28.11.2019 klo 16:21
Uutinen

Vain yrittäjyydellä Etelä-Savo pärjää ja menestyy

Mielekäs elämä, sujuva arki ja rakkaus ovat teemoja, jotka houkuttelevat ihmisiä muuttamaan Etelä-Savoon. Kuntien tarjoamat palvelut eivät yksin riitä syyksi muuttaa Etelä-Savoon, niiden oletetaan olevan hyvällä tasolla kaikkialla. Mutta työpaikka on monelle ratkaiseva tekijä.

Julkiselle puolelle työpaikkoja ei synny. Rakenneratkaisut ja tehostamistarpeet tulevat supistamaan julkisen puolen työntekijämäärää. Työpaikat syntyvät yrityksiin ja niitä työpaikkoja täällä Etelä-Savossa tarvitaan.

Mitä paremmin kunta ja maakunta pystyvät valjastamaan resurssinsa palvelemaan yrityksiä, sitä enemmän yritykset työllistävät, maksavat veroja ja luovat uusia palveluita. Elinvoimainen kunta on siis yritysmyönteinen. Yhteisöverotulot ovat nousseet Etelä-Savossa 18% vuodeta 2017 vuoteen 2018. Yritysten menestyksellä on suora vaikutus maakunnan talouteen ja elinvoimaan. Niin maakunnan kuin kuntien on syytä kiinnittää eritysitä huomiota yritysilmapiiriin.

Yritysmyönteisen ilmapiirin luominen vaatii yritysten tasapuolista kohtelua, yritysvaikutusten systemaattista arviointia päätöksenteossa ja mahdollisuuksia yrityksille osallistua julkiseen palveluntuotantoon.

Kunnat joutuvat antamaan tilastokeskukselle vuosittain tiedot julkisista hankinnoista ja ostoista. Näistä tiedoista voidaan todentaa mm. hankintojen kohdentuminen julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Etelä-Savon Yrittäjät kannustaa kuntia julkaisemaan ostolaskutiedot. Pieksämäellä asiasta on tehty valtuustoaloite ja Puumala on tietoja jo julkaissut.

Julkisen sektorin kaiken tiedon pohjana on avoimuus. Jakamalla avoimesti tietoa tarjotaan eväitä kuntalaisten aktiivisuudelle ja lisätään heidän tietoisuuttaan julkisten varojen käytöstä ja mittasuhteista. Avoimuus parantaa kunnan mainetta, lisää luottamusta päätöksentekoon ja virkamiesten toimintaan sekä mahdollistaa säästöjen syntymisen.

Päätökset veronkorotuksista huolestuttavat yrittäjäjärjestöä, erityisesti aluetalouden ja alueen asukkaiden ostovoiman näkökulmasta. Talouskasvu Suomessa nojautuu tällä hetkellä vahvasti kuluttajien käyttäytymiseen ja ostovoimaan.

Mielikuvilla on merkitystä – veronkorotukset ja korkeat elinkustannukset eivät kirkasta mielikuvaa Etelä-Savosta. Yhtenä syynä korotuksiin lienee maakuntamme harva asutus ja väkimäärä, joka vastaa yhden elinvoimaisen kaupungin väkilukua. Kaupunkikeskuksista Mikkeli nosti kuntaveroa 1,5 %. Tulevan vuonna se on ennätyslukemissa ollen 22 %. Savonlinna päätyi 0,5 % korotukseen. Veroprosenttina tämä tarkoittaa 22,5%. Pieksämäen kuntaveroa on kerätty 22 % ja tulevalle vuodelle sitä ei korotettu.

Kuntien on pystyttävä päättämään rohkeista ja ikävistäkin rakennemuutoksista sekä uudistuksista – mahdollisesti yhteistyössä yli kuntarajojen, maakuntatasolla. Vastuullisuutta on erityisesti se, että osataan sopeuttaa toimintoja ennakoivasti ja tulevaisuuteen katsoen.

Mahdollisuuksia Etelä-Savolle tarjoavat monipaikkaisuus asuinmuotona ja Saimaa, joka on hyvässä nosteessa kansainvälisestikin. Vapaa-ajan asukkailla on iso merkitys Etelä-Savossa, esimerkiksi heinäkuussa alueella on yli 80 000 asukasta enemmän kuin virallisessa väestötilastossa. He käyttävät muun muassa rakentamiseen, remontoimiseen ja elämiseen paikallisia palveluja. Lisäksi seutumme palveluja käyttävät lomamatkailijat. Tämän joukon tarpeiden täyttäminen mahdollisimman hyvin erilaisin palveluin palvelee koko maakuntaa ja työllistää yrittäjiä kaikilla aloilla.

Hallitus

Etelä-Savon Yrittäjät