30.4.2020 klo 14:01
Uutinen

Varsinais-Suomessa käynnistetään toimintaryhmä tukemaan yrityksiä koronavaikutusten jälkeiseen kasvuun

Lukuisat kasvuyritykset ja tuotannolliset yritykset ovat ajautuneet koronapandemian myötä uudenlaiseen tilanteeseen ja markkinoilla on suurta epävarmuutta. Koronan jälkeistä kasvua Varsinais-Suomessa – ja myös koko Suomessa – tukemaan on perustettu siksi erityinen Koronavaikutusten jälkeen kasvuun -toimintaryhmä. Ryhmässä ovat mukana kaikki alueen tärkeimmät toimijat, myös Varsinais-Suomen Yrittäjät.

Ryhmä tulee toimimaan tiiviissä vuorovaikutuksessa seudun yritysten ja yrittäjien kanssa nopeasti muuttuvissa olosuhteissa navigoimiseksi. Tavoitteena on varmistaa vientivetoisen Varsinais-Suomen alueen yritysten toimintaedellytykset. Työssä hyödynnetään alueella jo 2010-luvulla luotuja vahvoja yhteistyörakenteita.

Koronavaikutusten jälkeen kasvuun -toimintaryhmän tärkeimpiä tehtäviä tulevat olemaan mahdollisimman tarkan tilannekuvan ylläpitäminen Varsinais-Suomen yritysten tilanteesta ja tulevaisuuden luotaaminen yhdessä yritysten kanssa vaihtoehtoisia skenaariomalleja rakentaen.

Ryhmä pyrkii myös koordinoimaan kriisitilanteen vaatimaa koulutustarjontaa ja kartoittamaan uusia markkinoita mahdollisten menetettyjen markkinoiden tilalle. Näiden lisäksi tärkeässä roolissa tulee olemaan niiden uusien rahoitusinstrumenttien koordinointi, joita yrityksillä on käytettävissään tulevaisuusinvestointeihin sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Ryhmään kuuluvat Varsinais-Suomen Liiton, ELY-keskuksen, Turun kauppakamarin, Varsinais-Suomen Yrittäjien, Teknologiateollisuus ry:n, Rakennusteollisuus ry:n, SAK:n, seudun korkeakoulujen ja oppilaitosten ohella myös mm. Turun kaupunki sekä Turun seudun, Salon ja Vakka-Suomen elinkeinoyhtiöt.

Yhteistyössä seudun yritysten ja yrittäjien kanssa pyritään suoraviivaiseen ja vaikuttavaan toimintaan yritysten toimintaedellytysten ja toipumisen tukemiseksi.

– Tällä kertaa emme ole mitenkään ainutlaatuisessa asemassa kansallisesti, vaan kriisin vaikutukset näkyvät kaikkialla ja meidän tulee tarkastella yrityskentän tilannetta laajasti, toteaa toimintaryhmän puheenjohtajana toimiva Turun seudun kehitysyhtiön Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen.

Toimintaryhmä käynnisti työnsä huhti-toukokuun vaihteessa. Yritysten kanssa tehtävä skenaariotyöskentely alkaa toukokuussa Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tukemana. Poliittinen ohjausryhmä perustetaan myöhemmin.

Skenaariotyötä tullaan tekemään seuraavilla sektoreilla:

  • Palveluliiketoiminta ja kuluttajamarkkinat
  • Teollisuus, rakentaminen ja ICT
  • Logistiikka
  • Rahoitus ja finanssimarkkinat
  • Kansainvälistyminen ja vienti

Toimintaryhmä keskittyy työssään akuutin kriisinhoidon rinnalla pidemmälle tulevaisuuteen ja tukemaan yritysten kestävää kasvua unohtamatta niitä yrityksiä, joille koronakriisi on avannut kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Muita kiinnostavia aiheita