1.10.2022 klo 08:03
Uutinen

YEL-kysely: Valtaosa yrittäjistä haluaa enemmän vapautta sosiaaliturvaan – ”Tämä on selvä viesti, jota ei pidä ohittaa”

Suuri osa yrittäjistä haluaa YEL-järjestelmään lisää joustavuutta ja vapautta järjestää oma sosiaaliturvansa, kertoo tuore Yrittäjägallup.

–  Yrittäjät haluavat lisää vapautta sosiaaliturvansa järjestämiseen. On tärkeää, että seuraavalla vaalikaudella tehdään koko YEL-järjestelmää koskeva tarkastelu ja kehittämisohjelma, joka joustavoittaa nykyjärjestelmää ja lisää yrittäjien luottamusta, sanoo johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä.

Kolme neljästä (74 prosenttia) Yrittäjägallupiin nyt vastanneesta yrittäjästä katsoo, että yrittäjän vapautta valita sosiaaliturvansa taso ja tapa pitää lisätä. Vain 11 prosenttia on väitteen kanssa eri mieltä. Yksinyrittäjät haluavat vapautta oman sosiaaliturvansa järjestämiseen hieman työnantajayrittäjiä enemmän.

– Tämä on selvä viesti, jota ei pidä ohittaa. Vapauden lisäämiseen toki liittyy monia selvitettäviä kysymyksiä, Makkula sanoo.

– Järjestelmää pitäisi kuitenkin joustavoittaa niin, että se huomioi nykyistä paremmin yritystoiminnassa tapahtuvia muutoksia. Esimerkiksi työtulon muuttamisen pitäisi olla helpompaa kuin tällä hetkellä. Pitää muistaa, että yrittäjän tilanne ja työ eivät ole rinnastettavissa palkansaajaan, jolle palkka tulee säännöllisesti työsopimuksen mukaisesti, Makkula jatkaa.

Isompi YEL-remontti tarpeen

Tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä on paljon puhetta herättänyt versio YEL-uudistuksesta. Suomen Yrittäjät on vaatinut jo tähän hallituksen esitykseen muutoksia.

Yrittäjäjärjestön mukaan mediaanipalkkaa ei saa korostaa työtuloa asetettaessa ja toimialan palkkatason on oltava vain yksi kriteeri muiden joukossa. Lisäksi Suomen Yrittäjät vaatii, että yrittäjän sanaan on luotettava arvioitaessa yritystoiminnan laajuutta ja yrittäjän työpanoksen määrää. Yrittäjät toivoo myös harkintaa alimpien työtulojen tarkistamisen siirtymäsäännökseen.

Nyt eduskunnan käsittelyssä olevasta YEL-uudistuksesta ja siihen tehdyistä muutosesityksistä huolimatta Suomen Yrittäjät vaatii ensi vaalikaudella isompaa koko YEL-järjestelmän tarkastelua ja kehittämistä.

YEL-järjestelmään ei luoteta

Yrittäjägallupin mukaan epäluottamus YEL-järjestelmää kohtaan on edelleen laajaa, mutta luottamus on hieman lisääntynyt viimeaikaisen keskustelun aikana. Luottamus on vahvinta isoimmissa yrityksissä ja ikääntyneimpien yrittäjien parissa. Heikointa luottamus on nuorten yrittäjien keskuudessa.

– Epäluottamus on huolestuttavaa, ja sekin on peruste arvioida mahdollisuus järjestelmän suurempaan remonttiin. Viimeaikaisen keskustelun yksi hyvä tulos on kuitenkin se, että yrittäjät tietävät paljon aiempaa laajemmin, että valtio maksaa osan yrittäjien eläkkeistä. Edelleen lähes viidennes yrittäjistä ei tiedä, että valtio hoitaa osan yrittäjäeläkkeistä, johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä toteaa.

Lisää yrittäjän sosiaaliturvasta voit lukea Kaikki YEL-vakuutuksesta yrittäjälle -sivustolta.

Yrittäjägallupin toteutti Suomen Yrittäjien toimeksiannosta tutkimuslaitos Kantar. Tiedonkeruu tehtiin 18.8.–25.8.2022. Tutkimukseen vastasi 1 011 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Toimitus
Toimitus