18.5.2017 klo 10:09
Uutinen

Uusien työpaikkojen määrä kasvuun – ”Työmarkkinat siirtymässä kohti työnhakijan markkinoita”

Jopa 63 prosenttia suomalaisista rekrytointipäättäjistä uskoo uusien työpaikkojen määrän kasvavan organisaatiossaan tänä vuonna.

Tämä selviää juuri julkaistusta Duunitori Oy:n toteuttamasta rekrytointiselvityksestä.

Selvityksen mukaan 20 prosenttia vastaajista odottaa rekrytointimäärien kasvavan runsaasti, kun taas hienoista kasvua odottaa 43 prosenttia vastaajista. Vastaajista reilu viidennes odottaa rekrytointimäärän pysyvän ennallaan tänä vuonna ja vain 15 prosenttia uskoo määrien laskuun.

– Uskon, että tässä heijastuu yleinen positiivinen vire, joka on nyt nähtävissä taloudessa. Vuoden 2017 rekrytointimäärät heijastavat uusia investointipäätöksiä ja talouden elpymistä, kertoo Duunitori Oy:n toimitusjohtaja Thomas Grönholm.

Rekrytointimäärien kasvun kääntöpuolena on pätevien hakijoiden löytämisen vaikeutuminen. Myös erityisasiantuntijoiden rekrytoinnin on koettu vaikeutuvan, kun taas nuorten ja vastavalmistuneiden rekrytoinnissa puolet kokee tilanteen pysyneen ennallaan.

Facebook kasvattanut merkitystään – TE-palvelut pitää pintansa

Yli 80 prosenttia rekrytointipäättäjistä pitää sosiaalista mediaa erittäin tehokkaana työnhaun ja rekrytoinnin kanavana. Vaikka LinkedIniä pidetään yleisesti työnhakuun liittyvistä some-kanavista tärkeimpänä, niin Facebook on rekrytointikanavana noussut lähes yhtä tärkeäksi.

– Facebookin nousu LinkedInin rinnalle rekrytoijien työkalupakissa johtuu kahdesta asiasta: ensinnäkin Facebookissa käytetty aika on moninkertainen LinkedIniin verrattuna ja toiseksi tämän some-kanavan mahdollisuudet ovat alkaneet vihdoin aueta myös rekrytointipäättäjille, Grönholm toteaa.

Grönholmin mukaan suurin osa rekrytoinneista tehdään julkisina ilmoitushakuina ja siihen Facebook tarjoaa kattavamman kokonaisuuden.

Suomalaisista kaupallisista rekrytointimedioista tärkeimmäksi palveluksi nousi Oikotien Työpaikat, toiseksi Duunitori ja kolmanneksi Monster. Työministeriön TE-palvelut kiilaa yksityisten ohi tärkeimpänä palveluna.

Hyvä työnantajakuva ratkaisevaa

Jopa 95 prosenttia kaikista vastaajista uskoo, että myönteinen työnantajakuva on ratkaisevaa rekrytoinnin onnistumisen kannalta.

– Työmarkkinat ovat siirtymässä yhä kohti työnhakijan markkinoita. Tästä on selkeänä merkkinä rekrytoijien lähes yksimielinen käsitys työnantajakuvan merkityksestä, Duunitorin palvelujohtaja Martti Kuusanmäki korostaa.

Selvityksen mukaan hakijan motivaatio ja persoona ovat ylivoimaisesti tärkeimmät rekrytointipäätökseen vaikuttavat tekijät.

Koulutus ja aikaisempi työkokemus ei kiinnosta rekrytoijia enää yhtä paljon. Jopa 80 prosenttia rekrytointipäättäjistä kokee, että ehdokkaan sopiminen yrityskulttuuriin on ratkaiseva tekijä rekrytoinnissa.

– Olemme kysyneet vastaavaa asiaa viitenä peräkkäisenä vuotena ja näyttää siltä, että CV:stä selkeästi ilmenevien asioiden merkitys on vähentynyt suhteessa persoonallisiin tekijöihin, Grönholm kertoo.

Rekrytointiselvitystä varten haastateltiin lähes 200 suomalaista rekrytointipäätöksiä tekevää ammattilaista.

Yrittäjäsanomat

toimitus@yrittajat.fi