Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

17.5.2024 klo 18:27
Uutinen

Uudenmaan Yrittäjien kevätkokous 17.5.2024: Tieverkko kuntoon Uudellamaalla

Teitä pitkin kulkevat niin tavarat kuin ihmiset. Niiden kunnolla on suora vaikutus saavutettavuuteen, turvallisuuteen, kestävyyteen ja huoltovarmuuteen. Yritysten näkökulmasta kysymys on ihmisten turvallisuudesta, työntekijöiden saatavuudesta, kaluston kulumisesta sekä polttoaineen ja ajan käytöstä.  

Uusimaa on valtakunnallinen logistiikan solmukohta ja merkittävä elintarvikejakelun lähtöpiste. Merilogistiikka tuo Uudenmaan teille vuosittain merkittävän liikennemäärän, yksin Helsingin sataman tavara- ja henkilöliikenne yli 700 000 ajoneuvon verran. Muihin maakuntiin suuntautuvan vaikutuksen lisäksi väkirikkaimpana maakuntana alueellisen ajon määrä ja merkitys ovat valtakunnallisestikin katsoen suuria.  

Samaan aikaan Uudellamaalla on suhteellisesti eniten huonokuntoisia teitä koko Suomessa.   

Uudenmaan tieverkko vaatii välittömiä toimenpiteitä korjausvelan hoidossa, laajentamisessa ja kunnostuksessa. Riittävän rahoituksen varmistaminen on keskeistä alueen elinkeinoelämän ja liikenteen sujuvuuden kannalta. Samalla se vaikuttaa muihin maakuntiin.  

Tarvitaan:   

  • Pinnat kuntoon  
  • Rakenteet kuntoon  
  • Ohituskaistat tarvittaviin kohtiin  
  • Teiden leveys ja pientareet kuntoon   

Hanko-Hyvinkää -tie kuntoon 

Uudellamaalla on eniten raskaan liikenteen suoritetta Suomessa. Suomessa raskaan liikenteen suoritteesta 75 % kulkee pääteillä ja 25 % alemman tason teillä. Uudellamaalla lähes puolet raskaan liikenteen suoritteesta kulkee tyydyttäväkuntoisella tai huonokuntoisella päätiellä. Vaarallisin tieosuus on Hanko – Mäntsälä (vt 25), joka on samalla Suomen eniten raskaan liikenteen suoritetta kantava tieosuus.  

Poikittaisliikenne on turvattava 

Pääkaupunkiseudun ulkopuolisen Uudenmaan sisäinen poikittaisliikenne on renkaiden varassa. Seutu- ja yhdysteistä Uudellamaalla vuonna 2023 noin 500 km oli huonokuntoisia. Kuopat teissä ja pettävät penkat johtavat vaaratilanteisiin, onnettomuuksiin ja kalustovaurioihin. Kun työntekijöiden autot rikkoontuvat huonokuntoisilla teillä, heillä ei juuri ole julkista liikennettä, johon tukeutua työmatkoillaan. Yrityksille ne merkitsevät paitsi suoraa taloudellista tappiota, myös toimituksellista epävarmuutta ja tehotonta ajankäyttöä.  

Nopeat korjaukset säästävät resursseja 

Uudenmaan Yrittäjät kiirehtii selkeää korjaus- ja investointiohjelmaa, joka huomioi Uudenmaan erityisen aseman väkirikkaana alueena ja koko maata palvelevana liikenteen solmukohtana, jota raskas liikenne kuormittaa huomattavasti. Mitä nopeammin korjaukset saadaan aikaan, sitä vähemmällä ja todennäköisesti myös halvemmalla päästään.   

Investoinnit Uudenmaan heikkoihin pääteihin korjaavat tehokkaimmin ajokilometreihin kohdistuvaa painetta ja vaikuttavat myös muihin maakuntiin.