9.2.2017 klo 17:50
Uutinen

XL-hankkeessa murretaan työelämän myyttejä

Helsingin Yrittäjien XL-Knowhow -hanke pyrkii vastaamaan ajankohtaiseen työelämän rakennemuutoksen haasteeseen. Hankkeen ytimessä on yli 50-vuotiaiden XL-osaajien eli pitkän linjan työ- ja työelämäkokemuksen omaavien työnhakijoiden työllistymismahdollisuuksien edistäminen. Samalla autetaan myös mikro- ja pk-yrityksiä löytämään kokeneita ja osaavia työntekijöitä yritykseensä.

Vuonna 2015 alkaneessa hankkeessa ensimmäinen toimintavuosi hurahti toiminnan organisoinnin, tiedottamisen ja XL-osaajien ja yrittäjien löytämisen parissa. Yksi tärkeimmistä tehtävistä on ollut myös kartoittaa ja murtaa yli 50-vuotiaiden työllistymiseen ja työllistymisen esteisiin liittyviä käsityksiä ja myyttejä.

– Kokeneiden työnhakijoiden työllistymiseen liittyy monenlaisia ennakkokäsityksiä ja suoranaisia myyttejä. Ennakko-oletus ”kukaan ei palkkaa yli 50-vuotiaita” on paitsi lamaannuttava, myös harhaanjohtava, sillä yli 50-vuotiaita palkataan kuitenkin koko ajan. Itse asiassa heidän työllistymisasteensa on tilastojen mukaan paranemassa, hankevastaava Marja Kaijala toteaa.

Hankkeessa on järjestetty useita tapahtumia sekä XL-osaajille että yrittäjille, joista viimeisin työpaja-tyyppinen tapahtuma pidettiin helmikuun alussa yhteistyökumppanin Sitran tiloissa. Työpajoissa ideoitiin ratkaisuja siihen, miten mikroyrittäjien ja XL-osaajien kohtaantoa voitaisiin vielä kehittää.

– Hankkeen kumppanit ovat olleet aktiivisesti mukana työpajoissa ja muussa toiminnassa, joiden tuloksista löytyi kiinnostavia avauksia jatkotyöstettäväksi, vuoden alussa aloittanut hankeasiantuntija Ritva Rajander-Juusti iloitsee.

Laajan kumppaniverkoston ja XL-brändin rakentamista

Keväällä 2017 hankkeessa panostetaan erityisesti kumppaniverkoston kasvattamiseen ja XL-osaajabrändin vakiinnuttamiseen. Tavoitteena on koota yhteen saman aiheen parissa työskentelevien tahojen edustajia hankkeeseen hyvän toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Kumppaniverkostoon on kutsuttu muun muassa TE -toimiston, kaupunkien ja kuntien, oppilaitosten, yrittäjäjärjestön aluejärjestöjen sekä muiden elinkeinoelämän etujärjestöjen (Kauppakamari ja EK), uusyrityskeskusten, HR-yritysten sekä muiden saman aiheen parissa työskentelevien tahojen (Työelämä 2020 -verkosto, KORKO -hanke) edustajia.

Osa hankkeessa mukana olleista XL-osaajista on työllistynyt hankkeen aikana.

– Piilotyön löytäminen on haastavaa työnhakijalle ja samalla usein myös yrittäjälle, sillä yrittäjällä ei välttämättä ole aikaa tarkastella yrityksensä piilossa olevia ulkoistettavan työn mahdollisuuksia. Missä siis on työn markkinapaikka, missä osaaminen voi kohdata tarpeen? Kokemustemme mukaan työnhakijoiden työnhakuvalmiuksien ja oman osaamisen myyntipuhetaitojen kehittäminen auttaa työnhakijaa ottamaan työnhaku puheeksi myös perinteisten ja virallisten rekrytointiprosessien ulkopuolella. Esimerkiksi koirapuistossa, osana arkikeskustelua, Kaijala jatkaa.

Hanke on tuottanut XL-osaajille verkostoitumismahdollisuuksia ja työkaluja työllistymiseen sekä yrittäjille tietoa siitä, mitä kannattaa huomioida kun ollaan palkkaamassa kokeneita osaajia. Hankkeessa on havahduttu myös HR-osaamisen kehittämistarpeeseen pienissä yrityksissä.

Lisätietoja:

Marja Kaijala, hankevastaava, marja.kaijala @ yrittajat.fi

Ritva Rajander-Juusti, hankeasiantuntija, ritva.rajander-juusti @ yrittajat.fi

Helsingin Yrittäjien XL-Knowhow -hankkeen tavoitteena on edesauttaa yli 50-vuotiaiden XL-osaajien työllistymismahdollisuuksia mikro- ja pk-yrityksiin ja samalla auttaa yrittäjiä löytämään kokeneita ja osaavia työntekijöitä yritykseensä. Hanke käynnistyi vuonna 2015 ja jatkuu vuoden 2017 loppuun.

Kuva ja teksti: Valpuri Aalto