2.3.2020 klo 10:07
Uutinen

Vuoden YES Kummi 2020 on kaarinalainen yrittäjä Reetta Viinanen

Suomen merkittävin yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkosto, YES-verkosto palkitsee vuosittain yrittäjän tai työelämän asiantuntijan, joka on toiminut vapaaehtoisena YES Kummina kouluyhteistyössä. Tänä vuonna vuoden YES Kummi -tunnustuksen sai kaarinalainen yrittäjä Reetta Viinanen.

Valtakunnallinen Vuoden YES Kummi -tunnustus myönnetään henkilölle, joka omaa myönteisen ja aktiivisen asenteen yrittäjyyskasvatukseen, edistää koulu-yritysyhteistyötä ja opetushenkilöstön yrittäjyys- ja työelämätietoutta sekä lisää kokemuksellaan ja esimerkillään nuorten yrittäjyys- ja työelämätuntemusta.

Tänä vuonna Vuoden YES Kummina palkittiin yrittäjä, viestintä- ja voimavaravalmentaja Reetta Viinanen. Viinanen perusti oman Rohkeushyppy -yrityksensä vuonna 2017, ja seuraavana vuonna hän aloitti myös YES Kummina toimimisen.

– Reetta Viinanen on aina lähtenyt innokkaasti ja ennakkoluulottomasti mukaan, kun häntä on pyydetty kouluyhteistyöhön. Hän osaa puhua työelämästä ja tulevaisuudesta rohkaisevasti ja kannustavasti, ja näyttää upeaa esimerkkiä nuorille omalla yrittäjätarinallaan. Reetta on osallistunut myös opettajankoulutuksiimme ja näin edistänyt myös opettajien yrittäjyys- ja työelämäosaamista. Reetta on aina kiinnostunut uusista toimintamalleista ja koulujen ja työelämän välisen yhteistyön kehittämisestä, kiittää YES Varsinais-Suomen aluepäällikkö Johanna Vainio.

Tuore Vuoden YES Kummi uskoo, että yrittäjämäinen työnteko ja yrittäjämäiset ominaisuudet ovat ihan jokaiselle tärkeitä taitoja, vaikka ei päätyisikään itse yrittäjäksi.

– Minulle on todella merkityksellistä, että voin jollain tavalla auttaa ja tsempata nuoria. Itse puhun nuorille rohkeudesta, sillä monesti meitä ihmisiä jarruttaa ajatukset, kuten ”en pysty, en osaa, en uskalla kokeilla”. Korostan myös, että elämä ei useinkaan mene niin, että nuorena päättää mitä tahtoo isona tehdä ja sitten se tapahtuu. Asiat muuttuvat matkan varrella, ja tärkeintä on, että pääsee tutkimaan ja kokeilemaan eri vaihtoehtoja sekä luottaa rohkeasti itseensä ja elämään, Reetta Viinanen kertoo.

Vuoden YES Kummi palkittiin maanantaina 2. maaliskuuta Turussa. Valtakunnallisen YES-verkoston toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen tahtoo kiittää kaikkia YES Kummeja heidän antamastaan tärkeästä panoksesta

– Työelämän muutos ja kehitys kohti jatkuvaa oppimista tarkoittaa sitä, osaamisen vahvistamiseen tarvitaan ja kaikkien panosta. Oppimista tapahtuu paljon perinteisen koulutuksen ulkopuolella, mikä vaatii myös oppilaitoksilta lisääntyvää yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Reetta Viinanen ja muut YES Kummit tekevät arvokasta työtä lasten, nuorten ja opetushenkilöstön työelämä- ja yrittäjyystuntemuksen lisäämisessä, Lehtonen sanoo.

Kuvassa vasemmalta YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen, Reetta Viinanen ja YES Varsinais-Suomen aluepäällikkö Johanna Vainio.

Katso video: Reetta Viinanen YES Kummit -videosarjassa >>

YES-kummiportaali >>

YES Kummit

YES Kummit ovat yrittäjiä ja työelämän edustajia, jotka toimivat vapaaehtoisina koulujen työelämäyhteistyössä. YES Kummit tuovat kouluille tietoa yrittäjyydestä ja työelämästä sekä toimivat esikuvina lapsille ja nuorille työn tekijöinä ja oman alansa ammattilaisina. YES Kummien ansiosta nuoret tutustuvat lähiympäristönsä yrityksiin ja työn tekijöihin ja saavat roolimalleja työelämään. Kummit ovat yksi keino muuttaa koulua työelämälähtöisemmäksi ja verkottaa opetusta yhteiskuntaan. Vuonna 2020 YES-kummiportaaliin on rekisteröitynyt jo yli 400 yrittäjää ja työelämän vapaaehtoista. YES-kummiportaalia ylläpitää YES-verkosto.

YES – Intohimona yrittäjyyskasvatus!

YES on Suomen merkittävin yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkosto, jonka tavoitteena on opetushenkilöstöä tukemalla vahvistaa lasten ja nuorten elämässä tarvittavien valmiuksien ja taitojen oppimista ja luoda yrittäjämäistä toimintakulttuuria. YES-palveluja ovat opettajien valmennukset, yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen, koulu-yritysyhteistyö sekä Nuori Yrittäjyys ry:n aluepalvelut. YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen. YES toimii ympäri Suomen alueellisten YESien kautta, joita koordinoi Valtakunnallinen YES ry. Valtakunnallisen YES ry:n jäseniä ovat Suomen Yrittäjät, Talous ja nuoret TAT, Nuori Yrittäjyys ry, Elinkeinoelämän Keskusliitto, OAJ, MTK sekä Suomen 4H-liitto.