3.12.2019 klo 19:04
Uutinen

Uutta virtaa Etelä-Savon Yrittäjiin

Etelä-Savon Yrittäjien hallitus on valinnut aluejärjestölle aluejohtajaksi Niina Kuuvan. Aluejohtaja aloittaa tehtävässään osin tammikuussa ja kokoaikaisesti helmikuusta alkaen.

Etelä-Savon Yrittäjien puheenjohtaja Nina Rasolan mukaan aluejohtajan pesti herätti laajaa kiinnostusta ja hakijat olivat hyviä. Valintatyöryhmä päätti esittää 24 hakijan joukosta, parin haastattelukierroksen jälkeen, kahta hakijaa hallitukselle.

– Hallitus pääsi valitsemaan kahden hyvän ehdokkaan joukosta uutta aluejohtajaa. Etsimme tehtävään henkilöä, jolla on vahva tulevaisuuteen suuntautunut kehittämisote, kertoo Rasola.

Hain tehtävään, koska haluan olla rakentamassa yrittäjäystävällistä ja elinvoimaista Etelä-Savoa, toteaa Kuuva. Niina Kuuva toimi Puumalan kunnanjohtajan sijaisena 1,5 vuotta ja on tammikuun loppuun asti Etelä-Savon maakuntaliitossa ennakointiasiantuntijana. Koulutukseltaan hän on yhteiskuntatieteiden maisteri.

Yrittäjäjärjestö vaikuttaa, vahvistaa ja verkostoi – Niinalla on hyvät lähtökohdat hoitaa aluejohtajan tehtävää Etelä-Savossa, toteaa Rasola. ”Tavoitteiden on oltava kirkkaita ja toiminnan vaikuttavaa. Yrittäjäyhdistyksen tulee palvella jäsenkenttää vaikuttamistehtävässä sekä osaamisen kehittämisessä” linjaa vastavalittu aluejohtaja Niina Kuuva.

Yrittäjäjärjestön tavoitelistalla on saada yrittäjyyden olosuhteiden huomioiminen aluekehityksen kärkeen. Siihen liittyvät vahvasti osaavan työvoiman saannin turvaaminen, yritysvaikutusten arviointi päätöksenteossa sekä Etelä-Savon imagon ja brändin kirkastaminen. Paikallisyhdistystasolla on tarkoituksena kiinnittää erityistä huomiota kuntavaikuttamiseen.

Lisätietoja:

aluejohtaja Niina Kuuva puh. 040 731 1686

puheenjohtaja Nina Rasola puh. 050 517 0472