23.11.2022 klo 14:05
Uutinen

Vantaan Yrittäjien syyskokousvalinnat

Mika Korhola Vantaan Yrittäjien puheenjohtajaksi

Vantaan Yrittäjien syyskokous ilmaisi voimakkaan tukensa Vantaan kaupungin antamalle palvelulupaukselle. Yhdistyksen pitkään ajama tavoite on hyväksytty. Kaupunki lupaa ottaa yritysten asiat käsittelyyn 48 tunnin sisällä ja pitää yrityksiä ajan tasalla asian etenemisestä. Lupauksen toteuttamisen myötä Vantaa nostaa houkuttavuuttaan erityisesti muiden suurten kaupunkien joukossa.

Yhdessä tekemällä varmistetaan, etteivät kauniit puheet jää vain puheiksi. Vantaan Yrittäjät kannustaa kaupunkia jalkauttamaan lupaus teoiksi. Yhdistys seuraa asian etenemistä ja on valmis siinä auttamaan.

Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Mika Korhola. Hän on toiminut tätä ennen hallituksen varapuheenjohtajana. Korholan yritys Planimo Oy on erikoistunut pääasiassa pientalojen rakennus- ja pääsuunnitteluun. Korhola seuraa tehtävässä pitkään hallituksessa ja viime vuodet puheenjohtajana toiminutta Esa Niinivaaraa.
Hallitukseen valittiin kahden vuoden kaudelle Pekka Anttila (Anaconda Cabling Oy), Anssi Aura (GoGoCar Oy), Irina Kallio (Veropalvelu Sofia Oy) ja Minna Rautonen (Asianajotoimisto Ferenda Oy). Yhden vuoden kaudelle valittiin Juha Merinen (SMART Internationalization Oy). Hallituksen jäseninä toimikautensa toisen vuoden jatkavat Kimmo Bergman (Minttiravintolat Oy), Tiia Keskinen (Vantaan Tulkkikeskus Oy sekä Lasse Norres (Entertainment Capital Finland Oy).

Lisätietoja:
Esa Mänttäri
esa.manttari@yrittajat.fi
p. 0400 557 411

Mika Korhola
mika.korhola@planimo.fi
p. 040 748 2638

Vantaan Yrittäjien syyskokouksen kannanotto 22.11.2022

Kiitos Vantaa

Vantaan 46. elinkeinopäivässä julkaistiin kaupungin palvelulupaus yrityksille. Kaupunki lupaa, että ”yritysten asiat otetaan käsittelyyn 48 tunnin sisällä ja yrityksiä pidetään ajan tasalla asian etenemisestä.”
Se on odotettu ja erinomainen lupaus. Kaupunki vastasi upeasti Vantaan Yrittäjien pitkäaikaiseen tavoitteeseen.

Vantaa on osoittanut lupauksen antamisella selkeää halukkuutta kehittää palvelujaan yrityksille. Raja-aidat ovat Vantaalla perinteisesti olleet matalalla. Haastetta ja parantamisen varaa on kuitenkin ollut siinä, miten kaupunki suhtautuu siihen yhteyttä ottaneisiin yrityksiin ja yrittäjiin.

Lupauksen toteuttamisen myötä Vantaalla on hyvä mahdollisuus nostaa houkuttavuuttaan. Se paranee niin kaupungissa jo toimivien kuin myös toimipaikkaa etsivien yrittäjien silmissä. Kun yritys tietää ilman kuukausien jonotusta, että sen asia on otettu käsittelyyn, se innostaa muitakin yrityksiä suuntaamaan palvelevaan kaupunkiin.

Kun yhteistyö yrittäjien ja kaupungin välillä tehostuu, se tuottaa hyötyä molemmille osapuolille. On hyvä muistaa, että nimenomaisesti pienet ja keskisuuret yritykset ovat vastanneet uusista työpaikoista 2000-luvulla.

Yhdessä tekemällä varmistetaan, etteivät kauniit puheet jää vain puheiksi. Vantaan Yrittäjät kannustaa kaupunkia jalkauttamaan lupaus teoiksi. Seuraamme asian etenemistä ja olemme valmiita siinä auttamaan.


Eturivissä vasemmalta Minna Rautonen, Irina Kallio ja Tiia Keskinen.
Takarivissä vasemmalta Lasse Norres, Pekka Anttila, Mika Korhola, Juha Merinen, Kimmo Bergman ja Anssi Aura.


Vantaan Yrittäjät on vantaalaisten pk-yritysten edunvalvontajärjestö. Vantaan Yrittäjät toimii asiantuntijana ja vaikuttajana parantaen pienten ja keskisuurten yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan edellytyksiä. Yhdistyksessä on jäseniä runsaat 1700.

Kuva Tiina Lempinen