6.11.2020 klo 13:08
Uutinen

Vakuutusyhtiötä suositetaan korvaamaan koronamenetykset – Ravintolayrittäjä riemuitsee: ”Olen valmis menemään oikeuteen asti”

Vakuutuslautakunnan ratkaisun mukaan Pohjolan tulisi maksaa ravintolayrittäjille korvaukset epidemiakeskeytysvakuutuksesta. Yrittäjä pitää ratkaisua merkittävänä voittona.

Vakuutuslautakunta on antanut yksimielisen ratkaisun, jonka mukaan vakuutusyhtiö Pohjolaa suositetaan maksamaan ravintoloille korvauksia osasta koronaepidemian aiheuttamista rahallisista tulonmenetyksistä.

Lautakunnan päätös on suositusluontoinen, eikä se velvoita Pohjolaa juridisesti maksamaan korvauksia. Kyseessä on kuitenkin merkittävä päätös yrittäjien kannalta.

– Nyt on tärkeää saada vakuutusyhtiön kanta siihen, miten he tulevat toimimaan, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finen johtava lakimies Harri Isokoski sanoo.

Pohjolan tapauksessa lautakunta tarttui vakuutusyhtiön laatiman vakuutusehdon sisältöön.

– Vakuutusyhtiön mukaan ravintoloiden toiminnan keskeytymiseen keväällä johtaneiden viranomaismääräysten olisi pitänyt pohjautua tartuntatautilakiin. Hallitus teki sen sijaan päätöksensä muuttamalla majoitus- ja ravitsemusliikkeistä annettua lakia. Tämän takia vakuutusyhtiö katsoi, että keskeytysvakuutuksen korvauskriteeri ei täyty. Ravintoloiden sulkemismääräyksen osalta huhtikuun 4. päivästä toukokuun viimeiseen päivään vakuutuslautakunta asettui vakuutusyhtiön kannalle, Isokoski selvittää.

Tilanne oli toinen, kun lautakunta tarkastelu 1. kesäkuuta alkaen voimassa olleita viranomaisrajoituksia. Kesäkuun alusta alkaen rajoitukset perustuivat vakuutusehdoissa mainitun tartuntatautilain väliaikaiseen muutokseen. Lain muuttamisen mahdollisuutta ei huomioitu Pohjolan vakuutusehdoissa, joten vakuutusyhtiö on lautakunnan mukaan korvausvelvollinen.

Lautakunnan mukaan vakuutusyhtiölle koituva korvausvelvollisuus on huomattava, mutta ei niin raskas, että sen perusteella olisi syytä lähteä kohtuullistamaan korvauksia.

Isokosken kokemuksen mukaan lautakunnan ratkaisuja noudatetaan yleensä erittäin hyvin. Hän toivoo vakuutusyhtiön myös tällä kertaa noudattavan lautakunnan suositusta. Harkintavalta on kuitenkin vakuutusyhtiöllä.

”Mieletön voitto”

Yksi korvausta Pohjolalta hakeneista yrittäjistä on viitasaarelainen Hanna Virtanen. Hän pyörittää Hotelli Pihkuria sekä toista paikallista ravintola-alan yritystä.

– Tämä on ihan mieletön voitto. Nyt asia lähtee etenemään asianajotoimiston ja meklaritoimiston kautta. Tiedämme, että olemme oikealla asialla. Tämä ratkaisu antaa meille eväät lähteä etenemään asiassa.

Virtanen toivoo, että Pohjola reagoi lautakunnan ratkaisun mukaisesti.

– Meidän osaltamme tässä on kyse merkittävästä summasta, joka mahdollistaa selviytymisen koronakriisistä. Olen tyytyväinen siihen, että olen ollut Pohjolan asiakas, koska heidän vakuutusehtonsa oli epäselvästi kirjoitettu. Selvitimme kaikkien vakuutusyhtiöiden ehdot epidemiakeskeytyksen osalta ja Pohjolassa ehto oli epäselvä. Kaikilla muilla vakuutusyhtiöillä oli selkeämmät ehdot pandemian varalta, Virtanen jatkaa.

Hän on maksanut Pohjolan vakuutusta noin neljä tuhatta euroa vuodessa. Nyt Virtanen toivoo, että muutkin yrittäjät lähtisivät ajamaan omaa etuaan.

– Mikään muu taho, kuten hallitus, ei lähtenyt korvaamaan ravintola-alan menetyksiä. Ravintolatuki oli ainakin meidän osaltamme yksi tyhjän kanssa. Siitä saattoi olla hyötyä isoille ketjuille, joilla on kymmeniä tai satoja ravintoloita. Me pienemmät emme saaneet juuri mitään.

”Ajateltu muuta kuin koronaa”

Meklaritalo Oy:n yhteyspäällikkö Nina Kåla iloitsee lautakunnan ratkaisusta. Yritys hoitaa useiden eri yritysten vakuutusasioita ulkoistettuna palveluna.

– Meidän osaltamme kyseinen ratkaisu koskee neljää Pohjolan asiakasta. Nämä ovat yksittäisiä ravintoloitsijoita, joilla jokaisella on useampi ravintola. Asiakkaat ovat hakeneet Pohjolalta korvauksia epidemiakeskeytysvakuutuksestaan toukokuusta lähtien, hän selvittää.

Kålan mukaan vireillä on useita tapauksia muitakin vakuutusyhtiöitä paitsi LähiTapiolaa kohtaan.

– Kylmä fakta on, että siinä tilanteessa kun vakuutuksen ottaja on ottanut epidemiakeskeytyksen, sekä vakuutuksen ottaja että vakuutusyhtiö ovat ajatelleet ensisijaisesti muunlaisia epidemioita kuten salmonellaa. Kukaan ei olisi voinut aavistaa koronan kaltaista tilannetta. Siksi sitä ei ole poissuljettu riittävän tarkasti Pohjolan yritysvakuutuksessa.

Vakuutuksen ottaneiden yrittäjien kannalta tilanne ei ole vielä läheskään selvä.

– Kukaan ei voi vielä odottaa korvauksia. Lautakunnan ratkaisulla on kuitenkin se merkitys, että monissa asioissa, kuten tapaturmissa, vakuutusyhtiö korvaa asiakkaalle lautakunnan ratkaisun jälkeen. Jos kyseessä on mittava asia, yleensä jompi kumpi osapuoli riitauttaa asian.

Lautakunnan ratkaisulla on merkitystä myös tulevaisuuden kannalta. Kåla arvioi, että jos koronatilanne jatkuu nykyisen kaltaisena vielä ensi vuonna eikä ravintolarajoituksia pureta, vakuutusyhtiöt saattavat joutua korvaamaan menetyksiä vielä jatkossakin.

Pohjola: ”Perehdymme rauhassa”

Vakuutusyhtiö Pohjolasta ei haluta vielä kommentoida asiaa tarkemmin.

– Olemme saaneet vakuutuslautakunnan ratkaisun. Nyt perehdymme tapauksiin ennen kuin voimme kommentoida niistä tarkemmin, Pohjolan korvauspalveluiden johtaja Sari Styrman kommentoi.

Hänen mukaansa vakuutuslautakunnalle on tehty useita valituksia, joista muutamia on jo edennyt vakuutusyhtiöön.

– Katsomme nämä päätökset ja niiden perustelut rauhassa läpi. Fine on tehnyt hyvää ja perusteellista työtä asian selvittelyssä, Styrman kiittelee.

Lautakunnan esiin ottamat vakuutusehdot ovat edelleen voimassa Pohjolan vakuutuksissa. Vakuutusehtojen muuttamista sääntelee vakuutussopimuslaki.

Yrittäjät: Prosessin pidentyminen tuhoisaa yrityksille

Suomen Yrittäjien yrityslainsäädännön asiantuntija Karoliina Katila pitää lautakunnan ratkaisua tärkeänä viestinä siitä, että vakuutuksiin on voitava luottaa.

– Vaikka vakuutuslautakunnan päätös on suositusluonteinen, toivon, että vakuutusyhtiö noudattaa ratkaisua. Yrittäjien kannalta on tärkeää, että he voivat luottaa vakuutuksiin. Nyt asia siirtyy takaisin vakuutusyhtiölle, jota on pyydetty arvioimaan korvauksia uudelleen.

Jos vakuutusyhtiö ei noudata lautakunnan suositusta, vakuutuksenottajilla on mahdollisuus viedä asia käräjäoikeuteen ja sitä kautta valitusteitä pitkin mahdollisesti korkeimpaan oikeuteen.

– Sitä emme luonnollisesti toivo, Katila toteaa.

”Olen valmis oikeuteen”

Katila huomauttaa, että moni yrittäjä on joutunut kärsimään keväästä lähtien ravintoloihin kohdistuneiden rajoitusten aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

– Tässä vaiheessa korvausprosessin pidentyminen ei olisi yrittäjille helppo asia. Se voisi olla tuhoisaa monen yrityksen kannalta.

Hanna Virtanen sanoo olevansa valmis jatkamaan taistelua vakuutuseurojen puolesta.

– Olen valmis menemään oikeuteen, jos Pohjola kieltäytyy maksamasta. Tämä asia viedään loppuun asti, se on ainoa mahdollisuuteni. Oikeuskäsittely voi kestää, enkä tiedä, onko yritykseni enää pystyssä silloin.

Tällä hetkellä Virtanen on kuitenkin tyytyväinen. Lautakunnan ratkaisu on poikinut hänelle lukuisia puheluita muilta yrittäjiltä.

– Puhelin on soinut lähes taukoamatta.

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi