27.11.2020 klo 12:19
Uutinen

Voimaa yhteistyöstä

Korona-ajan hengessä tapaan kaksi Espoon Yrittäjien hallituksen jäsentä, Katri Sipilän ja Aija Bärlundin, virtuaalisesti verkossa. He ovat hiljattain perustaneet yhdessä kahden muun yrittäjän kanssa Deve Partners -nimisen verkoston, joka haluaa ”auttaa johtajia, jotka eivät halua tyytyä tavanomaiseen, vaan haluavat tehdä ja saavuttaa jotain uutta”.

Mistä idea sai alkunsa ja miten yhdessä yrittäminen tuo lisää tehoa ja monipuolistaa osaamista ja palvelutarjontaa?

Katri Sipilä

Katri on Espoon Yrittäjien tuore hallituksen jäsen. Koulutukseltaan Katri on juristi, ja oman yrityksen hän perusti vuonna 2019 toimittuaan sitä ennen pitkään johtotehtävissä musiikkialalla, viimeksi Teostossa. Hänellä on vahvaa osaamista business coachingista, liikkeenjohdon konsultoinnista, hallitustyöskentelystä ja yritysten neuvonantajana toimimisesta. Katri toimii myös kouluttajana hallituksen jäsenille ja neuvonantajille suunnatuissa HHJ- ja HAB-valmennuksissa ja kuuluu kahteen hallitusammattilaisverkostoon: Hallituspartnerit Helsinki ja Boardprofessionals BPF Finland.

Aija Bärlund

Aija on kauppatieteilijä. Hänellä on monipuolinen työkokemus yritysten kehitys- ja kansainvälistämistehtävistä. Oman yrityksen Aija perusti vuonna 2015. Vaikka Aijalla on kaupallinen koulutus ja pitkä työkokemus, hän sanoo, että hän sai arvokasta apua YritysEspoolta yrityksen perustamisvaiheessa. Yrittäjäpolkunsa alussa Aija toimi Espoon Yrittäjien kansainvälistymisen asiantuntijana. Nykyään hän on Espoon Yrittäjien hallituksessa, Suomen Yrittäjien kansainvälisyysvaliokunnassa ja auttaa työkseen suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään Business Finlandin ja ELY-keskuksen sertifioimana konsulttina. Aija on myös Boardman Oy:n partnerina kehittämässä suomalaista omistajuutta, hallitustyöskentelyä ja johtamista. Yksi alue, joka on erityisesti lähellä Aijan sydäntä, on kestävä kehitys ja sen mukanaan tuomat bisnesmahdollisuudet.

Yhteistyö

Aija ja Katri osallistuivat yhdessä viime vuonna European Women on Boards EWOBin ja EU-komission järjestämään johtamisvalmennukseen, johon osallistui 40 naista 14 maasta. Vähitellen kypsyi ajatus siitä, että yhteistyön avulla olisi mahdollista monipuolistaa omaa palvelutarjontaa ja auttaa asiakkaita entistä paremmin.

Näin syntyi Deve Partners. Koska Aijalla ja Katrilla on mittava kokemus liikkeenjohdon konsultoinnista ja liiketoimintajohtamisesta sekä laajat verkostot, he tiesivät, minkälaisella osaamisella he halusivat täydentää verkostonsa palveluita. He pyysivät mukaan kaksi tuttua yrittäjää: Lilli Sundvikin ja Jaana Palomäen. Lilli on businesspsykologi, Jaanalla on vahvaa osaamista talousasioista ja molemmilla on kova yrityskauppaosaaminen.

Kaikkia Deve Paternereita yhdistää halu auttaa ja kehittää yritysjohtoa erilaisissa haasteissa: kasvu, kansainvälistyminen, markkinat, yrityskaupat ja oman organisaation kehittäminen. Deve Partners on yhteinen brändi, mutta kaikilla neljällä on edelleen oma yritys, ja kaikki toimivat omissa toimipisteissään, korona-ajan hengessä. Aija toteaakin, että yrittäjyys on pikemminkin elämäntapa kuin uravalinta. Ja verkostoissa on voimaa!

Deve Partnersin palvelut

Mitä Deve Partners sitten konkreettisesti tekee? Yhtenä esimerkkinä Aija ja Katri mainitsevat yrityksen kasvun. He voivat auttaa yrityksiä määrittelemään oman kasvustrategiansa, luomaan sen toteutussuunnitelman, miettimään, minkälaista osaamista strategia edellyttää ja miten tällaista osaamista saadaan yritykseen esimerkiksi houkuttelevan palkitsemisjärjestelmän avulla.

Nyt korona-aikana monen yrityksen on ollut pakko miettiä liiketoimintaansa kokonaan uudelleen. Esimerkkinä tästä Aija mainitsee tapahtuma-alan. Deve Partners on auttanut yrityksiä luomaan muutostilanteessa uuden strategian ottaen huomioon niin yrityksen kuin sen omistajien tarpeet.

Yksi suuri haaste yrityksille on yrityskauppatilanne. Ei riitä, että yritysten toiminnot yhdistetään vaan yrityskauppa edellyttää paljon henkilöstöltä. Deve Partners auttaa poistamaan päällekkäisyydet ja varmistamaan, että yrityksessä on oikeat ihmiset mukana parhailla paikoilla. Tällaisissa prosesseissa työelämäpsykologin palvelut ovat kultaakin kalliimmat.

Sekä Aija että Katri ovat toimineet kansainvälisissä organisaatioissa eri maissa ja kulttuureissa. Tämän ansiosta he pystyvät auttamaan sekä suomalaisia yrityksiä niiden kansainvälistymispyrkimyksissä että ulkomaalaisia yrityksiä niiden tullessa Suomen markkinoille. Joka maassa on oma byrokratiansa ja omat tapansa. Asiantuntijan käyttäminen apuna tekee prosessista nopeamman ja helpomman.

Menestystä ja mielenrauhaa

Yksin yrittäminen on monesti aika, no yksinäistä puuhaa. Apua ja tukea toki saa esimerkiksi Espoon Yrittäjiltä, jonka 2 500 jäsenestä löytyy varmasti hyviä kontakteja. Myös uusyrityskeskus YritysEspoo auttaa yrityksiä niiden perustamisvaiheessa, mutta myös myöhemmin, yrityksen jo toimiessa, YritysEspoo ja sen verkostot tarjoavat mentorointia ja apua erilaisiin haasteisiin – tai vain ihmisen, jonka kanssa voi pallotella suunnitelmiaan.

Myös Deve Partners haluaa omalla asiantuntemuksellaan auttaa yrityksiä menestymään. Sen toimintaidea kiteytyy mielestäni hyvin kahteen sanaan: menestystä ja mielenrauhaa.

Teksti: Marianne Sundblad

Kuvassa vasemmalta Aija Bärlund ja Katri Sipilä

Kuva: Mikko Mäntyniemi