6.3.2021 klo 06:42
Uutinen

Uusi veromalli kokeiluun Kiteen alueelle vuosiksi 2021-2030

Kiteen kaupunki, Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy ja Kiteen Yrittäjät ry esittää, että Kitee asetetaan veromallin kokeilualueeksi 10 vuodeksi, jolloin nähdään käytännössä, miten verotus vaikuttaa yritysten menestykseen, yritysinvestointeihin, uusien yritysten syntymiseen ja sijoittumiseen, työllisyyteen ja aluetalouden kehitykseen.


Kuviossa vasemmanpuoleiset luvut kuvaavat liikevaihtoa sekä aine- ja tarvikekustannuksia, oikeanpuoleiset luvut palkkakustannuksia ja lainamäärää.

Kokeilun päätavoitteena on synnyttää uutta teollisuutta, tuotannollista toimintaa ja työpaikkoja menetetyn perusteollisuuden tilalle ja näin lisätä alueen elinvoimaa. Uudella veromallilla luodaan työpaikkoja ja kassavirtaa tuotannollisiin yrityksiin, kun yritys voi käyttää kertyneet voitot yrityksen kasvattamiseen ja kehittämiseen.

Kokeiltavassa veromallissa kassaan jätettyä voittoa ei verotettaisi, mikä jättäisi rahaa yrityksen kehittämiseen, kasvuun, investointeihin ja työllistämiseen. Yritykselle tulisi vero maksuun vasta siinä vaiheessa, kun voittoa nostettaisiin yrityksestä. Silloin, kun yritys ei nosta voittoa pois yrityksestä, vaan sijoittaa sen uusiin investointeihin tai entisten velkojen maksuun, se ei maksaisi veroja. Lisääntyvän työvoiman maksamat tuloverot puolestaan kasvaisivat.

Uudessa mallissa maksettujen materiaalien tai muun tuotantoon liittyvän aineellisen tavaran vähennysoikeus olisi vuosittain 100 %.

Kassan kertyminen parantaa yrityksen mahdollisuuksia uusien investointien tekemiseen. Tulorahoituksen parantuminen puolestaan johtaa parempiin mahdollisuuksiin saada lainaa uusinvestointeihin ja siten yritysten kasvuun. Tuotannollisen klusterin kehittyminen luo uusia alihankintayrityksiä ja uusia työpaikkoja.Kiteen veromalli tukee ja täydentää HAMA-työryhmän valmisteleman ns. Norjan mallin mukaisia aluekehittämistoimenpiteitä. Veromallikokeilu lisää elinvoimaisuutta maaseutumaisilla alueilla.

Mistä on kyse niin sanotussa Kiteen veromallissa? Katso video >

Yhteyshenkilöt

Pekka Hirvonen
kaupunginjohtaja
Kiteen kaupunki
p. 040 105 1001
pekka.hirvonen@kitee.fi

Esa Halttunen
puheenjohtaja
Kiteen Yrittäjät ry
p. 0500 672 501
esa.halttunen@veekmas.fi

Risto Hiltunen
toimitusjohtaja
Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy
p. 050 303 1313
risto.hiltunen@keti.fi