30.8.2017 klo 08:05
Uutinen

Uusi pienhankintajärjestelmä lisää avoimuutta Porin kaupungin ja lähikuntien hankintojen kilpailutukseen

Porin kaupunki ja sen hankintapalvelujen yhteistoiminta-alue alkavat käyttää pienhankinnoissa sähköistä, avointa kilpailutusjärjestelmää.

– Hankintalain uudistuksen myötä pienhankinnoiksi luettavien hankintojen määrä kasvoi. Vaikka hankintalaki ei koske pienhankintoja, haluamme, että ne tehdään hyvän hallintotavan mukaisesti, tasapuolisesti ja avoimesti, Porin kaupungin hankintapäällikkö Outi Karinharju kertoo.

Pienhankintojen kilpailutukseen käytetään Cloudia-pienhankintajärjestelmää (valitse maakunnista Satakunta). Tarjouspyynnöt ja tarjoukset julkaistaan järjestelmässä sähköisesti.

– Avoinna olevissa kilpailutuksissa on helppo pysyä perillä, kun seudun avoimet pienhankintojen tarjouspyynnöt löytyvät samasta paikasta, Karinharju sanoo.

Käytäntöä aletaan toteuttaa Porin kaupungin hankintapalvelujen yhteistoiminta-alueella eli Porin lisäksi Harjavallassa, Honkajoella, Huittisissa, Kokemäellä, Merikarvialla, Nakkilassa, Pomarkussa ja Ulvilassa. Näin saavutetaan seudullisesti yhtenäinen tapa toimia, joka palvelee sekä hankintayksiköitä että tarjoajia. Tarjouksia voi tehdä myös yli kuntarajojen.

Pienhankintajärjestelmän käyttöönotto on aloitettu ja kilpailutuksia tulee järjestelmään sitä mukaa kun hankinnat tulevat ajankohtaisiksi. Porin kaupunkia ja seudun kuntia ohjeistetaan tarkemmin järjestelmän käyttöön Porin kaupunginhallituksen hyväksymässä hankintaohjeessa.

Satakunnan Yrittäjien hankintaneuvontapalvelu opastaa yrittäjiä ja hankintayksiköitä

Satakunnan Yrittäjät on aloittanut työ- ja elinkeinoministeriön tukeman hankintaneuvonnan. Sen tarkoituksena on kehittää vuoropuhelua yrittäjien ja kuntien välillä.

– Järjestetty neuvontapalvelu on maksutonta ja tarkoitettu kaikille hankintojen parissa toimiville yrityksille sekä julkiselle ja kolmannelle sektorille, hankintaneuvoja Jarkko Koskinen kertoo.

Palvelu on yleisluontoista neuvontaa uuden hankintalain puitteissa, pitäen sisällään muun muassa puhelinneuvontaa, koulutuksia sekä markkinavuoropuhelujen järjestämistä ja niissä opastamista.

Lisätietoja antavat:

Porin kaupungin hankintapalvelut: hankinta@pori.fi

Hankintaneuvontapalvelu:

Heikki Kaplas, Satakunnan Yrittäjien yhteyspäällikkö, puh. 050 373 5870, heikki.kaplas@yrittajat.fi (hankintoihin liittyvien koulutusten järjestämiseen liittyvät kysymykset)

Jarkko Koskinen, hankintaneuvoja, puh. 0400 709622, jarkko.koskinen@yrittajat.fi (hankintoihin ja neuvontaan liittyvät asiat)