12.9.2017 klo 20:47
Uutinen

Valtuusto koolle – Yrittäjäyhteistyöilta 7.9.17

Mynämäen yrittäjien ja valtuutettujen yhteisessä keskutelutilaisuudessakäyttivät alustavat puheenvuorot kunnanvaltuuston puheenjohtaja Juuso Alatalo, Mynämäen Yrittäjien puheenjohtaja Marjo-Riitta Martikainen, Työvoimahautomon hankepäällikkö Hanna Tuohimaa ja kouluttaja Leena Lemola Rasekosta. Paikalla oli runsaat kolmekymmentä kiinnostunutta osanottajaa.

Keskustelu virisi vilkkaana ja ideoita sekä myös risuja ja ruusuja yrittäjiltä lähti kunnan päättäjien suuntaan. Näiden keskustelujen pohjalta on hyvä virittää konkreettisempaa yhteistyötä kunnan päättäjien ja myös virkamiesten kanssa. Kuntastrategia alkaa valmistua ja sen jälkeen päivitetään elinkeino-ohjelma. Ne eivät saa jäädä pelkiksi papereiksi. Tarvitaan konkreettisia tekoja, tahtoa, intoa ja rohkeutta maakuntauudistuksen mukanaan tuomassa kunnan uudessa roolissa niin päättäjiltä, yrittäjiltä kuin kaiklta kuntalaisiltakin.

Kunnanvaltuuston puheenjohtajan kannustus on, että kuntalaiset hyodyntävät ensisijaisesti oman kylän yrittäjien palveluja niiden säilyttämiseksi. Vetoomukseen, että joululahjat ostettaisiin mahdollisimman laajasti oman kunnan palveluja käyttäen, on helppo yhtyä.