Kuva: Getty Images
20.12.2021 klo 10:00
Uutinen

Verotuksessa tapahtuu muutoksia – Katso yrittäjiä koskeva lista!

Vuosi vaihtuu ja verotuksessa tapahtuu perinteisesti pieniä muutoksia. Listasimme yrittäjien näkökulmasta tärkeimpiä.

Kotitalousvähennystä korotetaan öljylämmityksestä luopumisen osalta vuosille 2022–2027. Vähennyksen enimmäismäärä nousee 2 250 eurosta 3 500 euroon ja työkorvausten korvaus 40 prosentista 60 prosenttiin. Palkoista korvaus nousee 15 prosentista 30 prosenttiin. Lisäksi kotitaloustyön sekä hoiva- ja hoitotyön enimmäismäärää ja korvausprosenttia korotetaan vuosille 2022–2023 samoin kuin edellä.

Lue lisää: Yrittäjägallup: Joka kymmenes yritys hyötynyt kotitalousvähennyksestä – Yrittajat.fi

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys kolminkertaistuu

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys kolminkertaistuu: vähennystä korotetaan 50 prosentista 150 prosenttiin vuosille 2022–2027. Vähennysoikeus koskee oman elinkeinotoiminnan tai maatalouden tutkimus- ja kehitystoimintaa, ja lisävähennys myönnetään yhdessä tutkimusorganisaation kanssa tehdystä t&k-toiminnasta. 

Vähäpäästöisten autojen verotus laskee

Vähäpäästöisten työsuhdeautojen, kuten hybridi- tai kaasuautojen, verotusarvoa alennetaan 85 eurolla kuukaudessa vuosina 2022–2025. 

Täyssähköautot vapautetaan autoverosta ja vastaavasti niiden ajoneuvoveron perusveroa korotetaan. Ajoneuvoveron korotus ei koske aiemmin käyttöönotettuja täyssähköautoja. Autoveron vapautus koskee 1.10.2021 jälkeen verotettavia autoja ja Verohallinto palauttaa veron automaattisesti ajalta 1.10.–31.12.2021.

Veronumero laivanrakentamiseen ja telakoille

Veronumeron käyttöala laajenee rakennusalalta laivanrakentamiseen ja telakalla työskentelevällä tulee olla rekisteriin merkitty veronumero 1.7.2022 alkaen. Laivanrakennusalan veronumerorekisteriin voi hakea 1.4.2022 alkaen.

Energiaverotuksen muutoksia

Kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavat konesalit, lämpöpumput ja sähkökattilat siirretään alempaan sähköveroluokkaan II. Muutos koskee myös kaukolämpöverkon ulkopuolisia konesaleja, jotka täyttävät energiatehokkuus- ja energian hyödyntämiskriteerit, samoin kuin teollisen kokoluokan kiinteistökohtaisia lämpöpumppuja sekä geotermisten lämpölaitosten kiertovesipumppuja. Se tulee voimaan vuoden 2022 aikana edellyttäen, että hyväksyntä EU:lta saadaan. Kierrätysteollisuus siirretään teollisuuden sähköveroluokkaan II.

Turpeen verottoman käytön rajaa korotetaan 10 000 megawattituntiin. 

Ammattimaiset kalankasvattajat ja muut vesiviljelijät voivat hakea energiaveron palautusta vesiviljelyyn käytetystä sähköstä ja polttoöljystä verovuodesta 2022 alkaen.

Parafiinisen dieselin verotuen ja energiaintensiivisten yritysten veronpalautuksen leikkaamista jatketaan.  

Liikenteessä käytetylle biokaasulle säädetään vero.

Oluen ja tupakan verotusta kiristetään

Alkoholiverotuksessa oluen alennetun verotason raja nousee 2,8 tilavuusprosentista 3,5 tilavuusprosenttiin etyylialkoholia ja miedon oluen verotaso nostetaan nykyisestä 24,75 sentistä 28,35 senttiin senttilitralta etyylialkoholia. Muutoksella ei ole vaikutusta alkoholiveron tuottoon. Lisäksi jatkossa riippumattomat alkoholin pienvalmistajat saavat itse antaa pientuotantotodistuksen vuosituotannon määrästä ja pientuotantoalennuksen edellytysten täyttymisestä.

Tupakkaveroa kiristetään.

Korkovähennykset muuttuvat

Korkovähennysrajoitussääntelyä uudistetaan aggressiivisen verosuunnittelun välttämiseksi poistamalla niin sanottu tasevapautus. 

Asuntolainan korkovähennys on pienentynyt asteittain vuodesta 2012 lähtien ja vuonna 2022 asuntolainan korkovähennys laskee 10 prosentista 5 prosenttiin. Vuonna 2023 vähennysoikeus loppuu kokonaan.

Arvonlisäveron palautuksen käsittely muuttuu

Negatiivisen arvonlisäveron palautuksen käsittely muuttuu 1.1.2022 tai sen jälkeen alkavilta verokausilta. Muutos vaikuttaa tilanteisiin, joissa negatiivinen alv pienenee eli maksettavaksi tulevan arvonlisäveron määrä kasvaa aiemmin ilmoitetusta. Jos alun perin virheellisesti ilmoitettu ja siten aiheeton palautus on käytetty työnantajasuoritusten tai jonkin muun veron maksamiseen, aiheeton palautus peritään takaisin.

Viimeistään 31.12.2021 päättyvien verokausien negatiivisen arvonlisäveron palautus käsitellään jatkossakin nykyisellä tavalla: muun veron maksuun käytetty negatiivinen arvonlisävero peruutetaan ja muu vero täytyy maksaa uudelleen.

Toiminimiyrittäjille ei postiteta vuoden 2021 elinkeinotoiminnan veroilmoituslomakkeita (lomake 5). Verohallinnon OmaVero-palvelussa on valmiina pohjatietoja elinkeinotoiminnan ilmoitusta varten. Paperisten lomakkeiden lähettämisestä yhteisöille (mm. osakeyhtiöt) ja avoimille yhtiöille ja kommandiittiyhtiöille on luovuttu jo aiemmin.

Muita kiinnostavia aiheita

Toimitus
Toimitus