27.4.2021 klo 13:43
Uutinen

XAMK:n Waypoint – nuorten pelillistetty polku työelämään -hankeen verkkokysely

Toteutamme Kymenlaakson alueella kyselyn, jonka tavoitteena on selvittää nuorten työelämävalmiuksien ja alueen yritysten työelämätarpeiden kohtaamista. Kyselyssä nuori määritellään nuorisolain mukaisesti 15–29-vuotiaaksi henkilöksi. Selvitys toteutetaan anonyymina verkkokyselynä 26.04.–09.05.2021 välisenä aikana. Kyselyn vastauksia käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäistä vastaajaa ole mahdollista tunnistaa. Kyselyn tuloksia hyödynnämme Waypoint – nuorten pelillistetty polku työelämään -hankkeessa työelämään valmistavan ohjausmallin kehittämisessä sekä mahdollisissa hankejulkaisuissa ja -kirjoituksissa.

Selvityksessä kartoitamme seuraavia teemoja:
1. nuorten työelämätuntemus
2. nuorten työelämätaidot ja -valmiudet
3. tulevaisuuden työelämän ennakointi

Kyselyyn pääset tästä linkistä

Kyselyyn osallistuvilla on mahdollisuus jättää yhteystiedot, mikäli yritys haluaa osallistua hankkeen yrityskummitoimintaan. Yrityskummi on alueella toimiva yritys, jonka kautta hankkeen nuoret pääsevät tutustumaan työelämään esimerkiksi yritysvierailujen kautta.

Lisätietoja selvityksestä voi kysellä TKI-asiantuntija Riina Hämäläiseltä. riina.hamalainen@xamk.fi puh. + 358 40 668 7944

Yritysselvityksen ja hankkeen tietosuojaselosteet löytyvät hankkeen sivuilta