25.8.2017 klo 14:51
Uutinen

Uusi kaupunkistrategia valmistumassa – Helsingistä maailman toimivin kaupunki

Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren ehdotus Helsingin uudeksi kaupunkistrategiaksi vuosille 2017–2021 julkistettiin 24.8.2017. Helsingin uuden kaupunkistrategian visiona on tehdä Helsingistä maailman toimivin kaupunki.

Yritysten näkökulmasta strategiassa on monia keskeisiä kohtia. Helsingin tavoitteina on muun muassa olla Suomen paras kaupunki yrityksille. Urbaani ympäristö tarjoaa hyvän kasvualustan yritysten innovaatiotoiminnalle ja houkuttelevan asuinympäristön työvoimalle. Kaupunki haluaa olla myös yksi Euroopan kiehtovimmista sijaintipaikoista uutta luovalle startup-toiminnalle.

”Strategia asettaa kunnianhimoisia ja selkeitä tavoitteita sille, mitä me haluamme olla ja mihin suuntaan mennä. Meidän on tehtävä joka päivä töitä ollaksemme kansainvälisempi, palveluhenkisempi ja vetovoimaisempi kaupunki”, Vapaavuori korostaa.

Ketterällä kaavoituksella luodaan kasvun mahdollisuuksia

Helsinki luo mahdollisuuksia kasvulle kaavoittamalla riittävästi ja ketterästi tarvittavia työpaikka-alueita. Helsinki tukee yritysekosysteemejä ja -klustereita tarjoamalla monipuolisia sijaintimahdollisuuksia hyvin saavutettavilla alueilla. Kaupungissa kehitetään aktiivisesti liike-elämän logistiikan edellytyksiä.

Helsingin tavoitteena on lähivuosina aloittaa uuden yleiskaavan toteuttamisen suunnittelu Vihdintiestä Helsingin ensimmäisenä kaupunkibulevardina. Myös Malmin pikaraitiotien toteuttamisen edellytyksiä selvitetään.

Kaupunki aikoo myös selvittää kävelykeskustan merkittävän laajentamisen sekä keskustan läpiajoliikennettä ja satamien raskasta liikennettä katutilassa vähentävän maanalaisen kokoojakadun edellytykset. Tämä kokoojakatu – keskustatunneli – rahoitettaisiin suurelta osin tienkäyttömaksuin. Ehdotuksen mukaan Helsingissä siirrytään asteittain kohti alueellista ja markkinaehtoista pysäköintijärjestelmää aloittaen uusista asuinalueista.

Asuntorakentamista vauhditetaan tavoitteena rakentaa vuosittain 6 000 asuntoa valtuustokauden alussa (2017–2018) ja 7 000 asuntoa valtuustokauden jälkipuoliskolla (2019–2021). Asuntotuotannon edellytyksistä huolehditaan kaavoittamalla vuosittain 600 000–700 000 kerrosneliömetriä asuinkerrosalaa ja luovuttamalla riittävä määrä tontteja.

Kaupungin päätöksentekomalleja ja palveluprosesseja tehostetaan ja byrokratiaa kevennetään. Palvelujen uudistamista jatketaan ja huolehditaan saavutettavuudesta, monialaisesta osaamisesta sekä yhden luukun periaatteen vahvistamisesta.

Helsingin kaupunginhallitus käsittelee pormestarin strategiaesitystä elo-syyskuun vaihteessa, minkä jälkeen esitys etenee valtuuston käsittelyyn syyskuun lopulla.

Lisätietoja:

Helsingin kaupungin strategiaesitys:

www.hel.fi/kaupunkistrategia

Lähde: Helsingin kaupunki
Kuva: Shutterstock