11.3.2018 klo 08:02
Uutinen

Valinnanvapaudella turvataan terveyspalvelut

Hallitus antoi viime torstaina iltapäivällä eduskunnan käsittelyyn uuden luonnoksen valinnanvapauslaista, joka on sote-uudistuksen merkittävimpiä osia. Niin näkemisen ja silmäterveyden toimiala kuin lääkäripalveluyrityksetkin katsovat, että sote olisi syytä saattaa jo maaliinsa.

Näkemisen ja silmäterveyden toimiala katsoo, että valinnanvapauden kanssa on syytä edetä viivytyksettä. Se on paras käytettävissä oleva tapa turvata kansalaisten terveyspalveluiden laatu ja saatavuus kasvattamatta kuluja kestämättömästi.

Soten valinnanvapaudella tarkoitetaan sitä, että kansalaisille tulee oikeus valita terveys- tai sosiaalipalvelun tuottaja laajasta palveluntarjoajien joukosta, johon kuuluvat niin julkiset palvelut kuin yksityisetkin terveys- ja sosiaalipalveluita tuottavat yritykset. Valinnanvapaus on oivallinen keino kirittää palveluiden laatua ja tuottavuutta, koska silloin asiakkaiden valinnat ohjaavat palveluntuottajien toimintaa ja kehitystä. Kilpailussa pärjääminen vaatii mahdollisimman toimiviksi ja tehokkaiksi hiottuja palveluita, joiden pariin asiakkaat haluavat tarvittaessa palata.

– Uudistusta tarvitaan, siitä ovat kaikki yhtä mieltä. Tämänhetkinen lakiluonnos on riittävän hyvä – täydellinen se ei ole, ja vaatii jatkokehitystä kokemusten karttuessa, muistuttaa Näkemisen ja silmäterveyden toimiala ry:n toimitusjohtaja Panu Tast.

– Kansalaisilla ei ole aikaa soten kaatumiseen ja alusta aloittamiseen. Muutos tarvitaan nyt, ellei haluta eriarvoisuuden lisääntyvän.

Lakiluonnosta on parannettu, päivitetty ja täsmennetty monissa vaiheissa ja asiantuntijoita kuunnellen. Panu Tast arvioi, että tänään eduskunnalle annettua lakia soveltamalla on mahdollista saavuttaa sote-uudistuksen alkuperäiset tavoitteet pääosin.

– Paketti on nyt selvästi aikaisempaa parempi; pakottavuudesta on siirrytty mahdollistavaan suuntaan. Tällä on oikein hyvä mennä eteenpäin. Valinnanvapaus parantaisi kansalaisten elämänlaatua useilla osa-alueilla, mikä on monella tavalla kannattavaa ja maan edun mukaista. Laki on syytä viedä nyt maaliin, Tast painottaa.

Lääkäripalveluyrittäjät samoilla linjoilla

– Sote-uudistusta ja siihen liittyvää valinnanvapauslakia on valmisteltu huolella vuosikausia. Nyt on korkea aika tehdä tarvittavat päätökset lainsäädännön osalta, jotta tarpeellista ja odotettua uudistusta päästään vihdoin käytännössä toteuttamaan, kertoo Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Suomen väestön ikärakenteen muutos ja sitä kautta vääjäämättä toteutuva huoltosuhteen heikentyminen lähivuosikymmeninä on ollut tiedossa oleva haaste jo viime vuosituhannella. Nykyinen sote-palvelujärjestelmämme ei vastaa odotuksiimme ja toiveisiimme hyvästä sotesta. Palveluiden heikko saatavuus, eriarvoisuus saatavuuden suhteen, bruttokansantuotetta nopeammin kasvavat kustannukset sekä tuottavuuden lasku ovat keskeisiä ongelmia. Ne vain pahenevat tulevaisuudessa, jos uudistuksia ei toteuteta.

– Kaikkien soten keskeisten tavoitteiden saavuttaminen yhtä aikaa edellyttää tuottavuuden merkittävää parantamista koko palvelujärjestelmässä. Hallituksen sote-esitys ei ole täydellinen, mutta se on kuitenkin huomattavasti parempi kuin nykyinen järjestelmä ja mikään muu tähän mennessä esitetty vaihtoehto uudistuksen tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta katsoen, toteaa Partanen.

Lue Näkemisen ja terveyden toimialan tiedote kokonaisuudessaan täältä >>

Lue lääkäripalveluyritysten tiedote kokonaisuudessaan täältä >>

toimitus@hameenyrityssanomat.fi