20.5.2020 klo 12:25
Uutinen

Ulkomailta lähetettyjä työntekijöitä koskeva laki muuttuu – Yritysten kilpailu on jatkossa tasavertaisempaa

Lain muutokset täsmentävät palkkoja sekä tuovat ulkomaisille työnantajille velvollisuuksia korvata matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksia sekä huolehtia majoitusoloista. ”Ulkomailta lähetettyjen työntekijöiden työehdoista säänteleminen on tärkeää, jotta ulkomaiset yritykset eivät voisi kilpailla suomalaisten yritysten kanssa epäreilusti”, sanoo Yrittäjien asiantuntija, juristi Albert Mäkelä.

Laki koskee muista EU-maista Suomeen lähetettyjä työntekijöitä, joiden työnantaja on toiseen EU-maahan sijoittautunut yritys. Lähetettyjä työntekijöitä on erityisesti rakennusalalla.

Kyse on alihankinnasta, jossa alihankkijan työntekijät tekevät työn tilaajan työkohteessa, tai työvoiman vuokrauksesta.

Ulkomaisen yrityksen on noudatettava lähetettyihin työntekijöihin suomalaisia työehtoja.

Tavoite on ollut edistää lähetettyjen työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua kohdemaan työntekijöiden kanssa ja siten myös yritysten tasapuolista kilpailua.

– Pyrimme valmistelussa vaikuttamaan siihen, etteivät suomalaisten yritysten velvoitteet lisäänny. Samalla kuitenkin pyrittiin pitämään huolta suomalaisten yritysten kilpailukyvystä, Albert Mäkelä kertoo.

Erityisesti matkakustannuksia koskeva säännös herätti keskustelua. Työryhmä päätyi esittämään sen ulottamista myös niihin tilanteisiin, joissa ulkomaisen työnantajan ei tarvitsisi kustantaa lähetetyn työntekijän matkakustannuksia kotivaltionsa lain mukaan.

– Matkakustannuksia koskeva säännös on tärkeä, jotta suomalaisilla yrityksissä olisi tasavertaiset mahdollisuudet kilpailla ulkomaisten yritysten kanssa. Erityisen tärkeää tämä kotimaisten rakennusalan yritysten kannalta, Albert Mäkelä sanoo.

Mikä kaikki muuttuu?

Lakimuutosten taustalla on EU-lainsäädännön muutos. Suomessa lähetettyjä työntekijöitä on jo tähän mennessä säännelty kattavammin, mutta uudesta direktiivistä aiheutuu muutamia muutoksia. Keskeisimmät ovat:

  • Lähetetylle työntekijälle maksettavan palkan täsmennykset, jotka kattavat laajemmin työehtosopimusten eri palkan erät.
  • Ulkomaisilla yrityksillä on lakiin kirjattu mahdollisuus soveltaa myös muuta kuin yleissitovaa työehtosopimusta
  • 12 kuukauden aikaraja, jonka jälkeen lähetettyyn työntekijään pitää soveltaa suomalaisia työehtoja
  • Lähetetyn työntekijän matka- ja majoituskustannusten korvaaminen
  • Työntekijän lähettämistä koskevan ennakkoilmoituksen sisällön laajentaminen. Ulkomaisten yritysten tulee jatkossa tehdä ennakkoilmoitus kaikista lähetettävistä työntekijöistä.

TES-sääntelyä yksinkertaistettava

Ulkomailta lähetettyyn työntekijään on sovellettava vähintään yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä. Tulevan lain mukaan ulkomaiset yritykset voisivat noudattaa myös muuta kuin yleissitovaa työehtosopimusta, jos ulkomainen yritys liittyy suomalaiseen työnantajaliittoon. Esityksessä ei kuitenkaan aseteta ulkomaisia ja kotimaisia yrityksiä täysin samaan asemaan työehtosopimusten soveltamisessa.

– Suomalaiset työehtosopimukset ovat vaikeita soveltaa ja tulkita myös kotimaisille yrityksille, saati sitten ulkomaalaisille. Työehtosopimussääntelyä pitäisikin yksinkertaistaa, Mäkelä sanoo.

– Ulkomaalaisen työnantajan osalta riittää, että lähetetty työntekijä saa bruttomäärältään saman summan kuin mitä työehtosopimuksen eri palkanerät edellyttävät. Suomalaisen yrityksen pitää kuitenkin osata soveltaa työehtosopimusta pilkulleen. Myös Suomessa tämän bruttovertailun pitäisi riittää, Albert Mäkelä painottaa.

Muutokset voimaan heinäkuun lopussa

Hallituksen esittämien lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 30. heinäkuuta, johon mennessä muutosdirektiivi on pantava täytäntöön. Lähettämisen ennakkoilmoitusta koskevat muutokset tulisivat voimaan teknisten uudistusten jälkeen 1.10.2021.

Hallitus esittää 12 kuukauden siirtymäaikaa ennen lain voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin. Tämä turvaa yritysten mahdollisuuden varautua sopimuksissaan lakimuutosten vaikutuksiin.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi