Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Pirkka Salo, Virpi Lilja ja Liisa Ansala (Ansalan kuva: PETRI TEPPO)

Vauhtia kasvun moottoreihin: ”Pohjoisen merkitys on uudella tasolla”

Eduskuntavaalien alla yrittäjäjärjestö kannustaa kaikkia nostamaan rimaa. Kun nostetaan rimaa, laitetaan vauhtia kasvun moottoreihin. Lisäksi Lapin Yrittäjät, Lapin kauppakamari ja Lapin liitto korostavat pohjoisen merkitystä koko Suomelle. Miksi juuri nyt on käännettävä katse pohjoiseen?

Suomen kasvu syntyy suomalaisten yritysten kasvun kautta. Kasvaakseen yrittäjä tarvitsee vakaan ja kilpailukykyisen verotuksen sekä osaavaa työvoimaa, yrittäjäjärjestö kertoo. Pienilläkin teoilla voi saada hyvän kierteen aikaan.

”Nostetaan rimaa -vaaliteema viestii meille kaikille, että jokainen voi tehdä hieman enemmän joko yhteiskunnallisesti, yritystoiminnassaan tai vaikkapa oman hyvinvoinnin edistämisessä”, Lapin Yrittäjien toimitusjohtaja Pirkka Salo kertoo Yrittäjien vaalikampanjasta.

”Tuleville päättäjille haluamme viestiä, että päätöksenteossa rimaa nostamalla voidaan vaikuttaa julkisen talouden tilaan, osaajavajeeseen ja muihin yrittämisen edellytyksiä parantaviin uudistuksiin. Yrityksillä ja yrittäjillä on merkittävä rooli kansantalouden moottorina”, hän jatkaa.

Järjestö on laatinut kattavan ohjelman, jossa esitetään yrittämisen edellytyksiä edistäviä toimenpiteitä sekä kirjauksia seuraavan vaalikauden hallitusohjelmaan. Toimenpiteistä Salo mainitsee muun muassa yritystoiminnan säätelyn, verotuksen, sosiaaliturvan ja avoimen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan.

Nostetaan rimaa! Yrittäjien viisi keskeisintä viestiä kasvun luomiseksi:

  1. Lopetetaan julkinen velkaantuminen. Aloitetaan julkisen talouden sopeuttaminen.
  2. Alennetaan yrittämisen ja työn verotusta. Tehdään ennakoivaa ja vakaata veropolitiikkaa.
  3. Toteutetaan tuottavuutta ja työllisyyttä vahvistavia uudistuksia, kuten työmarkkinareformeja.
  4. Panostetaan osaamiseen: erityisesti tarjotaan mahdollisuuksia kouluttautua uudelleen.
  5. Kasvatetaan tutkimuksen ja kehittämisen investointeja pk-yrityksissä.

Tutustu Yrittäjien tavoitteisiin tästä.

Käännetään katseet pohjoiseen

Yrittäjien vaaliteemojen lisäksi Lapin Yrittäjät on mukana edistämässä pohjoisten toimijoiden yhteistä Pohjoista ohjelmaa.

”Pohjoisen merkitys on noussut uudelle tasolle vihreään siirtymään liittyvien luonnonvarojen ja investointiodotusten sekä huoltovarmuuden näkökulmasta”, Salo kertoo.

Yhteisen Pohjoisen ohjelman lisäksi Lapin liitto, Lapin kauppakamari ja Lapin Yrittäjät ovat laatineet oman, Lappia koskevan yhteisen ohjelman. Ne kehottavat kääntämään katseet pohjoiseen ja esittävät yhteensä 14 kirjausta hallitusohjelmaan.

”Pohjoisen mahdollisuuksien hyödyntäminen on koko Suomen etu”

Lapin tavoitteet hallitusohjelmaan sisältää kolme teemaa, jotka ovat pohjoinen teollisuusstrategia, työperäisen maahanmuuton Suomen-malli ja Pohjoisen pääväylien palvelutason nostaminen elinkeinotoiminnan ja huoltovarmuuden edellyttämälle tasolle. 

Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala korostaa, että pohjoisen mahdollisuuksien hyödyntäminen on koko Suomen etu.

”Geopoliittisen tilanteen muututtua koko maan kasvun, turvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta tärkeät maayhteydet Ruotsiin ja Norjaan kulkevat Lapin kautta. Lisäksi Lapin kautta Suomi on osa rajat ylittävää pohjoista kasvua. Pohjoisen luonnonvaroja ja osaamista niiden hyödyntämiseen tarvitaan vihreän siirtymän toteuttamisessa”, Ansala kertoo.

Lapin liiton yhteysjohtaja Virpi Lilja muistuttaa, että pohjoisen investointipotentiaali on iso mahdollisuus.

”Samaan aikaan kun kansantalous painii talousongelmissa ja hyvinvointiyhteiskunnan liitokset natisevat, tarvitsemme panostuksia selkeisiin ratkaisuihin, jotka mahdollistavat positiivista ja kestävää kasvua sekä vievät eteenpäin vihreää siirtymää”, Lilja toteaa.

Kaikilla näillä teemoilla on lyhyemmän tai pidemmän aikavälin vaikutuksia yritystoimintaan Lapissa.

Pirkka Salo, toimitusjohtaja, Lapin Yrittäjät

”Kaikilla näillä teemoilla on lyhyemmän tai pidemmän aikavälin vaikutus yritystoimintaan Lapissa”, Salo lisää.

Lapin tavoitteet on yhteistyössä täsmennetty niin, että ne sopivat koko Pohjois-Suomen yhteisiin tavoitteisiin.

Ratkaisuja vihreään siirtymään, huoltovarmuuteen ja työllisyyteen

”Pohjoinen Suomi, Ruotsi ja Norja ovat varsin luonnollista liiketoiminta- ja työssäkäyntialuetta, mutta valtakunnan rajat muodostavat edelleen esteitä työssäkäynnille ja yrittämiselle toisessa maassa. Näiden purkaminen on kolmen valtion yhteinen asia”, kertoo Lilja.

Kun pohjoisen investointipotentiaali toteutuu, vaikuttaa se suoraan ihmisten mahdollisuuksiin tehdä työtä ja yrittää, ja tätä kautta se vaikuttaa valtion talouteen. 

”Kun pohjoisen ohjelmaan tartutaan, vihreää siirtymää edistävät investoinnit vauhdittuvat. Samalla tuotamme huoltovarmuuteen tärkeitä ratkaisuja”, Lilja sanoo.

”Kun toteutamme kirjausten mukaisia asioita, varmistamme osaavan työvoiman saatavuutta, etenkin työperäistä maahanmuuttoa lisäämällä”, Ansala jatkaa.

Katse pohjoiseen – Lapin tavoitteet hallitusohjelmaan

Pohjoisen investointipotentiaali, rikkaat luonnonvarat ja turvallisuuden kannalta keskeinen logistinen sijainti tulee huomioida Suomelle tärkeinä kasvualustoina seuraavalla vaalikaudella.

Pohjoisen maakuntaliitot, kunnat, korkeakoulut, kauppakamarit ja yrittäjäjärjestöt ovat esittäneet, että seuraava hallitus käynnistää valtioneuvostotasoisen Pohjoisen ohjelman.

Lapin Yrittäjät, Lapin kauppakamari ja Lapin liitto ovat mukana esityksessä, ja Lapin osalta haluavat vielä korostaa kolmea painopistettä: vihreää siirtymää, työperustaista maahanmuuttoa ja väyläinvestointien huoltovarmuutta.

Lapin osalta järjestöt esittävät seuraavaan hallitusohjelmaan 14 yhteistä kirjausta.

Tutustu Lapin yhteisiin tavoitteisiin tästä.