20.3.2023 klo 16:59
Uutinen

Uusi elinvoimajaosto rakentaa Kirkkonummen pitovoimaa

Kirkkonummen kunnanvaltuusto nimitti tammikuun lopussa 2023 jäsenet ja varajäsenet uuteen elinvoimajaostoon. Jaosto korvaa entisen kuntakehitysjaoston.

Kunnan hallintosääntö kirjaa jaoston tehtävät seuraavasti:

”Elinvoimajaoston tehtävänä on kunnan hallintosäännön mukaisesti edistää kunnan elinkeinopolitiikkaa, kunnan vetovoimaista kehitystä, kunnan elinvoimaisuutta ja huolehtia aihealuetta koskevista ohjeista ja periaatteista. Elinvoimajaostolle kuuluvat lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kotoutumisen koordinointi sekä asumisneuvontaan liittyvät asiat.”

Elinvoimajaoston puheenjohtaja Ville Salminen (ps) on aloittanut uudessa luottamustehtävässään suurella mielenkiinnolla.

– Olemme kokoontuneet nyt kaksi kertaa. Ensivaikutelma on, että meillä on hyvä porukka ja jokaisesta puolueesta on osaavia ihmisiä mukana. Henkilökohtaisesti luotan keskustelevaan ja epäviralliseen kokouskulttuuriin, jossa jokainen voi rohkeasti tuoda omia ideoitaan esille.

Jaoston tavoitteena on tehdä Kirkkonummesta paitsi elinvoimainen, myös pitovoimainen. Yksi strateginen tavoite on panostaa pientalovaltaiseen rakentamiseen. Jaosto ottaa myös kantaa esimerkiksi keskusta-alueen kehityssuunnitelmaan.

– Halumme Kirkkonummelle yrittäjä- ja palkansaajahenkisiä kuntalaisia, jotka tuovat kuntaan lisää ostokykyä ja työpaikkoja. Yrittäjät ja palkansaajat ovat kuitenkin ne, jotka pyörittävät maatamme. Tämä on syytä pitää mielessä myös nyt eduskuntavaalien alla. Vain äänestämällä voi vaikuttaa, ketkä maamme asioista päättävät.

Toisena seikkana Salminen toteaa, että Kirkkonummen loistavaa sijaintia tulisi hyödyntää enemmän.

– Kilpailemme houkuttelevuudesta muiden lähikuntien kanssa. Olisi mahtavaa, jos saisimme tämän käännettyä eduksemme. Se vaatii tarvittaessa myös rohkeutta ja ripeyttä toimia.

Salminen itse on toiminut yrittäjinä vuosina 2010–2015. Nyt hän on uudestaan käynnistämässä rakennusalan yritystä.

– Näistäkin lähtökohdista on selvää, että minulla on positiivinen asenne yrittäjyyttä ja sen edellytysten kehittämistä kohtaan. Vaikka jaosto on luottamustoimintaa, haluamme osallistaa yrittäjiä mukaan. Tulemme mielellämme yritysvierailuille ja kuuntelemme herkällä korvalla, mitä viestiä yrittäjät haluavat kuntapäättäjille viedä. Teemme myös kyselyitä, joiden tuloksia hyödynnämme työssämme.

Elinvoimajaoston esittelijänä toimii kunnanjohtaja eli Kirkkonummella toistaiseksi vt. kunnanjohtaja Anna-Kaisa Kauppinen. Yhteistyötä kunnan virkamiesten ja päättäjien kanssa Salminen pitää hyvänä.

– Edistämme luottamustoimessamme kuntalaisten ja kunnan etua. Valmistelemalla asioita ennen niiden päätymistä päättävän elimen pöydälle kevennämme myös kunnanhallituksen työtaakkaa. En näe yhteistyössämme mitään vastakkainasettelua. On tärkeää muistaa, että meillä on yhteinen tavoite.

Ville Salminen vieraili yrittäjien aamiaistreffeillä Veikkolassa, Mummola Kahvilassa 16.3.2023 tapaamassa paikallisia yrittäjiä.