10.2.2017 klo 09:17
Uutinen

Uusi liikennevakuutuslaki 1.1.2017 alkaen

Uusi liikennevakuutuslaki toi vuoden 2017 alusta muutoksia liikennevakuuttamiseen. Lain perusperiaatteet, kuten vakuuttamisvelvollisuus ja vahinkojen korvaamisen periaatteet pysyivät ennallaan.

Mitä uutta laki toi liikennevakuutuksen bonusjärjestelmään?

Liikennevakuutuksen maksuissa otetaan jatkossakin huomioon henkilön vahinkohistoria. Vahinkohistoria ja sen mukainen bonus on jatkossa kuitenkin henkilökohtainen, joten bonuksien siirtomahdollisuus puolisoiden välillä poistui. Uusi laki mahdollistaa vahinkohistorian aiempaa joustavamman hyödyntämisen kuten esimerkiksi lähtö- tai rinnakkaisbonuksen käytön.

Mitä tapahtuu, jos ei ota liikennevakuutusta?

Lakisääteisen liikennevakuutuksen laiminlyönnistä tulee jatkossa entistä vakavammat seuraukset. Jos ajoneuvolle ei ole otettu liikennevakuutusta, se on käyttökiellossa ja sen rekisterikilvet voidaan ottaa pois. Jos liikennevakuuttamisvelvollisuus on laiminlyöty, Liikennevakuutuskeskus perii vakuuttamattomuusajalta takautuvasti vakuutusmaksua vastaavan maksun sekä moninkertaista vakuutusmaksua vastaavan laiminlyöntimaksun.

Mitkä ovat lain keskeisimmät muutokset?

Laki tekee mahdolliseksi vakuutuksenottajan vahinkohistorian aiempaa monipuolisemman hyödyntämisen vakuutuksen hinnoittelussa. Esimerkiksi yhden ajoneuvon vahinkohistoria voidaan huomioida useamman ajoneuvon vakuutusten hinnoittelussa. Vakuuttamatta jättämisen seuraukset kovenevat. Vakuuttamaton ajoneuvo on jatkossa käyttökiellossa ja poliisi voi ottaa siitä kilvet välittömästi pois.

Muuttuvatko liikennevahingon korvaukset?

Vakuutuksen korvauspiiri säilyy pääosin samana ja yhtä kattavana kuin ennenkin, vaikka vakuutuksen soveltamisalaan tulee pieniä tarkennuksia.

Korvauskäsittelyn säännöksiä on täsmennetty mahdollisimman nopean korvauskäsittelyn turvaamiseksi. Korvaushakemuksen käsittely on aloitettava seitsemän arkipäivän kuluessa asian vireille tulosta. Korvaus on henkilövahinkojen korvauksissa maksettava viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö on saanut vastuunsa ratkaisemiseksi tarvittavat selvitykset. Samassa ajassa on ilmoitettava siitä, jos korvausta ei makseta. Jos vahinkoasian ratkaiseminen odottaa lisäselvityksiä, vakuutusyhtiön on kolmen kuukauden kuluessa korvausvaatimuksen esittämisestä kerrottava asiakkaalle ratkaisun viivästymisestä ja sen syystä.

Mitä ajoneuvoja liikennevakuutuksen bonusjärjestelmä koskee?

Bonusjärjestelmä koskee yksityishenkilön henkilö-, paketti-, matkailu-, kuorma- ja linja-autoja sekä moottoripyöriä. Henkilökohtaisia vahinkohistoriatietoja voidaan uuden lain mukaan käyttää useamman laadultaan ja käytöltään samanlaisen ajoneuvon bonusten laskennassa – kannattaa tarkistaa, tuoko tämä lainmuutos hyötyjä nykyisiin vakuutuksiin.

Lisätietoa aiheesta antaa Fennian henkilökunta:
Fennia, Väinämöisenkatu 12, 87100 Kajaani
puh. 010 503 3296