Työntekijän saaman lahjan verovapaus koskee lähtökohtaisesti vain tavaralahjoja.
3.12.2021 klo 10:04
Uutinen

Vuosi lähenee loppuaan – tällaisen lahjan yritys voi antaa verottomasti

Vuoden lähestyessä loppuaan yritykset haluavat muistaa työntekijöitään ja yhteistyökumppaneitaan. Miten verottaja suhtautuu tällaisiin lahjoihin?

Monella yrityksellä on tapana muistaa työntekijöitään jouluna. Mutta millainen lahja on työntekijälle verovapaa?

Verottajan mukaan koko henkilökunnalle annettava tavanomainen ja kohtuullinen lahja on saajalleen verovapaa, jos lahjan arvonlisäverollinen hinta ei ylitä sataa euroa. Yritys saa puolestaan vähentää henkilökuntalahjan kulut tuloverotuksessaan.

Yhtiössä työskentelevä yrittäjäosakas voi saada verovapaan joululahjan samoin edellytyksin kuin yhtiön muutkin työntekijät, vaikka yhtiössä ei hänen lisäkseen työskentelisi muita työntekijöitä. Henkilökunnan lukumäärällä saattaa kuitenkin olla merkitystä arvioitaessa henkilökuntaedun tavanomaisuutta ja kohtuullisuutta. Toiminimiyrittäjä ei ole verotuksessa itsensä työnantaja eikä siten voi järjestää itselleen verovapaita henkilökuntaetuja.

Työntekijän saaman lahjan verovapaus koskee kuitenkin lähtökohtaisesti vain tavaralahjoja. Jos työntekijälle annetaan yksilöimätön lahjakortti tai rahaa, nämä molemmat ovat aina veronalaista palkkaa. Lahja voi olla työnantajan valitsema esine, pääsylippu, palvelu tai yksilöity lahjakortti, joka oikeuttaa tietyn esineen tai palvelun ostoon.

– Työntekijä voi myös valita lahjansa työnantajan etukäteen valitsemista muutamista vaihtoehdoista verovapauden vaarantumatta, veroasiantuntija Laura Kurki Suomen Yrittäjistä sanoo.

Verohallinnon ohjeessa mainitaan esimerkkinä verovapaasta lahjasta ostokortit, joilla työntekijät voivat valita itselleen haluamansa kirjan kymmenestä työnantajan etukäteen valitsemasta vaihtoehdosta.

Jos työntekijä on taas joululahjan lisäksi saanut vuoden aikana työnantajalta muitakin lahjoja, niin lahjojen yhteenlaskettu arvonlisäverollinen hinta ei saa ylittää sataa euroa.  Vähäisten lahjojen vuotuisen yhteisarvon ylittäessä sata euroa saajaa kohti ylittäväosuus luetaan palkaksi.

Mainos- vai edustuslahja?

Yhteistyökumppaneille annettavissa lahjoissa jaottelu kulkee mainos- ja edustuslahjojen välillä.

Mainoslahjalle tunnusomaista on se, että se annetaan samanlaisena usealle eri taholle. Mainoslahjan arvonlisäverollinen hinta saa olla korkeintaan 50 euroa, ja yritys voi myös vähentää mainoslahjan verotuksessaan.

Edustuslahja on puolestaan erikseen valittu ja henkilökohtaisempi kuin usein yrityksen logon tai nimen sisältävä mainoslahja. Esimerkiksi konjakki- ja viinipullojen sekä muiden alkoholilahjojen on katsottu verotuskäytännössä liittyvän lähtökohtaisesti edustamiseen. Edustuslahjan hinnasta yritys saa vähentää verotuksessaan puolet, arvonlisäveron vähennysoikeutta ei kuitenkaan ole.

Toimitus
Toimitus