15.12.2021 klo 16:11
Uutinen

Uudet jäsenet Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjistä Suomen Yrittäjien valiokunnissa ja verkostoissa kaudelle 2022–2023

Suomen Yrittäjien hallitus valitsi valiokuntiin, verkostojen johtoryhmiin ja työmarkkinavaltuuskuntaan uudet kokoonpanot.

Valiokuntiin ja verkostojen johtoryhmiin oli avoin haku Yrittäjien jäsenten keskuudessa. Valiokuntien ja verkostojen johtoryhmien toimikausi on kaksi kalenterivuotta, eli jäsenet valittiin kaudeksi 2022–2023. Työmarkkinavaltuuskunnasta vaihtuu vuosittain puolet jäsenistä.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjistä valittiin seuraavat henkilöt:

Luovan alan verkoston johtoryhmä
Jussi Riikonen, Videcam Oy, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät​
Sami Alasimi, Team SimiSami Oy, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät​

Nuorten yrittäjien verkoston johtoryhmä​
Sebastian Stenfors, Stenfors Oy, ​Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät​

Yksinyrittäjäverkoston johtoryhmä​
Kirsi Paldanius, Sepontytär Oy, ​Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät​

Kaupan ja palveluiden valiokunta
Johanna Riihijärvi, Kuntokeskus Liikku Oy, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Ruokavaliokunta ​
Jukka Ojala, Feelia Oy, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Seppo Pekkala, Alarmi Stables Oy, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät​

Maahan muuttaneiden yrittäjien verkoston johtoryhmä
Dan Wang, Nordic Green Lifestyle Oy, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät​

Suomen Yrittäjien valiokunnat ja verkostot

Valiokunnissa vaikutetaan Suomen Yrittäjien linjauksiin ja tuoda esille ehdotuksia asioista, joita yrittäjäjärjestön pitäisi ottaa esille ja muuttaa. Valiokuntiin valitaan yrittäjiä, joilla on vahva oman alansa osaaminen jostakin näkökulmasta. Lisäksi valiokuntien käytössä ovat Suomen Yrittäjien omat asiantuntijat. Tavoitteena on parantaa pienten ja keskisuurten yritysten arkea. Kuhunkin valiokuntaan ja verkostojen johtoryhmään kuuluu kerrallaan enintään 12 henkilöä puheenjohtaja mukaan lukien

Verkostojen johtoryhmissä pääsee puolestaan kehittämään järjestön tekemistä ja ideoimaan uutta sisältöä jäsenten tarpeisiin. Verkostot ovat oiva vaikuttamisen paikka sekä keino tuoda oman alan ja alueen näkemystä järjestön toimintaan.

Työmarkkinavaltuuskunta on säännöissä määrätty valtuuskunta, jonka tehtävänä on seurata työehtosopimuspoliittista sekä työlainsäädännön kehitystä, osallistua ja vaikuttaa lainsäädännön ja muiden työmarkkinoihin vaikuttavien toimenpiteiden valmisteluun sekä valmistella keskusliiton hallitukselle työmarkkinapoliittisia kannanottoja, lausuntoja ja aloitteita.

Onnea kaikille valituille!

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Hannamari Heinonen 050 567 3395, hannamari.heinonen@yrittajat.fi ja kenttäjohtaja Mari Kokko, 040 521 2124, mari.kokko@yrittajat.fi, Suomen Yrittäjät