30.11.2017 klo 08:27
Uutinen

Verokertymillä elinvoimaa

Pienet- ja keskisuuret yrittäjät ovat merkittävässä asemassa ja vastuunkantajina Etelä-Savon kehittämisessä ja kehittymisessä. Yrittäjyysaktiivisuus on Etelä-Savossa Suomen kärkeä. Yrittäjien osuus työllisistä on maan toiseksi korkein liki 15 %. Yritystoiminta on pienyritysvaltaista ja noin 56 % on yksinyrittäjiä.

Kunnat ovat laatimassa uusia kuntastrategioita ja sote-maakuntauudistus etenee vaihe vaiheelta. Eri puolilla maakuntaamme on menossa monia eri kokoisia julkisten hankintojen kilpailutuksia. Kaikilla näillä toiminnoilla on vaikutusta pk-yritysten toimintaedellytyksiin. Päätöksenteossa tulisi huomattavasti vahvemmin huomioida pienet yritykset, sillä yrittäjyys on maakuntamme tärkein voimavara.

Mikroyritysten suurta merkitystä alueemme elinvoimaisuudelle vahvistaa keskuskauppakamarin tekemä suuri veroselvitys. Etelä-Savo on yksi Suomen kolmesta maakunnasta, jossa yrityskokoluokittain tarkasteltaessa mikroyritysten verokertymä on suurin; yhteensä 55 miljoonaa euroa. Veromaksuihin on huomioitu yritysten maksamat palkkojen ennakonpidätykset, yhteisöverot ja työnantajan sosiaaliturvamaksut.

Pienien yritysten verokertymä on 50 miljoonaa euroa. Keskisuurten yritysten verovirrat ovat 40 miljoonaa euroa ja suurten yritysten osuus on 44 miljoonaa euroa. Pk-yrittäjien tilittämät verot ovat näin ollen peräti 77 prosenttia eteläsavolaisten yritysten verokertymistä. Vastaava tilanne Etelä-Savon kanssa on Etelä-Karjalassa ja Etelä-Pohjanmaalla.

Alueemme vahvana veronmaksajana toimialoittain katsottuna on teollisuus ja erityisesti metsä- ja metalliteollisuus yhteensä 49 miljoonalla eurolla. Tasavahvasti teollisuuden rinnalla on tukku- ja vähittäiskauppa sekä rakentaminen 51,4 miljoonalla eurolla.

Maakuntamme tarvitsee kaikki yritykset isoista kärkiyrityksistä pienempiin yrityksiin. Tästä joukosta on pidettävä hyvää huolta ja niiden toimintaedellytyksiä on kaikin keinoin edistettävä. Nämä yritykset ovat elintärkeitä ja mahdollistavat verokertymillään hyvinvointia meille kaikille, sillä julkisia palveluja rahoitetaan yritysten synnyttämillä verorahoilla. Ilman yrityksiä me emme pärjää.

Toimintaympäristömme on pysyttävä yrittäjämyönteisenä, näin saamme lisää asukkaita ja yrityksiä eli elinvoimaa Etelä-Savoon. Alueemme yrittäjillä on oltava reilu mahdollisuus menestyä ja luoda hyvinvointia meille kaikille. Pienten ääntä kannattaa kuunnella ja ottaa se huomioon.

Mirja Haavikko
toimitusjohtaja
Etelä-Savon Yrittäjät

Koko veroselvitys on luettavissa tästä.