Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

14.9.2023 klo 09:30
Uutinen

Uudenmaan yritysten suhdannenäkymät ovat koko maan keskiarvoa negatiivisemmat

Valtakunnallisesti yritysten odotuksissa myönteisiä palautumisen merkkejä, mutta Uudellamaalla odotukset liikevaihdon ja kannattavuuden kehittymisestä jäävät niukasti keskimääräisestä tasosta, kertoo pk-barometri.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut enenevässä määrin uusmaalaisten yritysten toimintaan. Vähiten hyökkäyksen vaikutukset ovat heijastuneet HyRi-alueelle ja selkeästä eniten Länsi-Uudellemaalle. 

Kasvuhakuisten yritysten osuus vaihtelee toimialueen sisällä voimakkaasti, eniten kasvuhakuisia yrityksiä on Itä-Uudellamaalla ja vähiten HyRi-alueella. Kasvun esteistä työvoiman saatavuus koettelee eniten Länsi-Uuttamaata, kun taas yleinen taloustilanne ravistelee eniten HyRi-aluetta. 

Henkilökunnan määrän positiiviseen kehitykseen luotetaan eniten Kuuma-kunnissa, joissa aiotaan myös merkittävästi lisätä sosiaalisen median käyttöä liiketoiminnassa.

”Poikkeukselliset kuluneet vuodet ja talouden nykytilanteen epävarmuus vaikuttavat suoraan Uudenmaan Yrittäjien toimialueen pk-yritysten näkymiin suhdannekehityksessä ”, toteaa Uudenmaan Yrittäjien aluejohtaja Petri Ovaska.

Rahoituksen saatavuus heikentynyt

Uudenmaan yrittäjistä lähes kolmanneksella on ollut tarve hankkia rahoitusta viimeisen vuoden aikana. Rahoitusta on haettu yleisimmin kone- tai laiteinvestointeihin sekä kireästä taloudellisesta tilanteesta johtuvaan käyttöpääomarahoitukseen.

Vastaajista 11 prosenttia ei ollut hakenut tai saanut rahoitusta, vaikka sille olisi ollut tarvetta. Tärkeimmiksi syiksi mainitaan rahoituksen huono yleinen saatavuus, rahan korkea hinta sekä kireät vakuusvaatimukset.

Seuraavan vuoden aikana yrityksistä vain 16 prosenttia aikoo hakea ulkopuolista rahoitusta. Yleisimmin rahoitusta aiotaan hakea kone- ja laiteinvestointeihin sekä käyttöpääomaksi. Alueella aiotaan investoida tietotekniikkaan ja ohjelmistoihin selvästi muuta maata useammin.

 ”Rahoituksen saatavuus vaikuttaa hieman heikentyneen Uudenmaan alueella. Finnveran takaus voi auttaa rahoituksen järjestymisessä. Olemme myös lanseeranneet uudet digitalisaatio- ja ympäristölainat, joilla haluamme kannustaa alueen yrityksiä investoimaan esimerkiksi vihreään siirtymään”, kertoo Finnveran Etelä-Suomen aluejohtaja Anna Karppinen.

Pk-yritysbarometri

Pk-yritysbarometrin julkistavat kaksi kertaa vuodessa Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö.

Tällä kertaa kyselyyn vastasi lähes 4 600 yritystä.

Vastausaika oli kesäkuun 2023 puolivälistä heinäkuun 2023 puoliväliin.

Lisätietoja

aluejohtaja Petri Ovaska, Uudenmaan Yrittäjät, 050 558 5674, petri.ovaska@yrittajat.fi
aluejohtaja Anna Karppinen, Finnvera Oyj, 050 405 2706, anna.karppinen@finnvera.fi