua. Yhteistyössä kaikki hyötyvät,” hän sanoo.

Tyrsky-hanketta pyritään lähiaikoina esittelemään esimerkiksi kuntien elinkeinotoimen ja yrittäjäyhdistysten yhteisissä tilaisuuksissa.

”Parkanon ja Kihniön KehitysParkin kanssa on jo päivämäärä lyöty lukkoon (28.4.) ja suunnitteilla on vastaava verkostoitumis- ja esittäytymistilaisuus myös Sastamalassa. Minua saa rohkeasti lähestyä ja kutsua mukaan omiin tilaisuuksiin, tulemme mielellämme kertomaan hankkeesta ja ideoimaan yhteistyötä eteenpäin. Syksylle on suunnitteilla erilaisia tapahtumia, joihin toivomme runsasta osallistumista yrityksistä ympäri maakunnan,” Koivisto vinkkaa.

————————

Työelämän rajapinta koulutuksen kehittämisen ytimessä – TYRSKY

TYRSKY-hankkeessa on mukana yhdeksän pirkanmaalaista ammatillista koulutusta tarjoavaa tahoa – SASKY koulutuskuntayhtymä, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Tampereen Aikuiskoulutussäätiö, Ahlmanin koulun Säätiö sr, Varalan Urheiluopisto, Kiipulan ammattiopisto, Ammattiopisto Luovi, Aitoon Emäntäkoulu sekä Tampereen seudun ammattiopisto Tredu – sekä Pirkanmaan Yrittäjät ja Tampereen kauppakamari. Hankkeen koordinoinnista vastaa SASKY ja sitä rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto ESR. Hanke päättyy 31.8.2023.

Lisätietoa:

Jaana Koivisto, projektipäällikkö, TYRSKY-hanke, jaana.koivisto(at)sasky.fi

www.sasky.fi/tyrsky

www.tyoelamanrajapinta.fi