11.9.2018 klo 09:07
Uutinen

Vahvan kasvun jatko vaatii Satakunnassa vauhdittamistoimia

Satakuntalaisten pk-yritysten lähiajan suhdanneodotukset ovat tasaantuneet keväästä 2018, mutta ovat edelleen positiiviset. Suhdanteiden paranemista arvioi nyt alueella selvästi harvempi ja ennallaan pysymistä useampi kuin keväällä. Työllistämisodotukset henkilökunnan määrän osalta ovat Satakunnan alueella selkeästi myönteisemmät kuin koko maassa.

Tämä käy ilmi Suomen Yrittäjien, Finnvera Oyj:n sekä Työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä Pk-yritysbarometrista, joka julkaistaan 11.9.2018

Suhdannenäkymissä hajontaa Satakunnan eri seutukunnissa

Satakunnan alueen seutukunnista Rauman seutu vetää parhaiten liikevaihdon odotusten sekä investointien suhteen. Pk-yrityksten kannattavuusodotusket ovat Rauman seudun lisäksi korkealla myös Porin seudulla, mutta Pohjois-Satakunnassa taso on selkeästi alhaisempi.

Pk-yrityksissä on edelleen kasvuhakuisuutta, mutta entiten Satakunnassa on kuitenkin asemansa säilyttämään pyrkiviä yrityksiä (42%). Voimakasta kasvua hakee hieman vähemmän pk-yrityksiä kuin keväällä (8%). Yritystoiminnan loppumista ei kuitenkaan alueella ennakoinut yksikään vastanneista, kun keväällä näin arvioi vielä 3%.

– Voimakasta kasvua hakevien määrä on Satakunnassa laskenut keväästä ja on nyt alle koko maan keskitason. Rauman seutu on kuitenkin kasvuhakuisuudessa maan keskitasoa selkeästi edellä, Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja kertoo Satakunnan seutukuntien eroavaisuuksista.
Pk-yritysbarometrissa arvioidaan myös pk-yritysten suurimpia kehittämistarpeita sekä kehittämisen esteitä. Kehittämistarvetta nähdään erityisesti markkinoinissa ja myynnissä, henkilöstön kehittämisessä ja kulutuksessa sekä yhteistyössä/verkostoitumisessa sekä alihankinnassa. Satakunnassa suurimpana kehittämisen esteenä yleinen suhdanne- / taloustilanne mainitaan ennen työvoiman saatavuutta ja kilpailutilannetta, jotka taas ovat yleisesti koko maan osalta suurimmat kehittämisen esteet.

Pk-yrityksistä kolme-neljäsosaa hyödyntää tällä hetkellä digitaalisuutta omien internet-kotisivujen ja sosiaalisen median sekä pilvipalvelujen kautta. Verkkokauppaa suunnittelee 6% satakuntalaisista yrityksistä. Satakunnassa nousee koko maan tasoa vahvemmin esiin myös tekoälysovellukset, robotiikka ja ohjelmistorobotiikka. Digitalisoitumisen merkittävimmiksi ansioiksi luetaan yrityskuvan vahvistuminen, uusien asiakasryhmien tavoittaminen ja asiakaspalvelun sekä kannattavuuden parantuminen.

– Digitalisaatiota hyödyntää vielä suhteellisesti pieni osa pk-yrityksistä, näillä on kuitenkin vahva merkitys tulevaisuudessa tuottavuuteen ja menestykseen, Markku Kivinen muistuttaa.

Rahoitusta investointeihin, vientiin ja omistajanvaihdoksiin

– Finnverassa on vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla myönnetty Satakunnan pk-yrityksille 38,5M€ rahoitusta, mikä on oleellisesti enemmän kuin 2017 vastaavana ajankohtana, kertoo Finnveran aluepäällikkö Pia Kiuru.
Suurin osa Finnveran rahoituksesta kohdentuu yritystoiminnan alkuun, kasvuun, kansainvälistymiseen ja omistajanvaihdoksiin. Pk-barometrin mukaan 66% satakuntalaisista yrityksistä aikoo seuraavan 12 kk:n aikana ottaa rahoitusta kone-, laite- tai rakennusinvestointeihin, mikä on selvästi enemmän kuin koko maassa keskimäärin (52%).

Satakunnan pk-yrityksistä 33% on barometrin mukaan suunnitellut tekevänsä omistajanvaihdoksen seuraavan 5 vuoden aikana. Finnvera pyrkii vauhdittamaan omalla rahoituksellaan yrityskauppojen toteutumista.
– Myös pk-yritysten viennin ja viennin rahoitusosaamisen kasvattaminen on tärkeä painopiste, Pia Kiuru kertoo.
Syksyn pk-barometrin mukaan 17%:lla satakuntalaisista yrityksistä oli vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla. Suurin osa pk-yrityksistä käyttää vientikaupan rahoitusinstrumenttina ennakkomaksua tai laskua ilman luottovakuutusta.

– Viennin luottoriskien ja käyttöpääoman hallintaan olisi neuvonnan kautta saatavissa paljon myös muita vaihtoehtoja, Pia Kiuru toteaa.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Markku Kivinen: markku.kivinen@yrittajat.fi / 050 377 8006

Lisää Pk-yritysbarometrista TÄÄLTÄ (myös alueraportit)