24.8.2018 klo 15:23
Uutinen

”Väärä rekrytointi voi tuhota pienen yrityksen”

Siivousyrittäjä Mari Laaksonen pitää tärkeänä, että henkilöperusteista irtisanomista helpotetaan. Suomen Yrittäjät vaatii tätä perjantaina julkistetussa #työtäsuomelle-ohjelmassaan.

– Yrittäjien riskiä työllistää tulisi helpottaa henkilöperusteisella irtisanomisella. Kukaan ei palkkaa työntekijää potkiakseen häntä ulos. Hyvästä työntekijästä pidetään huolta ja maksetaan kilpailukykyistä palkkaa, siivousalan yrittäjä Mari Laaksonen painottaa.

Hänen perustamansa CleanMarin aloitti vuonna 2003 ja yritys työllistää nykyään parikymmentä henkilöä. Laaksonen on myös Helsingin Yrittäjien puheenjohtaja.

– Yksinyrittävälle suurin riski on ensimmäisen työntekijän palkkaaminen. Palkkaaminen on kallista, moni yrittäjä sinnittelee mieluummin yksin, Laaksonen tietää.

Hän muistuttaa, että ”väärän” työntekijän palkkaaminen voi tulla yrittäjälle kalliiksi.

– Epäonnistunut rekrytointi voi pahimmillaan tuhota pienen yrityksen. Työntekijä voi esimerkiksi olla ”krooninen” sairastelija tai työtään kohtaan täysin motivoitumaton. Koeajan jälkeen yrittäjän on vaikea irtisanoa tai saada tällaista henkilöä ulos, Mari Laaksonen toteaa.

Suomen Yrittäjät esittää, että työsopimuslakia muutetaan niin, että jatkossa edellytetään ainoastaan asiallista syytä työsuhteen henkilöperusteiselle päättämiselle tai irtisanomiselle.

Hallituksen suunnitelmissa on irtisanomisen helpottaminen alle 20 hengen yrityksissä. SAK on uhannut lakoilla, jos hallitus lähtee toteuttamaan aikeitaan.

Paikallisen sopimisen kiellot pois

SY esittää, että työsopimuslaista, vuosilomalaista, työaikalaista ja opintovapaalaista poistetaan yleissitovaa työehtosopimusta noudattavien järjestäytymättömien yritysten paikallisen sopimisen kiellot. Näin yritykset saatetaan samaan asemaan järjestäytymisestä riippumatta ja kaikki yritykset saavat samat mahdollisuudet sopia.

– Paikallinen sopiminen ei tarkoita sitä, että työntekijöiden asemaa poljettaisiin vaan sitä, että työntekijä ja työnantaja voivat neuvotella keskenään yhteisistä pelisäännöistä ja sopia keskenään työehdoista, CleanMarinin yrittäjä Mari Laaksonen painottaa.

Hänen mukaansa koko työelämän ajattelutapaa tulisi muuttaa ja luottaa siihen, että työpaikoilla osapuolet voisivat sopia työehdoista keskenään.

Uusi alku konkurssin jälkeen

#työtäsuomelle-ohjelmassaan Suomen Yrittäjät esittää, että yrittäjän uusi alku konkurssin jälkeen pitää tehdä mahdolliseksi ja yrittämisen esteitä pitää poistaa. SY esittää, että vielä tällä hallituskaudella käynnistetään vastuuministeriöissä selvitykset, miten yrittäjän uuden alun esteet voitaisiin poistaa.

– Konkurssin jälkeen ihmisellä ei ole elämää vaan elinikäinen velkahelvetti, Mari Laaksonen toteaa.

Yrittäjä luokitellaan pahimmassa tapauksessa toisen luokan kansalaiseksi.

– Konkurssi vie mukanaan työn, kodin ja pahimmassa tapauksessa vielä terveydenkin, Laaksonen sanoo.

Konkurssin jälkeen yrittäjälle määrättävät sanktiot ovat hänen mukaansa usein täysin kohtuuttomia. Konkurssin tehneihin suhtaudutaan kun rikollisiin.

– Suomessa tulisi olla myös laki ja järjestelmä, jossa velallinen vapautuu tietyn aikajakson jälkeen veloistaan (kaksi vuotta) ja voi sitten aloittaa puhtaalta pöydältä, Mari Laaksonen esittää.

Pienituloisille tuloverotukseen kevennys

Mari Laaksonen pitää tärkeänä myös Suomen Yrittäjien esitystä, että tuloverotuksen kevennykset kohdennetaan etupäässä pienituloisille, jotta työn vastaanottaminen olisi mahdollisimman kannattavaa.

– Työn tulee elättää ihmistä. Tuloveron kevennys on paras apu elämään. Tuloverotuksen kevennyksellä voidaan motivoida työntekoon, työstä saadulla palkalla pitää voida tulla toimeen, Laaksonen sanoo

Sääntö-Suomi!

Mari Laaksonen ja muut yrittäjät odottavat kädet ristissä, että turhaa byrokratiaa vähennetään.

– Suomi on tappiinsa asti säädelty valtio. Suomessa riittää sääntelyä aina kaavoituksesta karamelleihin. Täysin turhasta säätelystä on luovuttava, Laaksonen vaatii.

– Esimerkiksi lupamenettelyihin toimeenpanoon on saatava yhden luukun periaate, hän sanoo.

Suomen Yrittäjät vaatii työllisyysohjelmassaan, että kaavoituksen ja rakentamisen sääntelyä pitää purkaa. Sääntelyn aiheuttamia kustannuksia pitää pienentää.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari@yrittajat.fi