3.8.2017 klo 12:50
Uutinen

Uusi palvelu alkaa: Hankintaneuvonnasta apua yrittäjille ja tilaajille

Savon Yrittäjät aloittaa uuden maksuttoman hankintaneuvontapalvelun. Neuvonnan tarkoituksena on edistää pienten ja keskisuurten yritysten parempaa mukaanpääsyä julkisiin hankintoihin uudistuneen hankintalain edellyttämällä tavalla.

Palvelun mahdollistaa Työ-ja elinkeinoministeriön myöntämä rahoitus. Hankintaneuvojana toimii toimitusjohtaja ja yrittäjä, ekonomi KTM Minna Sutinen Projectico Oy:stä, jonka Savon Yrittäjät valitsi palvelun toteutusyhteistyökumppaniksi.

Savon Yrittäjien mukaan Projectico Oy:llä ja eritoten Sutisella on vahvaa julkisten hankintojen osaamista ja käytännön kokemusta mm. hankintaoikaisujen konsultoinnista. Sutisella on myös monipuolista kokemusta asiantuntija-, markkinointiviestintä- ja kehittämistehtävistä niin koulutusorganisaatioissa kuin yrityksissä, järjestöissä sekä julkis- ja kunnallishallinnossa.

Neuvonta aktivoi ja opastaa

Hankintaneuvontapalvelu on sekä yrittäjien että hankintayksiköiden hyödynnettävissä. Tavoitteena on saada pk-yritykset aktivoitumaan ja osallistumaan entistä enemmän julkisiin hankintoihin vastaamalla tarjouspyyntöihin. Tarkoitus on myös kehittää hankintayksiköiden tietoa ja osaamista siten, että tarjouspyynnöissä on etukäteen mietitty pk-yritysten osallistumismahdollisuus.

Neuvonta voi olla esimerkiksi:

  • Pk-yritysten ja hankintayksiköiden vuorovaikutuksen edistämistä siten, että hankintayksiköt selvittävät nykyistä paremmin paikallista tarjontaa.
  • Koulutuksia ja tilaisuuksia, joilla kehitetään tarjoajien valmiuksia antaa tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia.
  • Neuvontaa puhelimitse tai kasvokkain asiakkaan tarpeiden mukaisesti
  • Ryhmittymänä tarjoamiseen opastamista
  • Neuvonta ei sisällä tarjouspyyntöihin vastaamista eikä tarjousten tai tarjouspyyntöjen tekemistä

Vahva hankintatiimi

Pohjois-Savossa on ollut vuodesta 2013 alkaen hankinta-asiamiestoimintaa. Hankinta-asiamies Minna Heikka on töissä IS-Hankinta Oy:llä toimien niin julkissektorin kuin yritystenkin apuna ja neuvojana. Savon Yrittäjät rahoittaa myös tätä toimintaa.

Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Arto Nykänen on erittäin iloinen, että hankintaneuvontaan saadaan lisäresursseja Pohjois-Savoon.

– Meillä on jatkossa kaksi Minnaa, jotka toimivat kanssamme vahvana hankintatiiminä. Järjestössä toivomme, että yrittäjät oppivat hyödyntämään maksuttomia hankintapalveluja. Hankintayksiöiden toivomme puolestaan ymmärtävän tarjouspyynnön merkityksen pk-yritysten näkökulmasta. Meillä on Pohjois-Savossa mahdollisuus tehdä hankintatoiminnastamme maan parasta, jos vain haluamme, Nykänen sanoo.

Lisätietoja:

  • toimitusjohtaja Arto Nykänen, Savon Yrittäjät, arto.nykanen@yrittajat.fi, p. 044 3680 501
  • hankintaneuvoja Minna Sutinen, minna.sutinen@projectico.fi, p. 050 5451 492

    Projectico Oy on julkishallinnon, kuntasektorin ja yritysten liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin perustettu asiantuntijayritys. Yrityksellä on myös laaja näyttö yritysten digitaalisen osaamisen kehittämisessä sekä yritysten ja niiden henkilökunnan kouluttamisesta.

  • hankinta-asiamies Minna Heikka, IS-Hankinta Oy, minna.heikka@is-hankinta.fi, p. 044 7182 921


KUVA: Minna Sutinen, Projectico Oy ja Arto Nykänen, Savon Yrittäjät (kuva: Anna-Liisa Järvenpää). Lataa painolaatuinen kuva tästä!