Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

25.9.2017 klo 09:27
Uutinen

Vuoden Farmaseutti ja Vuoden Proviisori painottavat lääkitysturvallisuutta

Suomen Farmasialiitto on valinnut Vuoden Farmaseutiksi jyväskyläläisen Maria Mäkelän ja Vuoden Proviisoriksi hyvinkääläisen Carita Linden-Lahden.

– Farmasialiitto valitsee vuorovuosin Vuoden Farmaseutiksi ja Vuoden Proviisoriksi omalla osaamisellaan suomalaista farmasiaa tunnetuksi tehneen tai muutoin ammatillisesti ansioituneen farmaseutin ja proviisorin. Tänä vuonna kunniamaininta päätettiin antaa sekä proviisorille että farmaseutille Farmasialiiton 100-vuotisen taipaleen kunniaksi. Valintakriteereissä korostui lääkitysturvallisuus, joka on tärkeä osa turvallista terveydenhuoltoa, kertoo Farmasialiiton puheenjohtaja Kirsi Kvarnström.

Vuoden Farmaseutti Maria Mäkelä on päätoiminen yrittäjä. Hänen yrityksensä Lääkehoidon Turva järkeistää monilääkittyjen iäkkäiden henkilöiden lääkehoitoa ja parantaa ihmisen kokonaisvaltaista kohtaamista terveydenhuollossa. Mäkelällä on lääkehoidon kokonaisarvioinnin erikoispätevyys.

Lääkehoidon Turva valittiin Kukoistava kotihoito -hankkeeseen, joka pyrkii tukemaan ikäihmisten kotona asumista. Hankkeen lisäksi Mäkelä on ennättänyt olla rakentamassa monialaista Elontie Palveluverkostoa, johon kuuluu eri alojen ammattilaisia. Hän edistää lääkitysturvallisuutta tarjoamalla lääkehoitosuunnitelmia ja lääkitysturvallisuuden auditointeja hoiva-alan yrityksille.

– Lääkitysturvallisuuden edistäminen on Mäkelälle tärkeää, ja omalla toiminnallaan hän on edesauttanut farmasian palveluiden vahvistumista terveydenhuollossa potilaan ja asiakkaan parhaaksi täyttäen Farmasialiiton Vuoden Farmaseutin kunniamaininnan kriteerit hyvin, Kvarnström perustelee.

Vuoden Farmaseuttia kuvataan kunnianhimoiseksi ja päättäväiseksi ihmiseksi, joka haluaa kokeilla uutta.

– Olen hieman yllättynyt tunnustuksesta, mutta tuntuu mukavalta, että tekemäni työ on huomattu ja sitä arvostetaan, Maria Mäkelä kommentoi.

Hän pyrkii jatkossakin edistämään alan osallisuutta terveydenhuollossa.

– Teen parhaani, jotta farmasistien lääkehoidon asiantuntemusta hyödynnettäisiin sote-uudistuksen jälkeen nykyistä enemmän.

Vuoden Proviisori Carita Linden-Lahti toimii Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän sairaala-apteekin proviisorina. Tätä ennen hän työskenteli Lahden kaupungin sairaala-apteekissa. Linden-Lahti oli myös perustamassa lääkitysturvallisuuskoulutusta tarjoavaa Safe Medicare Consulting Oy:tä ja toimii sen sivutoimisena toimitusjohtajana.

Linden-Lahti on ollut keskeinen hahmo luomassa uudenlaista toimenkuvaa farmasisteille ja lääkehuollolle osana sote-järjestelmää. Hän on toiminut vuonna 2010 käynnistyneen valtakunnallisen sairaala- ja terveyskeskusfarmasian erikoistumiskoulutuksen koulutussuunnittelijana. Linden-Lahti on ollut käynnistämässä myös Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen lääkehoitojaosta ja toimii Farmasialiiton edustajana Euroopan sairaalafarmasian kattojärjestössä, jonka tavoitteena on implementoida koko Eurooppaan yhteiset sairaalafarmasian laatukriteerit.

Vuoden Proviisoria luonnehditaan tekijäksi, joka uskoo asiaansa, saa muutkin mukaan toimintaan, mutta ei koskaan tee numeroa itsestään.

Carita Linden-Lahdelle valinta tuli täytenä yllätyksenä, mutta hän arvostaa sitä kovasti.

– Vaikka palkinto tulee nyt minulle, koen että se on palkinto ja tunnustus koko lääkitysturvallisuustyölle, jota tehdään jo ympäri Suomen. Erityisen tärkeäksi palkinnon tekee se, että se tulee Farmasialiitolta, koska silloin tiedän tekeväni asioita, joista nähdään olevan hyötyä niin yhteiskunnallisesti kuin farmasian ammatillisuuden kehittymisessä.

Lisätietoa

Puheenjohtaja Kirsi Kvarnström

050 368 9187

kirsi.kvarnstrom@farmasialiitto.fi

Vuoden Farmaseutti Maria Mäkelä

044 9820 888

maria.makela@laakehoidonturva.fi

Vuoden Proviisori Carita Linden-Lahti

040 700 2782

carita.linden@helsinki.fi

Suomen Farmasialiitto on akavalainen farmaseuttien, proviisorien ja alan opiskelijoiden ammattijärjestö, jolla on noin 8 000 jäsentä. Lisätietoa: www.farmasialiitto.fi