Työsuhdeautojen määrä on kasvussa
Tänä vuonna ensirekisteröidyistä henkilöautoista hieman alle puolet on ollut yritysten käyttöön rekisteröityjä autoja. Kuva: Getty Images

Uudet diesel-autot menevät pääosin yrityksille – Työsuhdeautojen määrä kasvussa

Tänä vuonna ensirekisteröidyistä työsuhdeautoista noin 40 prosenttia on ollut täyssähkömalleja.

Tammi-marraskuussa ensirekisteröidyistä henkilöautoista noin kolmannes on ollut täyssähköautoja ja noin viidennes ladattavia hybridejä.

Autoalan tiedotuskeskuksen tuoreen tilaston mukaan Suomessa rekisteröitiin marraskuussa kaikkiaan 6 673 uutta henkilöautoa. Tämä on 4,4 prosenttia enemmän kuin viime vuoden marraskuussa.

Tammi-marraskuussa on rekisteröity yhteensä 81 707 henkilöautoa, mikä on 8,2 prosenttia viime vuotta enemmän.

Alkuvuoden rekisteröinnit ovat noin 14 prosenttia pitkän aikavälin keskiarvoa alemmat. Vaikka komponenttipula on jo hellittänyt, uusien autojen kysyntä on jäänyt vaatimattomaksi korkotason ja inflaation kasvun seurauksena.

Työsuhdeautojen osuus kasvussa

Tänä vuonna ensirekisteröidyistä henkilöautoista hieman alle puolet on ollut yritysten käyttöön rekisteröityjä autoja. Noin neljännes kaikista uutena ensirekisteröidyistä autoista on hankittu työsuhdeautokäyttöön. Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan noin viidennes yritysten hankkimista autoista on vuokrauskäyttöön meneviä autoja ja noin viidennes on hankittu myyntivarastoon. Taksikäyttöön on viime vuosina rekisteröity noin 1 500 uutta autoa vuosittain.

Autokannassa on tällä hetkellä hieman yli 70 000 työsuhdeautoa. Vaikka osuus autokannasta on pieni, niiden merkitys autokannan uusiutumiselle on Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan tärkeä, sillä työsuhdeautojen keskimääräinen käyttöikä on noin kolme vuotta. Sen jälkeen ne palautuvat kuluttajamarkkinoille käytettyinä autoina. Työsuhdeautojen rekisteröinnit ovat yleensä vilkkaimmillaan vuoden viimeisinä kuukausina ja vähiten työsuhdeautoja rekisteröidään alkuvuodesta.

– Työsuhdeautojen merkitys autokannan uudistajana korostuu erityisesti matalasuhdanteessa, jossa kotitalouksien autohankinnat vähenevät. Tänä vuonna yritysleasingin osuus autohankinnoista on kasvanut ennätyksellisen suureen noin 30 prosentin osuuteen, Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala kertoo.

Valtaosa uusista diesel-autoista yrityksille

Työsuhdeautokannan sähköistyminen on saanut vauhtia vuosina 2021 ja 2022 voimaan tulleista verokannusteista, jotka tasaavat ladattavien autojen korkeammasta hankintahinnasta johtuvaa korkeaa verotusarvoa. Täyssähköisten työsuhdeautojen verotusarvoa on alennettu 170 eurolla kuukaudessa ja päästötasoltaan 1–100 g/km autojen verotusarvoa 85 eurolla kuukaudessa. Verokannuste on valtion taloudelle edullinen, sillä se vähentää vain vähän valtion ja kuntien verotuloja.

– Tänä vuonna ensirekisteröidyistä työsuhdeautoista jo noin 40 prosenttia on ollut täyssähköautoja ja ladattavien hybridien osuus on kasvanut hieman yli 30 prosenttiin. Verokannuste on ollut tärkein yksittäinen työsuhdeautojen sähköistymiseen vaikuttava tekijä, Autotuoja ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio kommentoi Autoalan tiedotuskeskuksen tiedotteessa.

Uudet dieselautot hankitaan pääosin yritysten käyttöön. Tilaston mukaan noin 80 prosenttia dieselkäyttöisistä henkilöautoista rekisteröidään yritysautoiksi.

Yritykset hankkivat selvästi kotitalouksia useammin myös ladattavia hybridejä.

Pakettiautojen rekisteröinnit laskussa

Pakettiautoja ensirekisteröitiin marraskuussa 870 kappaletta. Se on 7,9 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden marraskuussa. Tammi-marraskuussa on rekisteröity yhteensä 10 163 pakettiautoa, mikä on 0,3 prosenttia viime vuotta enemmän. Tammi-marraskuun rekisteröinnit ovat jääneet noin 17 prosenttia viiden viime vuoden keskiarvoa alemmas.  

Marraskuussa rekisteröitiin 263 kuorma-autoa, mikä on Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan 9,3 prosenttia viime marraskuuta vähemmän. Rekisteröintien määrä on syys-marraskuussa ollut normaalia pienempi, sillä elokuussa voimaan tullut ajopiirturivaatimus aikaisti kuorma-autojen rekisteröintejä elokuun puolelle.

Kuorma-autojen rekisteröinnit ovat tänä vuonna olleet tuntuvassa kasvussa viime vuoteen nähden. Yli 16 tonnin painoluokassa kuorma-autoja on tammi-marraskuussa rekisteröity yhteensä 2 714 eli 21,2 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. 

Uusia linja-autoja rekisteröitiin tammi-marraskuussa 233 kappaletta, mikä on lähes 40 prosenttia vähemmän kuin pitkän aikavälin tammi-marraskuun rekisteröintien määrä.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Toimitus
Toimitus