Suomen Yrittäjien mukaan osinkoverotuksen kiristäminen merkitsisi osinkojen vähentymistä, kasvuhalukkuuden hiipumista ja investointien vähentymistä.
Suomen Yrittäjien mukaan osinkoverotuksen kiristäminen merkitsisi osinkojen vähentymistä, kasvuhalukkuuden hiipumista ja investointien vähentymistä. Kuva: Getty Images

VATTin tuore tutkimus tukee Suomen Yrittäjien vaatimusta: ”Yrittäjä käyttää osinkonsa investointeihin”

Suomen Yrittäjien ekonomistin mukaan yrittäjät eivät ahnehdi osinkoja ulos yrityksistä. SDP:n ajama osinkoverotuksen kiristäminen olisi hänen mukaansa petollista.

Tuoreen Yrittäjägallupin mukaan listaamattomien yritysten osinkoverotuksen kiristäminen olisi haitallista Suomen talouden kehitykselle. Suomen Yrittäjien mukaan osinkoverotuksen kiristäminen merkitsisi osinkojen vähentymistä, kasvuhalukkuuden hiipumista ja investointien vähentymistä. Pahimmillaan kiristykset voivat johtaa jopa yritysten lopettamisiin.

– Se olisi myrkkyä taloudelle ja yrittäjyydelle, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen sanoo ja viittaa osinkoverotuksen tiukentamiseen.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) julkaisi tänään torstaina tuoreen tutkimuksensa, jossa selvitettiin, miten yritysten omistajat ovat reagoineet 2010-luvulla tehtyihin veronmuutoksiin.

Tutkimuksen mukaan osinkoverotuksen kiristäminen kannustaa lykkäämään osingonjakoa ja kerryttämään yrityksen nettovarallisuutta.

”Yrittäjä käyttää osinkonsa investointeihin”

VATTin tutkimuksessa ei todettu merkittävää investointihalukkuuden vähentymistä yrityksissä, mutta toisaalta verotuksen muutokset 2010-luvulla jäivät varsin vähäisiksi. Yritykset, jotka maksoivat aiemmin osinkoa yhdeksän prosenttia suhteessa nettovarallisuuteensa, kiristivät osingon maksua uuden raja-arvon mukaisesti vastaamaan kahdeksan prosentin vaatimusta.

– Merkittävä kiristys, jollaista 2010-luvulla ei tehty, vähentäisi oleellisesti yrittäjän mahdollisuutta sijoittaa yritykseensä tai muihin yrityksiin, Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen selvittää. Hänen mukaansa VATTin tutkimus osoittaa sen, että yrittäjät eivät ota osinkoja ulos yrityksestään ahneesti, mikä voisi vaarantaa yrityksen investointimahdollisuudet.

– Yrittäjä käyttää osinkoina saamaansa varallisuutta ensisijaisesti investointeihin joko omaan yritykseen tai muihin yrityksiin. Tässä mielessä voimakkaan osinkoverotuksen kiristämisen investointivaikutus olisi erilainen kuin VATTin 2010-lukua peilaavassa tutkimuksessa, koska sijoitettavaa rahaa olisi merkittävästi vähemmän.

SDP:n viittaus vuoden 2017 verotyöryhmään ihmetyttää

Osa nykyisistä hallituspuolueista on kertonut ajavansa osinkoverotuksen merkittävää kiristämistä seuraavalla hallituskaudella. Esimerkiksi SDP on viitannut taannoisen valtiovarainministeriön verotyöryhmään ehdotuksiin.

Vuoden 2017 alussa yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmä esitti muun muassa, että huojennetun osingon laskennassa käytettävää tuottoprosenttia alennettaisiin kahdeksasta prosentista neljään prosenttiin. Ehdotukseen sisältyi myös osingon veronalaisen osuuden korottaminen 25 prosentista 40 prosenttiin.

Sittemmin valtiovarainministeriö on itsekin todennut, että toimintaympäristö on muuttunut selvästi vuodesta 2017 muun muassa yleisen korkotason nousun takia.

– Silti demarit viittaavat puheissaan suoraan tähän kyseiseen verotyöryhmään, Malinen kummastelee.

SDP on esittänyt vaaliohjelmassaan 350–600 miljoonan euron kiristyksiä yrittäjien verotukseen.

Vuosina 2006–2011 kevyemmän osinkoverotuksen euromääräinen raja oli Suomessa 90 000 euroa. Vuonna 2012 rajaa laskettiin 60 000 euroon ja vuodesta 2014 raja-arvo on ollut 150 000 euroa. Raja-arvon jälkeen osinkotulot ovat korkeammin verotettua pääomatuloa.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Pauli Reinikainen