28.1.2020 klo 14:58
Uutinen

Uuden edessä

Uusi vuosikymmen on Etelä-Savon, sen yrittäjien ja aluejärjestön edessä. Kun katsoo mennyttä, voi yleisesti ottaen todeta, että jokainen vuosikymmen ollut Etelä-Savossakin toistaan vauraampi, väestön hyvinvointi sekä koulutustaso kasvanut ja palvelut laajentuneet ja modernisoituneet. Tämä usein unohdetaan. Nyt uuden vuosikymmenen alussa olemme tilanteessa, että ilman strategista ja kunnianhimoistakin kehittämistä, on vaurauden ja hyvinvoinnin kasvu väestöä rajusti menettävällä alueella yhä haasteellisempi turvata.

Muuttotappion vähentäminen, alueen työpaikkojen kohdennettu yhteinen markkinointi, yritysten kehittymistä tukeva kuntien elinkeinopolitiikka, julkisen sektorin toimintojen uudistaminen ja tehostaminen, vetovoimainen ja erottuva koulutustarjonta, työperäinen tai työhön tähtäävä maahanmuutto sekä tekemisen rohkeus ovat mielestäni sellaisia tavoitteita, joita kohden meidän olisi voimallisemmin suunnattava. On pystyttävä luomaan alueen kilpailukykyä ja vetovoimaa, jotta pystymme vahvistamaan myös pitovoimaa – siis täällä jo asuvien, yrittävien ja monipaikkaisten henkilöiden hyvinvointia ja tyytyväisyyttä alueeseen sekä sen tarjontaan.

Aluejärjestön toiminnassa tärkeää on se, että toiminta tuottaa lisäarvoa jäsenistölle, paikallisyhdistyksille ja luottamushenkilöille. Kumppanuussopimukset yritysten kanssa tulevat olemaan tärkeässä roolissa talouden kestävyyden kannalta, mutta niiden tulee hyödyttää jäsenistöä myös toiminnallisesti. Strateginen yhteistyö naapurialueiden kanssa tuo eri alueiden yrityksiä yhteen, kirittää tekemistä ja antaa mahdollisuuden oppia muiden alueiden toimintatavoista. Voimme olla sekä vahvoja eteläsavolaisten yrittäjien edunvalvojia että uutta yhteistyöllä luovia kumppaneita.

Aloitan helmikuussa Etelä-Savon Yrittäjien aluejohtajana ja osittain jo tammikuussa nykyisen työni ohella. Aion osaltani tehdä kaikkeni sen eteen, että alkava vuosikymmen on kasvun vuosikymmen. Yhteisellä työllä teidän ja sidosryhmiemme kanssa siinä onnistumme. Haluan toivottaa kaikille menestystä vuodelle 2020!

Niina Kuuva
aluejohtaja
p. 040 731 1686, niina.kuuva@yrittajat.fi