9.5.2017 klo 13:32
Uutinen

Vastuullisuus ei olekaan nopeaa kauppaa vaan menestyksen perusedellytys – ”Kimmoke tuli asiakkaalta”

Yhä useampi suomalainen yritys ymmärtää, että vastuullisuus ei ole liiketoiminnan käärepaperia vaan sen kovassa ytimessä. Näin sanoo yritysvastuuverkosto FIBS ry:n Helena Kekki.

– Niin yritys- kuin kuluttaja-asiakkaatkin arvostavat kunnollisiksi katsomiaan toimijoita ja tuotteita. Vastuullisuus on noussut tärkeäksi tekijäksi pitkän tähtäimen liiketoimintaedellytysten selittäjänä.

Suomalaisyritykset näkevät vastuullisuuden nyt ennen kaikkea tulevaisuuden toimintaedellytysten ja menestystekijöiden varmistamisena. Tämä ilmenee FIBS ry:n tilaamasta ja T-Median toteuttamasta tänään julkistetusta tutkimuksesta. Kyselyyn vastanneista yritysjohtajista käytännössä kaikki näkevät vastuullisuuden olennaisena asiana liiketoimintansa kannalta.

Tutkimukseen osallistui 200 toimitusjohtajaa ja yritysvastuusta vastaavaa johtajaa Suomen 1000 suurimmasta yrityksestä. Alle 100 miljoonan liikevaihdolla operoivia yrityksiä vastaajissa oli 68 kappaletta.

Tutkimus paljastaa myös vastuullisuuden vaikuttimien muuttuneen: Aiempina vuosina maine on ollut tärkein syy panostaa vastuullisuuteen. Tämän vuoden tutkimuksessa maine (31 prosenttia) on valahtanut neljännelle sijalle vastuullisuuteen panostamisen vaikuttimena.

Porilainen edelläkävijä – yritysvastuuta vuodesta 1996

Kattaus- ja yleispyyhkeisiin keskittynyt tuotantoyritys Fiblon alkoi kehittää vastuullista liiketoimintaa vuonna 1996 asiakkaalta tulleen kyselyn siivittämänä. Perheyritys Fiblon työllistää 26 henkilöä.

Yrityksen varatoimitusjohtaja Anne Ekberg kertoo yrityksen tehneen jo tuotannon ja toimitusketjun osalta kaiken mahdollisen vastuullisuuden eteen. Eettiset toimintaohjeet ovat olleet käytössä pitkään, kirjoitettunakin noin seitsemän vuotta. Yritysvastuuraportin Fiblon tekee joka toinen vuosi.

– Mielestämme tärkein vastuullisuustavoite tällä hetkellä on kertoa asiakkaille vaihtoehdoista tuotteissamme, mitkä tukevat heidän liiketoimintaansa mahdollisimman viisaasti. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että he ostavat vähemmän, mutta parempaa, Ekberg kertoi Yrittäjäsanomille.

Yritysjohto ajaa vastuullisuuden asiaa – toteutus sakkaa

– Vastuullisuuden sisällyttäminen liiketoimintaprosesseihin ja palkitsemisjärjestelmiin palvelee yrityksen pitkän tähtäimen etua, kertoo FIBSin johtava asiantuntija Helena Kekki.

– Yritykset näyttävät nyt havainneen sen, että lyhyellä tähtäimellä vastuullisuuskikkailulla ei tehdä kauppaa. Kyse on koko yrityksen ja sen tuotteiden tai palvelujen uskottavuudesta.

Tutkimus kertoo, että enää kahdeksan prosenttia vastaajista uskoo, että vastuullisuus suoraan kasvattaa myyntiä. Vuonna 2016 vastaava luku oli vielä 16 prosenttia. Samalla tämän vuoden tutkimuksessa peräti 41 prosenttia kertoo vastuullisuuden olevan yrityksen kaiken liiketoiminnan lähtökohta.

– Oleellista on, että yritykset kehittäisivät innovatiivisia tuotteita ja kestäviä liiketoimintamalleja, jotka luovat lisäarvoa sidosryhmille, Kekki toteaa.

Sosiaalinen vastuu nousussa

Yritysten panostukset sosiaalisen vastuun kysymyksiin ovat lisääntyneet merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana. Tuoreessa tutkimuksessa henkilöstön tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta kertoi edistävänsä 79 prosenttia vastaajista, asiakastietojen ja asiakkaiden yksityisyyden suojaa 72 prosenttia sekä lapsi- ja pakkotyövoiman torjuntaa 34 prosenttia.

FIBSin yritysvastuututkimus on alan laajin puhelimitse toteutettu kyselytutkimus. Tutkimus tarjoaa kattavan kokonaiskuvan suurten ja keskisuurten suomalaisyritysten yhteiskuntavastuutoiminnan käytännöistä, haasteista ja tulevaisuuden näkymistä. Tutkimukseen osallistui 200 toimitusjohtajaa ja yritysvastuusta vastaavaa johtajaa ja asiantuntijaa.

Vuoden 2017 alusta alkaen Suomessa yli 500 työntekijän yritykset on velvoitettu raportoimaan yhteiskuntavastuustaan. Tämä koskee kuitenkin vain osaa suuryrityksistä, yhtenä kriteerinä raportointivelvoitteessa on yrityksen julkinen intressi. Raportointivelvoitteella on vaikutuksia koko toimitusketjuun ja sitä kautta myös pienempiin yrityksiin.

Päivitetty klo 17.05: Korjattu tieto tutkimuksen vastaajajoukon yritysten kokoluokasta.

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta@yrittajat.fi