21.3.2020 klo 07:08
Uutinen

Vanajan pinta on korkealla

Leuto talvi on vaikuttanut ainakin kahdella tapaa vesistöihin. Jääpeitteinen aika jäi ennätyksellisen lyhyeksi ja vetenä roudattomaan maahan satanut vesi nosti purojen virtaamat ennätysaikaisin kevättulvakorkeuksiin.

Vanajavesikeskuksen mukaan jää nähtäväksi, vaikuttaako aikaistunut kevättulva kesäaikaiseen vedenlaatuun tai sinilevämäärään. Lyhyt jääpeiteaika helpottaa alusveden hapettomuudelle alttiiden järvien happitilannetta.

Keskus myös muistuttaa suojeluyhdistyksiä, osakaskuntia ja maanomistajia teroittamaan kyniä ja kehottaa niitä laatimaan hakemuksia omaehtoisten vesienhoidon hankkeidensa tueksi. Rahaa on tänä vuonna jaossa yhteensä 20 000 €. Sitä myönnetään käytännön toimiin, suunnitteluun tai tapahtumiin. Tarkemmat ohjeet kannattaa tarkistaa Vanajavesikeskuksen verkkosivuilta.

Ajankohtaiset vedenpinnan korkeustiedot voit tarkistaa ELY-keskusten verkkopalveluista Kanta- Hämeen osalta tästä>>

Vanajavesikeskus pähkinänkuoressa

  • Vanajavesikeskus hoitaa Hämeen vesiä ja kulttuurimaisemaa, virkistää elinkeinoelämää sekä sopeuttaa seutua ilmastonmuutokseen.
  • Tavoitteena on alueen järvien ja jokien kuntoon saaminen ja koko Hämeenlinnan seudun vetovoimaisuuden vahvistaminen.
  • Vuoden 2014 alusta Vanajavesikeskus siirtyi Hämeen liitosta Vanajavesisäätiön alaisuuteen. Vanajavesikeskuksen takana on hyvin laaja yhteistyö: mukana on kansalaisjärjestöjä, tutkimus- ja oppilaitoksia, yrityksiä, viranomaisia, etujärjestöjä sekä kaikki alueen kunnat.
  • Hämeen Yrittäjät on yksi kahdeksasta säätiön perustajasta