25.4.2017 klo 13:37
Uutinen

Ydinosaajat-hanke varmisti, että suurhankkeet on huomioitu kattavasti koulutustarjonnassa

Pohjois-Suomen koulutusverkosto varmisti päätösvaiheessa olevan Ydinosaajat-hankkeen kautta, että suurhankkeet on huomioitu kattavasti koulutustarjonnassa. Hankkeen toteutuksessa oli mukana 15 koulutusorganisaatiota, jotka tarjoavat tekniikan alan ammatillista koulusta Pohjois-Suomessa kattaen korkea-asteen, ammattisen toisen asteen sekä täydennyskoulutuksen. Hankkeen toimenpiteiden kohteena olivat kone- ja metalliala, rakentamisala, automaatio- ja tietojärjestelmäalat, sähkö- ja energiatekniikka sekä prosessitekniikka ja kemia. Laatu-, turvallisuus- ja ympäristöasiat sisällytettiin läpileikkaavasti kaikkiin hankkeessa mukana oleviin koulutusaloihin.

Ydinosaajat-hankkeen tavoitteena oli etsiä toimivia malleja koulutusorganisaatioiden verkostomaiseen yhteistyöhön. Hankkeen jälkeisen, omaehtoisen ja aktiivisen yhteistyön jatkamisen kannalta oli hyvä, että saman tekniikan alan opetustehtävissä työskentelevät ihmiset tulivat hankeaikana keskenään tutuksi, tottuivat tekemään horisontaalista yhteistyötä ja näkivät mitkä mahdollisuudet yhteistyössä on.

Viestintä koettiin suurimmaksi haasteeksi hankkeen aikana. Hankeviestintää hankaloitti mm. se, että hanketta oli toteuttamassa yli 70 hanketyöntekijää 15 koulutusorganisaatiosta laajalla maantieteellisellä alueella. Vei aikaa ennen kuin toimivat yhteydenpidon mallit löytyivät.

Hankkeen tuloksena lisättiin tekniikan koulutusalojen suurhankevastaavuutta, selvitettiin kouluttajien pätevyyksiä sekä yrityksiä palvelevan toiminnan kehittämistarpeita ja kartoitettiin oppimisympäristöjen tilat ja laitteet. Opettajien yritystyöskentelyyn, opiskelijoiden työharjoitteluun ja työelämävalmennukseen kehitettiin eri koulutustasoilla toimivia malleja. Hankkeen tuloksena muodostettiin pohjoinenkoulutus.fi –sivusto, joka tarjoaa koulutusorganisaatioiden henkilöstölle ydinvoimaan ja suurhankkeisiin liittyvän opetusmateriaalipankin ja asiantuntijarekisterin opetus- ja koulutusresursseista. Sivusto parantaa myös yritysten mahdollisuuksia löytää relevantteja suurhankeaiheisia koulutuksia.

Hankeaikana annettiin suurhankkeiden erityispiirteistä valmennusta yli 300:lle verkoston opettajalle. Kaikki valmennusmateriaalit ovat vapaasti ladattavissa pohjoinenkoulutus.fi -sivustolta.

Klikkaa alla olevaa linkkiä:

ydinvoima-_ja_suurhankeaiheisen_osaamisen_varmistaminen_pohjois-suomessa_.pdf

Lisätietoja

Pohjois-Suomen koulutusverkoston koordinaattori, Ydinosaajat-hankkeen projektipäällikkö

Virve Antinoja, 044 4492 725, virve.antinoja@centria.fi

Centria-ammattikorkeakoulun Oy:n osakkeenomistajina ovat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Pietarsaaren kaupunki, Keski-Pohjanmaan konservatorion kannatusyhdistys ry ja Raudaskylän Kristillisen Opiston kannatusyhdistys ry.

Centria-ammattikorkeakoulu edistää alueen kehittymistä ja hyvinvointia työelämälähtöisen opetuksen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan yhteisvaikutuksena. Ammattikorkeakoulun kampukset sijaitsevat Kokkolassa, Ylivieskassa ja Pietarsaaressa. Ammattikorkeakoulu kouluttaa tekniikan, liiketalouden hyvinvoinnin ja kulttuurin aloille.