1.4.2020 klo 11:56
Uutinen

Uudet lomautusten ja yt-neuvottelujen määräajat ovat nyt voimassa – mutta katso ensin alan TES

Tästä päivästä alkaen lomautusten alkamisesta pitää ilmoittaa viisi päivää ennakkoon. Yt-neuvottelujen kesto lomautustilanteissa lyhenee viiteen päivään. Ensisijaisesti pitää kuitenkin katsoa alan työehtosopimuksia. Ne voivat pidentää tai lyhentää määräaikoja.

Eduskunta hyväksyi määräaikaiset muutokset tiistaina ja ne tulivat voimaan tänään keskiviikkona 1.huhtikuuta. Muutokset ovat voimassa kesäkuun loppuun.

Uudet pykälät, esimerkiksi viiden päivän sääntö ei kuitenkaan koske kaikkia yrityksiä. Joissakin työehtosopimuksissa on jo aiemmin sovittu muutoksista.

– Ensisijaisesti pitää katsoa mitä toimialaa koskevassa työehtosopimuksessa sanotaan, jos sellainen on olemassa. Jos tessissä on tästä määräaikaisesta laista poikkeavat määräykset, niin niitä on noudatettava, muistuttaa Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula.

Työehtosopimukset voivat siis lyhentää tai pidentää määräaikoja. Työnantajaliittoihin kuulumattomienkin yritysten pitää noudattaa alansa työehtosopimuksia niin sanotun yleissitovuuden perusteella.

Läheskään kaikkiin työehtosopimuksiin uusia määräaikoja ei ole kirjattu. Suomessa on myös aloja, joilla tessejä ei ole. Tällaisia yrityksiä on yli 20 000.

– Suomen Yrittäjät olisi halunnut, että nämä uudet määräajat koskevat kaikkia yrityksiä, jotta tilanne ei olisi sekava, harmittelee työmarkkinajohtaja Makkula.

– Onneksi useimpiin merkittävimpiin työehtosopimuksiin on jo tullut uudet määräajat, Makkula toteaa.

Useissa työehtosopimuksissa on jo sovittu lyhyemmistä lomautusilmoitusajoista tai yt-neuvotteluiden keston lyhentämisestä. Muutoksista on sovittu muun muassa seuraaviin työehtosopimuksiin: kaupan ala, teknologiateollisuus, matkailu ja ravintolat, ohjelmapalvelut, kiinteistö- ja rakennusala.

– Jos yrityksessä on ehditty antaa lomautusilmoitus vanhan 14 vuorokauden säännön mukaan, niin työnantaja voi lomauttaa työntekijän, kun ilmoituksesta on kulunut vähintään viisi päivää. Työnantajan on kuitenkin ilmoitettava työntekijälle lomautusilmoitusajan lyhentämisestä viimeistään lomautuksen alkamista edeltävänä päivänä, työmarkkinajohtaja Janne Makkula kertoo.

– Kannattaa katsoa yksityiskohtia Kaikki koronasta yrityksille -sivulta ja webinaaritallenteestamme, Makkula vinkkaa.

Voiko lomautuksesta ilmoittaa puhelimitse?

Lomautusilmoitusaikaa lyhennetään uudessa määräaikaisessa laissa nykyisestä 14 päivästä viiteen. Lisäksi yhteistoimintalain piirissä olevien yritysten, jotka työllistävät vähintään 20 työntekijää, on mahdollista käydä lomautuksia koskevat yt-neuvottelut nykyistä nopeammin, viidessä päivässä.

Työnantajalla on oikeus lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevä työntekijä samoilla edellytyksillä kuin työntekijä, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.

Koeaikaa koskevaa säännöstä muutetaan siten, että työsopimus voidaan koeaikana purkaa myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella. Edellämainitut laajennukset ovat kaikkien yritysten käytössä työehtosopimuksen määräyksistä riippumatta.

Jos työntekijän lomauttamista koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat nyt käynnissä, työnantajan katsotaan täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa, kun neuvotteluja on käyty viiden päivän ajanjakson aikana, jollei yhteistoimintaneuvotteluissa toisin sovita.

Voiko lomautusilmoituksen antaa suullisesti puhelimessa, tekstiviestillä, whatsappilla tai sähköpostilla?

– Suullista ilmoitusta puhelimitse emme suosittele, kannattaa antaa sähköisesti niin, että voi jälkikäteen todentaa, että lomautusilmoitus on annettu, työmarkkinajohtaja Janne Makkula sanoo.

– Sähköposti on suositeltavin, mutta kyllä sen voi antaa myös tekstiviestillä tai vaikka whatsappilla. Työnantajan pitää vain varmistaa, että se on mennyt perille, Makkula muistuttaa.

Lomautusilmoitusajasta voidaan kuitenkin poiketa, jos työpaikalla sovitaan yhdessä määräaikaisesta lomautuksesta. Silloin ei tarvitse noudattaa viiden vuorokauden määräaikaa.

– Ja vastaavasti yt-neuvottelut voidaan päättää nopeammin, jos asiasta sovitaan yhdessä työpaikalla. Kannustamme paikalliseen työpaikkasopimiseen, sanoo työmarkkinajohtaja Janne Makkula.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi