15.7.2020 klo 09:28
Uutinen

Valtiokonttori tarkentaa ohjeitaan kustannustuen hakijoille – Ongelmia etenkin kiinteiden kulujen ilmoittamisessa

Valtiokonttori listaa asiat, jotka on syytä tarkistaa ennen kustannustukihakemuksen jättämistä.

Merkittävä osa kustannustukihakemuksista on hylätty Valtiokonttorissa. Osittain tämän takia kustannustukea on myönnetty maltillisemmin kuin odotettiin. Asiasta on uutisoinut muun muassa Helsingin Sanomat.

Tukeen on varattu kaikkiaan 300 miljoonaa euroa. Ensimmäisen viikon jälkeen kustannustukea on myönnetty kaikkiaan 614 yritykselle yhteensä noin 7,6 miljoonaa euroa. Viime päivinä tuen hakeminen on hidastunut.

Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen pitää yhtenä syynä ilmiöön kustannustuen 2000 euron alarajaa.

– Voi olla, että osa yrittäjistä on laskenut tuen jäävän alle 2000 euron ja jättäneet sen takia hakematta.

Kustannustuen 2000 euron raja saattaa jäädä saavuttamatta useista eri syistä. Niitä ovat muun muassa liikevaihdon tippuminen vähemmän kuin on oletettu, kiinteiden kustannusten vähäisyys tai aikaisemmin saatujen tukien (Business Finland ja Ely-keskus) yhteensovittaminen.

– On ensiarvoisen tärkeää, että valtiokonttorin verkkosivuilla ohjeistetaan yksityiskohtaisesti, mitä esimerkiksi kiinteisiin kuluihin voi laskea, Kuismanen sanoo.

Tarkista, että ehdot täyttyvät

Valtiokonttori on halunnut tarkentaa ohjeistustaan kustannustuen hakemiseen, jotta hakemusten hylkäysprosentti laskisi. Etenkin nämä kustannustuen edellytykset ja niiden täyttyminen kannattaa varmistaa ennen tuen hakemista:

Yrityksen toimiala

Tutustu kustannustuen piirissä oleviin toimialoihin ja varmista, että yrityksesi toimiala on tuen piirissä.

Yritykselle maksettava tuki on vähintään 2 000 euroa

Kustannustukea ei makseta, mikäli maksettava tukisumma jää alle 2 000 euron. Varmista kustannustukilaskurilla, paljonko tukea yrityksesi olisi mahdollista saada, ja tukea kannattaa hakea vain, jos summa ylittää 2 000 euron alarajan.

Yrityksen vertailukauden liikevaihto yhteensä yli 20 000 euroa

Tukea ei voida myöntää, jos yrityksen koko vertailukauden liikevaihto on yhteensä alle 20 000 euroa. Mikäli yrityksesi vertailukauden liikevaihto jää alle 20 000 euron, kustannustukea ei kannata hakea, sillä sitä ei tulla myöntämään.

Liikevaihdon pudotus yli 30 prosenttia

Tuen ehtoihin kuuluu myös se, että yrityksen liikevaihto on pudonnut yli 30 prosenttia vertailukauteen nähden. Mikäli tämä ehto ei täyty, kustannustukea ei voida myöntää.

Ota tämä huomioon, kun ilmoitat kiinteitä kuluja

Valtiokonttori on havainnut, että monissa hakemuksissa on ollut epäselvyyksiä kiinteiden kulujen ilmoittamisessa.

Varmista, mitkä kiinteät kulut ovat korvattavia

Korvattavista kiinteistä kuluista on esimerkkejä Valtiokonttorin verkkosivulla. Valtiokonttori lisää lähiaikoina esimerkkejä kiinteiden kulujen ilmoittamisesta myös hakemuslomakkeelle.

Kiinteät kulut kannattaa Valtiokonttorin mukaan ilmoittaa mahdollisimman tarkasti kululajeittain eikä yhtenä kokonaisuutena. Tällä tavoin on helpompaa ratkaista, mitkä osat kuluista kuuluvat korvattavien kulujen kategorioihin. Hakemus kannattaa täyttää mahdollisimman tarkasti, sillä lähettämisen jälkeen jätettyä hakemusta ei pääse enää muokkaamaan.

Valtiokonttorin viestinnästä kerrotaan, että useilla asiakkailla on ollut ongelmia kulujen ilmoittamisessa ja kertaalleen ilmoitettuja tietoja on haluttu täydentää vielä hakemuksen jättämisen jälkeen.

– Laki ei valitettavasti ota huomioon jokaisen yrityksen ainutlaatuista tilannetta erikseen. Vaikka yritys siis haluaisi kertoa pitkästi omasta tilanteestaan, se ei ole mahdollista hakujärjestelmän puitteissa. Kysymme tarvittaessa lisätietoja hakijalta. Puhelinpalveluun voi myös soittaa, jos on kysyttävää, ja palvelusta vastataan nopeasti, viestinnästä kerrotaan.

Lisätietoa:

Kustannustuki-palvelusivu

Usein kysytyt kysymykset

Tietoa tuen hakemisesta

Sähköinen hakukanava

Kustannustukilaskuri

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi