22.9.2020 klo 15:18
Uutinen

Voimaa vaikuttamiseen – yhdessä yrittäjän äänellä

K-käyrä kertoo siitä, että osa yrityksistä on päässyt jo elpymisvaiheeseen – jopa kasvuunkin. Mutta osa yrityksistämme kohtaa rajoitukset ja asiakaskadon jälleen uudelleen. Pk-barometri kertoo myös siitä, että suhdannenäkymä on erittäin heikko ja voidaan puhua jopa romahduksesta. Investointisuunnitelmat on laitettu jäihin ja luottamus tulevaan; kotimaan ja maailmantalouden kehitysnäkymään on heikko.

Mitä tämä tarkoittaa Suomen Yrittäjien kannalta? Vaikuttamista, vahvistamista ja verkostoimista.

Yrittäjät tarvitsevat Suomen Yrittäjien ja sen kolmiportaisen toimijakentän vahvaa vaikuttamistyötä. Kyse on toimintaympäristön kilpailukyvystä, olosuhteista ja ilmapiiristä. Eritoten tänä aikana tarvitsemme edunvalvontaosaamista kaikilla tasoilla. Olemme osiemme summa.

Vaikuttavuuden perusedellytys on toimijoiden osaamisen vahvistaminen. Vaikuttamisen sykli ja aikaikkunat, kokemus osallisuudesta vaikutettaviin asioihin, rohkeus, sitkeys ja hyvä kaksisuuntainen tiedonkulku eri toimijaportaiden välillä ovat kehityksen ydintä.

Verkosto on voima. Se liittää yhteen eri toimialojen ja eri alueiden yrittäjiä. Verkosto tekee Suomen Yrittäjistä sekä muutoskestävän että innovatiivisen yrittäjäyhteisön.

Yrittäjäjärjestön tulee nähdä yhä koronakriisin yli

Huhtikuun 2021 kuntavaalit ovat elinvoimavaalit. Tulevalla kuntavaalikaudella ratkaistaan kuntien tulevaisuutta. Tulevat yrittäjävaltuutetut ovat elinvoimapolitiikan tekijöitä ja vartijoita.

Näin siksi, että kunnat ovat voimakkaassa murroksessa. Soten siirtyminen pois kunnan järjestämisvastuulta luo tilaa ja tarvetta elinvoimapolitiikalle.

Elinvoimapolitiikan tekemisessä on huomioitava se, että yrittäjyys muuttuu ja nämä muutokset tapahtuvat samanaikaisesti kuntien tehtävien ja kuntien toimintaympäristön muutosten kanssa. Ikääntyminen ja hoivatarve – nuorten yrittäjyysinnon kasvu. Väestön väheneminen useilla alueilla – digitalisaatio ja paikkariippumaton yrittäjyys. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistehtävä – yrittäjien ikääntyminen. Seutukuntayhteistyön vahvistuminen – kasvuyrittäjyys ja kansainvälistyminen. Yrittäjien ja kuntien muutosilmiöitä on analysoitava yhtäaikaisesti, luovasti ja ristiin.

Olen ehdolla Suomen Yrittäjien puheenjohtajaksi. Haluan olla eturintamassa tekemässä vahvaa, vaikuttavaa ja verkostomaista edunvalvontajärjestöä. Haluan olla viemässä yrittäjyyttä kuntiin ja kuntapäättäjien työlistalle.

Yhdessä yrittäjän äänellä.

Nina Rasola