22.11.2021 klo 15:30
Uutinen

Gallup: Verotuksen tutkimus- ja kehittämisvähennyksiä pitäisi laajentaa kattamaan myös yrityksiltä ja yksityisiltä hankitut palvelut

Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismasen mukaan tarvitaan nyt käytössä olemaa vähennystä laajempi verokannustin, joka on pysyvä, selkeä ja hallinnollisesti kevyt.

Kolmannes yrittäjistä sanoo, että tutkimus- ja kehittämisvähennys kannustaa lisäämään tutkimus- ja kehittämistoimintaa, kertoo Yrittäjägallup. Eri mieltä asiasta on 33 prosenttia ja asiaa ei osaa arvioida 34 prosenttia.

Asia käy ilmi Suomen Yrittäjien tutkimuslaitos Kantarilla teettämässä kyselyssä, johon haastateltiin 1029 yrittäjää ja yrityksen edustajaa.

Yli puolet yrittäjistä on sitä mieltä, että vähennyksen pitäisi kattaa myös alihankintana tehty tutkimus- ja kehittämistoiminta.

– Nykyinen verovähennys kattaa korkeakouluilta ja tutkimuslaitoksilta hankitut palvelut. Vähennys pitää laajentaa kattamaan yrityksiltä hankitut tutkimus- ja kehittämispalvelut sekä yrityksen itse tekemän tutkimuksen ja kehittämisen palkkakulut, digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä Suomen Yrittäjistä sanoo.

Asia on erityisen ajankohtainen, koska parhaillaan parlamentaarinen TKI-työryhmä etsii ratkaisua julkisen tutkimus- ja kehittämisrahoituksen pitkäjänteiseen kasvattamiseen.

Ryhmä on pyytänyt lausuntoja työskentelynsä tueksi. Vasta se järjesti laajan kuulemistilaisuuden rahoituksen tulevaisuudesta.

Vaikuttava väline

Vahvinta usko verovähennyksen hyötyihin on teollisuudessa. Iältään vanhemmat yrittäjät suhtautuvat asiaan myönteisemmin kuin nuoremmat yrittäjät.

– Määrä on merkittävä. Jos vähennys kannustaisi edes joka kolmatta yrittäjää lisäämään kehittämistoimintaansa, tarkoittaisi se useampaa kymmentätuhatta yritystä, pääekonomisti Mika Kuismanen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Kuismasen mukaan verovähennys on vaikuttava väline yritysten kannustamiseksi tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Hänen mukaansa tarvitaan nyt käytössä olevaa vähennystä laajempi verokannustin, joka on pysyvä, selkeä ja hallinnollisesti kevyt.

– Kun talous on isojen muutosten kourissa, on kehittämistoimia tekevien pk-yritysten määrää lisättävä ja panostuksia kasvatettava. Tähän parhaiten vaikuttavat avustus- ja verovivut on käännettävä, toteaa digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä Suomen Yrittäjistä.

Muita kiinnostavia aiheita

Toimitus
Toimitus