12.5.2020 klo 12:13
Uutinen

Varsinais-Suomen Yrittäjien hankkeelle rahoitusta V-S liitolta – haluamme tukea yrittäjien muutosvalmiuksia

Varsinais-Suomen Yrittäjät on saanut Varsinais-Suomen liitolta lähes 40 000 euron rahoituksen hankkeeseen, jolla tuetaan yksinyrittäjien ja mikroyritysten uudistumista koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa.

Varsinais-Suomen maakuntahallitus myös maanantaina 38 416 euron tuen Varsinais-Suomen Yrittäjien vuoden mittaiselle hankkeelle ”Kriisistä uudistumispolulle – rohkeutta ja muutosvalmiuksia yrittäjille Varsinais-Suomeen”.

– On hienoa, että maakunnassamme tunnistetaan elinvoimaisten pienten yritysten merkitys koronakriisistä selviytymisessä. Kriisi on iskenyt suurella voimalla juuri pk-yrityksiin, erityisesti yksinyrittäjiin ja mikroyrittäjäkenttään. Jo ennen kriisiä oli tiedossa, että pk-yrittäjillä on halua uudistua, innovoida ja kehittää toimintaansa, mutta konkreettiset keinot oman yritystoiminnan suunnitelmalliseen kehittämiseen ja kasvattamiseen usein puuttuvat tai jaksaminen on esteenä. Lähdemme nyt tarjoamaan yhdessä kumppaniemme kanssa konkreettisia toimenpiteitä yrittäjien auttamiseksi, hankkeesta vastaava elinkeinoasioiden päällikkö Lassi Rosala (kuvassa) kertoo.

Hankkeen kautta tuetaan yrittäjien jaksamista ja osaamista Varsinais-Suomen Yrittäjien olemassa olevia palveluja, mentorisi.fi:tä ja Yrittäjän Tukiverkkoa, kehittämällä ja tarjotaan neuvontaa ja tukea. Tarkoituksena on toteuttaa viiden verkkovalmennuksen sarja.

– Valmennusten kautta osallistujat kerryttävät ymmärrystä tulevaisuuden toimintaympäristöstä ja työelämän tulevaisuudesta. Valmennuksissa käsitellään myös omia voimavaroja ja saadaan konkreettisia työkaluja ja motivaatiota henkilökohtaiseen muutokseen ja uudistumiseen. Tärkeää on myös valmennukseen osallistuvien yrittäjien muodostaman verkkoyhteisön tuki, Rosala kuvaa.

Alkuvuonna 2020 viidessä alueen kunnassa pilotoitu yrittäjän uudistumispolku -malli toimii nyt rakennettavan maakunnallisen kokonaisuuden pohjana. Tarkoitus on rakentaa kehittymishaluisille yrittäjille myös yhteinen virtuaalialusta.

– Uudistumispolun varrella yrittäjä saa vertaissparrausta ja oppii muilta. Luvassa on myös uuden liiketoiminnan innovoimista ja erilaisten mahdollisuuksien kartoittamista, kasvu- ja pikaklinikoita pienryhmille sekä innostavia webinaareja. Valmennuksiin osallistuvat yrittäjät saavat käyttöönsä tulevaisuuskuntoisuuden työkaluja ja hahmottavat askelmerkit kriisistä selviytymiseen, Rosala kertoo.

Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Varsinais-Suomen Yrittäjien paikallisyhdistykset, varsinaissuomalaisten kuntien elinkeinotoimijat, maakunnan elinkeinoyhtiöt ja uusyrityskeskukset, oppilaitokset, Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonia, MTK Varsinais-Suomi sekä Hub Turku ry. Hankkeen toteutusaika on 1.5.2020–30.4.2021.