10.10.2018 klo 12:38
Uutinen

Venatorilla vaikutuksia myös pk-kenttään

Venatorin lopettamisuutisen tultua julki, Satakunnan Yrittäjät lähetti jäsenistölleen kyselyn, jolla tutkittiin Venatorin lopettamisen vaikutuksia alueen pk-yrityksiin. Suuren tehtaan lopettamisella tulee olemaan isot suorat sekä välilliset vaikutukset myös pk-kenttään ja siksi pk-yritykset on muistettava, kun suunnitellaan tulevaa.

Kyselyyn vastasi 251 pk-yritystä rakentamisen, teollisuuden, palvelun ja kaupan toimialoilta. Kyselyn tutkimukset kertovat siitä, että Venatorin lopettaminen tulee vaikuttamaan koko Satakunnan alueelle. Suurimpina uhkakuvina nähtiin tietysti työttömien määrän ja verotulojen laskemisen lisäksi ostovoiman väheneminen koko alueella.

– Vastauksissa käytiin paljon läpi tehtaan lopettamisen kerrannaisvaikutuksia, joissa tietenkin näkyy mahdollinen ostovoiman sekä palvelujen käytön väheneminen ihan kuluttajatasolla asti, Markku Kivinen avaa kyselyn tuloksia.

Kyselyyn vastanneista yli puolet toimi palvelu-alalla ja yli puolet oli 1-5 henkilön yrityksiä. Yrityksistä 18 % ilmoitti toimivansa suorassa alihankintaketjussa Venatorin kanssa. Avoimissa vastauksissa välillisiä vaikutuksia arviotiin kuitenkin olevan paljon myös epäsuorasti tehtaan kanssa toimivien yritysten parissa.

Kyselyssä kysyttiin mahdollisia henkilöstön vähennystarpeita suoraan Venatorin lopettamisesta johtuen. Kaikista vastanneista 23 % arvioi, että vähennystarpeita joko tulee tai tulee mahdollisesti. Kokonaismääräksi arvioitiin jopa yli 200 henkilön vähennystarve.

– Avoimissa vastauksissa arvioitiin paljon tehtaan lopettamisen aiheuttamia kokonaisvähennystarpeita mukaan lukien tehtaan omat työntekijät sekä alihankkijat ja muut verkostot, Markku Kivinen kertoo.

– On muistettava, että tilanne on vielä tuore, eikä monetkaan vielä osaa arvioida mahdollisia uusien asiakkuuksien tai jopa yrityksen oman toiminnan muutoksien mahdollisuuksia, Markku Kivinen muistuttaa.

Yhteistyöllä tulevaisuuteen

Kyselyn vastauksissa toivottiin nyt kaikkien maakunnallisten toimijoiden yhteistyötä. Yksinään mikään taho ei tule asioita ratkaisemaan ja tulevaisuutta ja sen mahdollisuuksia on kartoitettava yhteistyössä. Verkostot on lyötävä yksiin mahdollisien uusien yrityksien houkuttelemiseksi Satakuntaan sekä nyt vapautuvan työvoiman kohtauttamisessa jo toimivien yritysten kanssa. Lisäksi on arvioitava erilaiset hankemahdollisuudet ja sitä kautta syntyvät uudet tuote- ja palveluideat.

– Muutama vastaaja arvioikin jo, että he saattavat löytää tätä kautta uusia työntekijöitä paikkaaman heidän akuuttia osaajapulaansa, mikä on tietenkin merkki siitä, että tällä hetkellä on menossa vielä positiiviset suhdannenäkymät, Markku Kivinen katsahtaa tulevaisuuteen.

Eräässä vastauksessa pohdittiin kyselymme tarkoitusperiä. Satakunnan Yrittäjät toimii kaikessa toiminnassaan pk-yrittäjien asialla ja näkökulmasta. Voidakseen toimia sekä jäsentensä että myös kaikkien pk-yrityksien äänenä pk-yrittäjien edunvalvonnassa, tulee meidän kysyä toimintamme pohjaksi asioista juuri sieltä, mihin vaikutukset osuvat, eli itse pk-yrittäjiltä.

– Olen esimerkiksi henkilökohtaisesti käynyt kyselyn tuloksia läpi elinkeinoministeri Mika Lintilän kanssa. Lisäksi saamme tämän kyselyn avulla paljon lisätukea alueelliseen edunvalvontaan sekä siihen, että myös media muistaa pk-yritysten roolin, vaikka pääuutinen koskeekin suurteollisuutta, Markku Kivinen muistuttaa.

Lisätietoja

Markku Kivinen, toimitusjohtaja, Satakunnan Yrittäjät 050 377 8006