5.1.2017 klo 17:02
Uutinen

Viikko aikaa pelastaa yhdistyksen toiminta

Patentti- ja Rekisterihallitus (PRH) siivoaa yhdistysrekisteriä ja poistaa sieltä haamuyhdistyksiä. Aikaa ilmoittaa oman poistolistalla olevan yhdistyksen toiminnasta on tasan viikko.

Yhteensä poistettavien yhdistysten listalla on noin 40 000 yhdistystä, jotka eivät ole tehneet ilmoitusta yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen. Toistaiseksi 3 000 yhdistystä on ilmoittanut toimintansa jatkumisesta.

Jos yhdistyksen toiminnan haluaa jatkuvan, siitä on tehtävä PRH:lle ilmoitus 12. tammikuuta mennessä. Poistettavien yhdistysten listalla oleva yhdistys voi välttyä hävittämiseltä kahdella keinolla.

Se voi tehdä PRH:lle muutosilmoituksen, jossa se ilmoittaa sähköisesti tai paperilomakkeella ajantasaiset osoite- ja nimenkirjoittajatiedot rekisteröitäväksi yhdistysrekisteriin. Ilmoituksen tulee olla hallituksen puheenjohtajan tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoittama.

Jos yhdistyksen osoite- ja nimenkirjoittajatiedot ovat jo yhdistysrekisterissä ajan tasalla, kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen toiminnan jatkumisesta voi tehdä vapaamuotoisena. Ilmoituksen voi allekirjoittaa yhdistysrekisteriin merkitty hallituksen puheenjohtaja tai nimenkirjoittaja tai heidän valtuuttama henkilö.

Vapaamuotoisen ilmoituksen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@prh.fi tai paperipostissa osoitteella Patentti- ja rekisterihallitus, Valvonta- ja lakiyksikkö, PL 1140, 00101 Helsinki.

PRH alkaa poistaa yrityksiä rekisteristä heti tammikuun aikana. Poistomenettely perustuu heinäkuussa voimaan tulleeseen yhdistyslakiin. Sen on tarkoitus lisätä yhdistysrekisterin ajantasaisuutta ja poistaa haamuyhdistykset.

toimitus@yrittajat.fi