27.9.2017 klo 12:06
Uutinen

Verkkokauppa tuo asiakkaita

Mikkeliläinen lemmikkitarvikeliike lopettaa, koska verkkokauppa vei asiakkaat (LS 6.9). Yrittäjän turhautuminen on helppo ymmärtää. Miksi asiakkaat eivät arvosta ja käytä oman paikkakunnan palveluja?

Samoin on helppo ymmärtää asiakkaiden näkökulma. Uutisen lukijakommenteissa välittyy kaupan toimintaympäristön muutos konkreettisesti. Asiakkaiden ostokäyttäytyminen on muuttunut ja yksittäisen yrittäjän on mahdoton vaikuttaa muutoksen suuntaan.

Ripeimmät yrittäjät tunnistavat mahdollisuuksia omalle liiketoiminnalleen. Moni kivijalkakauppa ̶ myös Mikkelissä ̶ on menestyksellisesti laajentanut näkyvyyttään ja asiakaskuntaansa tarjoamalla tuotteitaan myös verkossa.

Yrittäjäjärjestöjen selvityksen mukaan eteläsavolaiset yritykset myyvät tuotteitaan ja palvelujaan verkkokaupassa merkittävästi harvemmin kuin yritykset keskimäärin koko maassa. Kesän alussa julkaistiin myös selvitys, jonka mukaan suurin osa suomalaisista pk-yrityksistä on ”digieksyneitä” tai ”digipudonneita”.

Asiakkaat ovat ostaneet verkkokaupoista jo parikymmentä vuotta. Moni yritys kuitenkin edelleen uskoo, ”ettei verkkokauppa sovi meidän alalle tai meidän toimintaan”. Samaan aikaan verkkokauppa jatkaa kasvuaan yhä uusille toimialoille: esimerkiksi loka-joulukuun sesongissa pakettien määrä verkkokaupoista kuluttajille on lisääntynyt 13-30% vuosittain.

Digitalisaatio tai kansainvälistyvä kilpailu ei katoa viivyttelemällä. Asiakkaat unohtavat digieksyneet ja -pudonneet, kun ketterät toimijat ajavat näkyvästi ohi. Asiakkaan on helppo suosia yrityksiä, jotka palvelevat uusilla tavoilla, useissa kanavissa ja aktiivisesti huolehtivat näkyvyydestään.

Etelä-Savossa ei kuitenkaan pidä surkutella eikä antautua. Parhaillaan tehdään konkreettista työtä alueen verkkokauppatoiminnan kiihdyttämiseksi. Yrityksille tarjotaan valmennusta, neuvoja verkkokaupan edelläkävijöiltä ja tukea oman verkkokaupan kehittämiseksi. Seuraava verkkokaupan laaja koulutus alkaa syyskuun lopussa.

Verkkokauppiaissa olemme tunnistaneet ainakin kolme heitä yhdistävää asiaa. Vahva tahtotila kehittää toimintaa, näkemys oman yrityksen asemasta kilpailun kentällä ja lisäksi innostus ja syvällinen tuotetuntemus, jotka välittyvät asiakkaalle. Ratkaisevassa roolissa on yrittäjän oma sisäinen palo kehittää liiketoimintaansa – myös verkossa.

Viime kädessä kyse on näkökulman valinnasta. Jäänkö katsomaan sivusta, kun verkkokauppa vie asiakkaat vai valjastanko verkkokaupan tuomaan asiakkaita?

Jukka Kumpusalo, projektipäällikkö, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Heli Aaltonen, yliopettaja, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Kirjoittajat järjestävät yhdessä Verkkokaupan valmennusta yrityksille Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) POLKU kansainväliseksi verkkokauppiaaksi -hankkeessa. Seuraava valmennus alkaa 27.9.2017.