Virrat on Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunta 2024. Lempäälä huomioitiin kunniamaininnalla.
13.3.2024 klo 15:29
Uutinen

Virrat yrittäjyys- ja elinvoimakuntakilpailun voittoon – kunniamaininta Lempäälään!

Pirkanmaan Yrittäjät ja Pirkanmaan liitto palkitsivat Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunta -kilpailun menestyjät Kangasalla, Pirkanmaan elinvoimaseminaarissa 13.3.2023. Virtain kaupunki palkittiin vuoden yrittäjyys- ja elinvoimakuntana. Lempäälän kunta huomioitiin kunniamaininnalla.

Pirkanmaan Yrittäjien vaikuttajavaliokunnan puheenjohtaja, yrittäjä Martti Ahola kertoo, että vuosittain järjestettävässä kilpailussa arvioidaan kunnan yrittäjyysmyönteisyyttä ja elinvoimatekijöitä.

Nyt kahdeksatta kertaa järjestettyyn kilpailuun osallistutaan kunnan viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja paikallisten yrittäjäyhdistysten yhteisen arvioinnin perusteella. Arvioitavana ovat yrittäjien kannalta tärkeät kunnan rakenteet ja tukipalvelut, sääntelyn sujuvuus, kunnan ja yrittäjien välinen yhteistyö sekä paikallinen yrittäjyysasenne. Osallistuminen kilpailuun antaa näkökulmia ja eväitä elinvoimaisuuden kehittämiseen. Vuoden 2024 yleisen elinvoiman painopisteenä käsiteltiin yrittäjyyskasvatusta

Kilpailuun suhtaudutaan Pirkanmaan 23 kunnassa innostuneesti. Vastaukset saatiin tänä vuonna 21 kunnasta.

– Kuntien edustajat kertovat, että kilpailuun liittyvä keskustelu omassa kunnassa kokoaa kätevästi yhteen onnistumisia ja kehittämisen kohteita. Yhteinen ymmärrys ja yritysten toimintaedellytysten kehittäminen arvotetaan korkealle, Pirkanmaan Yrittäjien elinkeinoasioiden asiantuntija Elina Purho kertoo.

Yritysten kanssa verkostoja rakentavat ja yrittäjäyhteistyötä arvostavat kunnat ovat tämän kilpailun menestyjiä. Viime vuonna yrittäjyyttä ja elinvoimaa kehittävästä toiminnastaan palkittiin Kangasalan kaupunki. Sitä ennen voittoa on juhlittu Nokialla, Parkanossa, Pirkkalassa, Sastamalassa, Ylöjärvellä ja Lempäälässä.

Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintamalli – asenne elämään

Yrittäjämäinen asenne ja uutta luova yrittäjyys ovat tavoitteita kaikilla osaamisjärjestelmämme tasoilla.

– Yrittäjyys ei ole erillinen oppiaine, eikä yrittäjyyskasvatuksessa ole kyse vain liiketoimintataitojen opettamisesta. Yrittäjyyttä voidaan pitää tapana ajatella ja toimia. Se on avointa, rohkeaa ja sinnikästä suhtautumista elämän haasteisiin ja mahdollisuuksiin, Martti Ahola muistuttaa.

Kaikilla opetuksen tasoilla on hyvä luoda perusta yrittäjämäisille valmiuksille, elinikäiselle oppimiselle ja ammattitaidon jatkuvalle vahvistumiselle. Koulutuksen työelämälähtöisyys ja työelämäyhteydet ovat entistä tärkeämpiä. Kaikista ei tarvitse tulla yrittäjiä, mutta yrittäjämäistä työotetta tarvitsee jokainen.

Yrittäjyyskasvatuksella tuetaan nuorten kasvua ja vaikutetaan ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen sekä alueen elinvoimaisuuden vahvistamiseen. Päättäjillä, elinkeinotoimijoilla, oppilaitoksilla, yrittäjäjärjestöllä ja jokaisella yrittäjällä on tässä työssä tärkeä rooli.

Voitto tänä vuonna Virroille

Kaikissa kärkikahinoihin yltäneissä kunnissa on annettu kunnan ja Yrittäjien yhteinen elinvoimalupaus. Yrittäjyys on kunnissa perustoiminnassa mukana. Vuoropuhelu kunnan ja yrittäjien välillä toimii. Yrittäjyyskasvatusta tehdään menestyneimmissä kunnissa perusopetuksessa ja toisen asteen opinahjoissa sekä korkeakoulujen kanssa.

Voittajakunnassa Virroilla panostetaan erityisen vahvasti osaavan työvoiman houkutteluun alueelle, joka ei ole kasvukeskusten välittömässä läheisyydessä. Kaupungilla on kaupunkistrategiaa täsmentävä ja aktivoiva elinvoimaohjelma vuosille 2023–2025. Se rakennettiin yhteistyössä yrittäjien ja kylien edustajien kanssa.

Yrittäjilleen osaavaa työvoimaa ja yrityksiä houkutellakseen Virrat tarjoaa elinvoimapaketin, johon kuuluu esimerkiksi vauvaraha, maksuton varhaiskasvatus, uusien työntekijöiden vuokrahuojennus, ilmainen asuminen opiskelijoille ja korkeakouluopiskelijoiden tuki. 

Virtain kaupungilla on selkeä toimintamalli yrittäjyyskasvatukseen, joka läpi leikkaa kaikki koulutusasteet.  Kaupungin kahdeksasluokkalaiset vierailevat vuosittain paikkakunnan yrityksissä ja heidän vanhempansa saavat kutsun niin ikään yrityksessä järjestettävään vanhempainiltaan.

Virtain kaupungilla on voittajakuntana mahdollisuus käyttää vuoden ajan Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunta -nimikettä.

Lempäälän kisalipussa painottui konkretia

Kunniamaininnan saaneessa Lempäälän kunnassa kehitetään aktiivisesti yrittäjyyttä edistävää toimintaympäristöä sekä tehdään systemaattista, alueellista edunvalvontatyötä. Lempäälä tarjoaa pienyrittäjilleen kiertävän messupaikan Alihankinta-messuilla ja järjestää yhteistyössä Lempäälän Yrittäjien, Lempäälän Kehitys Oy:n ja Tredun kanssa seudullisen, maksuttoman Lempäälä Business Forum -tapahtuman sekä tarjoaa hankintamessuillaan yrittäjilleen ja yhteistyökumppaneilleen mahdollisuuden tulla esittelemään tarjontaa kuntahankintoja tekeville, löytämään yhteistyökumppaneita ja verkostoitumaan.

Lempäälän kunta sai Tampereen kaupunkiseudun kunnista kolmanneksi korkeimman EVP-indeksin joulukuussa 2023 tehdyssä arvioinnissa. Indeksi vertailee alueiden suhteellista kehitystä kuntatyypeittäin, koon tai maantieteellisen sijainnin mukaan.

Satu Hildén