13.3.2020 klo 13:34
Uutinen

Varaudutaan – vaan ei suljeta

Koronavirus aiheuttaa lisääntyviä ongelmia suomalaisille yrityksille. Ongelmat yrityskentässä ovat moninaisia.

Liiketoiminnan lakkaaminen kahdeksi viikoksi tai jopa kahdeksi kuukaudeksi on pk-yrittäjälle katastrofi. Kymen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Hannu Lehtinen ja varapuheenjohtajat Jari Liikkanen sekä Johan Bardy rohkaisevat hakemaan uusia muotoja.

–Samalla, kun kehotetaan varautumaan ja ennakoimaan viruksen varalta, rohkaistaan yrittäjiä hakemaan uusia muotoja palvelujensa saavuttamiseksi, sanoi Lehtinen. Suomea ei voi myöskään pysäyttää.

Kymenlaaksossakin tarvitaan määrätietoisia toimia yritysten jatkuvuuden turvaamiseksi.

–Ensimmäisenä tulee tietenkin ihmisten terveys. Siitä on kuitenkin vaikea huolehtia, jos koronavirus kaataa laajalti elinkeinoelämää ja palveluita, Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen totesi viestissään yrittäjille.

Yrittäjät korostavat, että on olennaista löytää erilaisia työkaluja yritysten erilaisten tarpeiden ja ongelmien huomioimiseksi ja toiminnan rahoituksen turvaamiseksi.

Maakunnan yrittäjäyhdistykset pyrkivät maksimoimaan palvelujaan paikallisille yrittäjille.

–Haluamme korostaa myös, että yrittäjät kantavat vastuutaan yhteiskunnassa, kun yrittävät pitää toiminnan yllä tässäkin tilanteessa, lisäsi Liikkanen.

Yrittäjät esittää harkittavaksi yhdeksän kohdan koronakriisipakettia auttamaan yrityksiä pahimman kriisin yli. Päättäjien pitää varmistaa, että rahoitusjärjestelmä pysyy toimintakykyisenä ja mahdollisimman moni yritys autetaan kriisin yli. Vastuu on myös pankeilla, joiden pitää välttää ylireagointia. Yrittäjät esittää laajaa koronakriisipakettia.

  • Hallitus antaa Verohallinnolle ohjeen mahdollistaa yrityksille oma-aloitteisten verojen, kuten arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten, ilmoitusten ja maksujen määräaikainen ja koroton lykkäys koronakriisin yli.
  • Mahdollistetaan, että yrittäjäeläke- (YEL) ja työnantajan työeläkemaksuja (TyEL) voi lykätä määräajan koronakriisin yli.
  • Huolehditaan siitä, että työeläkeyhtiöiden vakavaraisuussäännöt mahdollistavat sen, että eläkeyhtiöt voivat joustaa kriisitilanteessa ja että ne eivät ole pakotettuja myymään suomalaisia osakkeita alihintaan.
  • Finnvera rakentaa pk-takauksesta “koronalainan”, joka on käytettävissä kaikille yrityksille, ei vain kasvuyrityksille, sekä varaa riittävästi resursseja sen rahoitukseen ja hakemusten käsittelyyn. Valtio varmistaa, että Finnveralla on edellytyksiä turvata yritysten rahoitus.
  • Pankit suhtautuvat myönteisesti lainojen lyhentämisten lykkäyksiin eivätkä peri sanktiomaksuja, jos yritys ei pysty toimimaan koronakriisin vuoksi lainaohjelman mukaisesti.
  • Valtiovarainministeri kutsuu pankkien ja työeläkeyhtiöiden johdon ja elinkeinoelämän edustajat ”pyöreän pöydän keskusteluun”, jossa käydään läpi Suomessa toimivien pankkien ja eläkeyhtiöiden mahdollisuudet auttaa yrityksiä koronakriisin yli.
  • Edellytetään, että työeläkeyhtiöt suhtautuvat joustavasti maksuvaikeuksiin joutuvien yritysten eläkemaksujen perintään.
  • Yrityksissä neuvotellaan paikallisesti ratkaisuja, joilla voidaan alentaa palkkakustannuksia ja etsiä muita joustoja, jotta voidaan minimoida lomautukset ja irtisanomiset.
  • Työehtosopimusosapuolilla pitää olla valmius myös käyttää kriisilauseketta, jos sellainen on työehtosopimukseen kirjattu.

Konkurssit pitää estää. Mikael Pentikäinen totesi, että koronaviruksen aiheuttama tilanne on ennenkokematon.

– Siitä selvitään, mutta jokaisen yrittäjän on syytä varautua siihen, että tilanne vaikeutuu ja hankala aika kestää pitkään. Julkisen vallan on autettava yrityksiä pahimman yli. On yhteiskunnan etu, ettei yrityksiä päästetä turhaan konkurssiin koronaviruksen aiheuttaman shokin vuoksi.

Lisätietoja:

Kymen yrittäjät ry
puheenjohtaja Hannu Lehtinen, p. 0400 433 020
varapuheenjohtaja Johan Bardy, p. 0400 486 060
varapuheenjohtaja Jari Liikkanen, p. 050 598 8399

Yrittäjille tärkeät koronauutiset ja toimintaohjeet koottuna tänne: www.yrittajat.fi/korona

Muita kiinnostavia aiheita