9.6.2022 klo 10:23
Uutinen

Valtuustoryhmät ja yrittäjät rakentavat Kouvolasta yrittäjämyönteisempää kaupunkia

Keskiviikkona 8.6.2022 kaupungintalolle kerääntyi yhteisen tärkeän asian ääreen Kouvolan valtuustoryhmien edustajat Katriina Vesala KOK, Jukka Nyberg SDP, Toni Vainikka PS, Janne Wall KESK, Kaisa Spies VIHR, Vesa Vainio KD, Mika Byman VAS ja Jyrki Hyttinen MAINIO sekä Kymen Yrittäjien aluejohtaja Kari Jääskeläinen ja Kouvolan Yrittäjien puheenjohtaja Jari Liikkanen. Tapaamisen agendana oli käynnistää tiiviimpi yhteistyö poliittisten päättäjien ja yrittäjien välille. Ensimmäisessä tapaamisessa käytiin läpi kuntabarometrin tuloksia ja mahdollisia syitä Kouvolan huonoihin tuloksiin. Kouvolan tulokset olivat parantuneet hieman aikaisemmasta barometrista, mutta ovat silti selkeästi heikompia kuin muualla maakunnassa.

Valtuustoryhmien kokoonkutsujana toimiva kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja Katriina Vesala korosti, että taaksepäin ei kannata katsoa liikaa. Sieltä voi ottaa oppia, mutta nyt lähdetään kehittämään Kouvolaa ja paikallisten yritysten menestymismahdollisuuksia. Vesalan mukaan tapaaminen oli todella onnistunut ja saatiin esiin konkreettisia asioita, joita voidaan viedä eteenpäin jo nyt. Osasta aiheista käydään vielä poliittista keskustelua ryhmien välillä, jotta voimme jatkaa isoimmistakin kysymyksistä yhteisellä näkemyksellä eteenpäin.  

Kouvolan Yrittäjien Jari Liikkanen oli myös tyytyväinen tapaamiseen ja siihen, että yrittäjien tuomien konkreettisten kehitysajatusten vastaanotto oli avointa ja ratkaisuja lähdettiin yhdessä hakemaan. Yrittäjät voivat jatkossa tuoda viestiä suorempaa reittiä poliittisille päättäjille ja viestintää omista poteroista voidaan vähentää.

Tapaamisessa keskusteltiin kaupungin hankintapolitiikasta ja sen lähiaikojen hyvästä kehityksestä sekä miten sitä voisi parantaa jatkossakin. Yrittäjien toiveissa olisi yritysvaikutusten arvioinnin laajempi käyttö jo suunnittelun alkuvaiheessa. Aloittavien yritysten palveluista on saatu yrittäjäkentältä paljon positiivista palautetta.

Kymen Yrittäjien Kari Jääskeläinen kokee, että Kinnon ja yrittäjien yhteistyö on konkreettisempaa, kun hänen toimistonsa on nykyisin samassa rakennuksessa Kinnon yhteydessä.

Yrityspalvelutalo on yksi näkyvimmistä paikallisten yrittäjien ja kaupungin yhteisistä hankkeista. Yrityspalvelutalo törmäyttää eri toimijoita ja luo elinvoimaa keskustaan ja toiminnan käynnistäminen ja useiden toimijoiden asettuminen saman katon alle on kaikkien etu. Kaupungin strategiassa oleva yliopistokeskus liittyy myös tiiviisti yrityspalvelutalon mahdollisuuksiin. Poliitikkojen ja yrittäjien on toimittava yhdessä aktiivisesti kaupungin johdon kanssa, jotta yliopistokeskus saadaan Kouvolaan.

Kouvolassa vaikuttaa myös vahva kolmas sektori ja erilaiset järjestöt vastaavat esim. useista vanhusten ja lapsiperheiden palveluista. Yrittäjien ja järjestötoimijoiden yhteistyötä tulee myös tiivistää, koska molemmilla on tärkeä rooli kaupunkimme palveluiden tuotannossa ja työpaikkojen syntymisessä.

Yrittäjätapaamisia tullaan jatkamaan säännöllisesti niin kaupungin edustajien kuin poliittisten ryhmien kanssa, jotta viesti kulkee oikea-aikaisesti ja yrityksien liiketoimintaa ja menestymistä voidaan tukea mahdollisimman kattavasti.

Lisätietoja:

Jari Liikkanen, Kouvolan Yrittäjät, 050 598 8399

Katriina Vesala, KOK, valtuustoryhmien edustaja, 040 538 8523